pondelok, 13 február 2017 18:53

Pred 3 rokmi sme začínali s prípravou stratégie miestneho rozvoja

Napísal(a) Ing. Miroslava Vargová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Presne v tento deň pred 3 rokmi sme sa zúčastnili prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorým sme odštartovali takmer dvojročný proces prípravy stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 2023. Výsledok z jej hodnotenia však dodnes nepoznáme.

Desiatky pracovných stretnutí a zapojené stovky ľudí
Stratégia miestneho rozvoja pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom bola spracovaná za aktívnej účasti zástupcov samospráv, podnikateľov, občianskych združení a ďalších aktívnych organizácií i jednotlivcov z územia MAS MALOHONT pod vedením miestnych odborníkov. Proces prípravy stratégie prebiehal v rokoch 2014 - 2015 s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a z príspevkov obcí zahrnutých do územia MAS.
Od 13. februára 2014 do 15. decembra 2015, kedy bola stratégia predložená na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa stovky miestnych ľudí zapojili do rôznych pracovných stretnutí a aktivít:

  • 43 zasadnutí obecných/mestských zastupiteľstiev v roku 2014, ktoré boli oboznámené so zámerom spracovania stratégie a vyjadrili súhlas so zaradením obce/mesta do územia MAS aj na ďalšie programové obdobie 2014 - 2020 (316 účastníkov)
  • 43 verejných stretnutí vo všetkých obciach zahrnutých do územia MAS v roku 2014 k spracovaniu analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (446 účastníkov)
  • 306 projektových zámerov od obcí, združení a podnikateľov, ktoré boli zozbierané v rokoch 2014 - 2015 
  • dotazníkový prieskum názorov a potrieb občanov v 43 obciach MAS, ktorého sa zúčastnilo 2 715 respondentov, čo predstavuje návratnosť 40,7 % zo všetkých 6673 rozdaných dotazníkov
  • 4 verejné pracovné stretnutia k zostaveniu vízie a identifikácii problémov (Hrnčiarska Ves - 05.02.2015), k stanoveniu cieľov, priorít a opatrení (Rimavské Zalužany - 23.02.2015) a k návrhu podporovaných projektov prostredníctvom MAS (Rimavská Baňa -14.04.2015 a Hnúšťa - 04.06.2015)
  • 2 stretnutia pracovnej skupiny k dopracovaniu strategickej, implementačnej a finančnej časti stratégie CLLD (Hrachovo - 08.09.2015 a Hnúšťa - 14.10.2015)

V rokoch 2014 - 2015 prebiehala zároveň aktualizácia analýzy miestnych zdrojov, ktorá bola spolu s výstupmi z uvedených stretnutí a aktivít spracovaná do stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 - 2023. Prostredníctvom nej budú finančne podporované projekty, ktoré budú prispievať k naplneniu 3 prioritných oblastí s cieľom zatraktívniť región Malohont pre obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov. Ich stručný prehľad nájdete TU.

Čo sa udialo od predloženia stratégie na ministerstvo
Vo februári 2016 bolo vyhlásené tzv. 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS, v ktorom sa malo definitívne rozhodnúť o podporení, resp. nepodporení stratégie, a to na základe výsledkov hodnotenia z 1. kola výzvy. To nám bolo doručené 11. marca 2016 v podobe pozitívnej hodnotiacej správy. Žiadosť o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS sme teda predložili 17. marca 2016 na Pôdohospodársku platobnú agentúru a 19. septembra 2016 nám bolo doručené potvrdenie o registrácii našej žiadosti.
Stačilo si teda počkať už len na definitívne rozhodnutie, ku ktorému však nedošlo, nakoľko o 4 dni neskôr bola uvedená výzva zrušená. Jedným z dôvodov bolo zvýšenie pokrytia územia SR miestnymi akčnými skupinami, čo pri rovnakom finančnom balíku znamenalo zníženie požadovanej finančnej podpory na stratégiu. V prípade našej MAS to znamenalo zníženie požadovanej sumy z 3,88 mil. € na 3,23 mil. € pri zachovaní podpory pre všetky pôvodne vybrané opatrenia.
Takto upravenú stratégiu sme spolu so žiadosťou o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS opätovne predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru 02. decembra 2016 a odvtedy opäť čakáme na rozhodnutie o podporení, resp. nepodporení stratégie.
Napriek všetkému pevne dúfame, že sa to v tomto roku už rozbehne a my budeme môcť opäť podporiť množstvo zaujímavých projektov obcí, podnikateľov i občianskych združení, ktoré posunú život v našom regióne vpred.

Kedy začneme s podporou projektov cez MAS
Od predloženia stratégie nie je snáď týždeň, kedy by sa potenciálni žiadatelia z územia MAS neinformovali o možnostiach a termínoch podpory prostredníctvom stratégie miestneho rozvoja. Ak by išlo zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry všetko tak, ako malo, dnes by sme už mali vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov. Realita je však iná a naše možnosti zmeniť to, sú minimálne.
Prvoradou podmienkou je schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS, k čomu dodnes ešte nedošlo. Potom bude nasledovať ešte predloženie žiadostí na chod MAS, bez ktorého ani tá najlepšie spracovaná stratégia nemá šancu na úspešnú realizáciu a zrejme až potom príde na rad dlho očakávané vyhlásenie prvej výzvy prostredníctvom MAS v programovom období 2014 - 2020. Kedy a či to bude ešte v tomto roku, to žiaľ nevieme.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým členom a dobrovoľníkom MAS MALOHONT, ktorí napriek tomu, že realizácia stratégie mešká, nestrácajú dôveru v naše spoločné ciele a naďalej sa podieľajú alebo iným spôsobom podporujú aktivity MAS. Obrovská vďaka patrí aj obciam, ktoré sa k podpore rozvoja regiónu postavili tak, ako sa má a finančne prispievajú na činnosť MAS aj v období, kedy nie sú k dispozícii dotácie na podporu rozvoja vidieckych regiónov. Môžu byť príkladom aj pre ostatné obce na Slovensku.

Ing. Miroslava Vargová
manažérka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

 

 

Čítať 3112 krát Naposledy zmenené pondelok, 13 február 2017 19:27

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!