sobota, 30 november 2019 14:02

Získali hasičské odznaky odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa Doporučený

Napísal(a) G. Jakubecová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dobrovoľná účasť dobrovoľných hasičov na plnení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami, najmä povodňami, veternými smršťami alebo snehovými kalamitami je nepochybne aj v súčasnosti významnou činnosťou v záujme a na prospech celej spoločnosti. Aby mohla táto dobrovoľná činnosť trvať čo najdlhšie, je potrebné vychovávať ku nej mladú generáciu od útleho detstva. Úlohou systému prípravy je vybavenie funkcionárov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR), ktorí pracujú s hasičskou mládežou vedomosťami a zručnosťami, potrebnými na výkon svojich funkcií. Obsah je diferencovaný do kvalifikačných stupňov zodpovedajúcich náročnosti vykonávaných funkcií. Príprava vedúcich hasičskej mládeže DPO SR sa člení na základnú prípravu a rozširujúcu prípravu.

Základná príprava zahŕňa:

  • minimum vedúceho mládeže (určené pre inštruktorov),
  • III. kvalifikačný stupeň vedúceho mládeže DPO SR,
  • II. kvalifikačný stupeň vedúceho mládeže DPO SR,
  • I. kvalifikačný stupeň vedúceho mládeže DPO SR.

DPO SR zorganizovala dňa 28. 11. 2019 v Odbornej škole (OŠ DPO) v Martine skúšku pre získanie odznaku odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa. 

O získanie odznaku odbornosti prejavili záujem siedmi členovia DPO SR:
z ÚzO DPO SR Rožňava – Mgr. Michal Terrai, Mgr. Peter Máté, Mgr. Štefan Hronec a Filip Revúcky,
z ÚzO DPO SR Revúca – Gabriela Jakubecová,
z ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves – Mgr. Pavlína Dunčková,
z ÚzO DPO SR Dolný Kubín – Marián Jurký.

V pozvánke na skúšku všetci uchádzači dostali vypracovať písomnú prácu na tému Koncepcia vytvorenia prípravky mladých hasičov do 8 rokov.

Na úvod prítomných privítala Michaela Pavolková a oboznámila, že skúšajúca komisia bude pracovať v zložení:
Ing. Róbert Kubeš – veliteľ OŠ DPO, Ing. Peter Wolf – zamestnanec DPO SR, Michaela Pavolková – tajomníčka ÚzO DPO SR Martin.

Prvá časť skúšky pozostávala z testov zo 4 okruhov:

  • história a organizácia DPO SR,
  • pravidlá pre celoštátnu hru Plameň,
  • súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR,
  • práca s mládežou v DPO SR.

Po testoch bolo potrebné obhájiť svoju prácu a zodpovedať na otázky skúšobnej komisie.
Všetci prítomní uspeli na skúškach a získali odznaky odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa.

Gabriela Jakubecová

 

Čítať 2652 krát Naposledy zmenené sobota, 30 november 2019 23:47

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!