konferencia

konferencia (21)

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie, téma vedeckej konferencie v Jelšave

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie je názov pravidelne sa konajúcej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční už po štvrtýkrát, a to dňa 2. decembra 2016 v Osvetovom centre vyšehradskej kultúry v Jelšave. Konferenciu na strednom Gemeri organizuje pravidelne Ústav hudobnej vedy, Ústav slovenskej literatúry SAV v spolupráci

Slovenská pošta a Poštové múzeum organizujú v Banskej Bystrici vedeckú konferenciu „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“

Slovenská pošta, a.s., a Poštové múzeum aj tento rok pripravili vedeckú konferenciu so zameraním na poznanie vlastnej zbierkotvornej činnosti.
V priestoroch Slovenskej pošty na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici odznie 27. septembra 2015 celkovo 20 vedeckých príspevkov, pričom pozvanie prijali odborníci z celého Slovenska,

Z rožňavskej konferencie o najnovších poznatkoch z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste,  II. ročník

Konferenciu organizovalo OZ Gotická cesta so sídlom v Rožňave s finančnou podporou MK SR v dňoch 11.8. až 13.8.2016. Priestory veľkej sály Radnice mesta Rožňava boli dôstojným prostredím na prezentáciu najnovších poznatkov z výskumov stredovekých pamiatok, prípadne novších interpretácií doteraz známych historických

Opravený a zreštaurovaný organ, Národná kultúrna pamiatka, dielo majstra Wallachyho z r.1762 opäť inštalovaný a navrátený do evanjelického a. v. kostola v Brdárke.

Sprístupniť odborné poznatky z výskumov pamiatok širokej verejnosti si dala za cieľ konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste vo svojom II. ročníku. Uskutoční sa aj so sprievodnými akciami 11. - 13. augusta 2016 v Rožňave, Štítniku a v okolí.

Pamätná tabuľa odhalená na rodnom dome povstaleckého básnika Jána Brocku v Revúcej pri príležitosi 70. výročia jeho úmrtia. Návrh pamätnej tabule je dielom revúckeho výtvarníka Vincenta Blanára.

Vo štvrtok 7. júla 2016 sa uskutočnilo SPOMIENKOVÉ PODUJATIE venované 70. výročiu úmrtia povstaleckého básnika a revúckeho rodáka JÁNA BROCKU (1.3.1924 – 7.7.1946), ktoré zorganizovalo Mesto Revúca a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia generála Viesta, Revúca.

Pocta tichému hrdinovi Júliusovi Bolfíkovi k jeho storočnici

bolfik IMG 6189 portrDňa 26.11.2015 v budove Okresného úradu v Rimavskej Sobote sa konala pri nedožitých stých narodenín účastníka SNP Júliusa BOLFÍKA konferencia o živote a diele tohto významného antifašistického bojovníka a pedagóga pôsobiaceho v Gemeri – Malohonte. Po jej skončení, vedľa vstupu do zasadacej sály bol odhalený reliéf na pamätnej mramorovej doske významnej osobe Gemer-Malohontu JÚLIUSOVI BOLFÍKOVI. Pred odhalením jeho podobizne bolo najmä medzi študentmi gymnázia, a obchodnej akadémie, ale aj okolo chodiacich začuť otázku: „KTO TO BOL TEN BOLFÍK?“
Osobne som mal tú česť poznať tohto vzácneho, skromného človeka, nezaťaženého „veľko papalášskymi maniermi“ po príchode do Rimavskej Soboty v roku 1976. Vtedy bol šéfom Gemersko-Malohontskej vlastivednej spoločnosti.

Nuž „KTO TO BOL – PhDr. JÚLIS BOLFÍK?“

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie

mm jelsava aInterdisciplinárnu konferenciu na tému Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie pripravil Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry Jelšava, Mestom Jelšava a Quirinus, o.z.. Konferencia sa uskutoční 27. novembra 2015 v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry v Jelšave a bude zameraná na kultúrnu pamäť regiónu z hľadiska výskumu rôznych vedeckých disciplín. Podujatie nadväzuje na dve predchádzajúce, primárne muzikologické regionálne konferencie usporiadané v Revúcej a Jelšave.

Strana 2 z 2