DHZ

DHZ (150)

Základné školenie členov hasičských jednotiek DHZO v okrese Rožňava aj s dokladom

Základné školenie členov hasičských jednotiek Dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) sa uskutočnilo v dňoch 1. a 2., tiež 8. a 9. júna 2024, v priestoroch obce Brzotín.

Po absolvovaní prednášok, spolu 40 hodín, sa uchádzači stretli dňa 9.6.2024 na zavŕšení školenia, zhodnotení vedomostí a skúškovom dni.

Stretli sme sa ráno v dohodnutý čas a všetko bolo pripravené, samozrejme skúšobná komisia, ktorej predsedal Mgr. Juraj Pavlov (profesionálny hasič – veliteľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Gelnica). Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Martine, pod ktorou sa toto školenie uskutočnilo, zabezpečila skúšobný materiál a testové otázky.

Všetci frekventanti mali čas na vlastnú prípravu pred skúškou, ktorú využili a následne išli svoje vedomosti a aj praktické znalosti zodpovedať pred skúšobnú komisiu.

Jelšavskí hasiči uspeli v medzinárodnom programe INTERREG

Banskobystrickému samosprávnemu kraju spoločne s maďarskou Novohradskou župou, sa podarilo získať viac ako 1 milión eur z programu INTERREG na materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov. Tí tak budú lepšie pripravení zasahovať pri katastrofách, ktoré súvisia aj so zmenami klímy, ako veterné smršte, záplavy či požiare.

Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dostanú špecializované prívesné vozíky s vybavením pre núdzové prekrývanie striech po požiaroch či veterných smrštiach a tiež so súpravami materiálu, ktorý je potrebný na krátkodobé núdzové ubytovanie osôb po mimoriadnych udalostiach.

Banskobystrická župa s maďarskou Novohradskou župou uspela v programe INTERREG a na projekt s názvom „Zvýšenie pripravenosti maďarských a slovenských regiónov na riadenie rizík súvisiacich  s katastrofami“ získala viac ako milión eur. Za tie obstará materiálno-technické vybavenie, ktoré rozdelí medzi vybrané dobrovoľné hasičské zbory v jednotlivých okresoch oboch krajov.

Previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov obcí okresu Rožňava tentoraz v Rakovnici

Pre rok 2024 sa Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Rožňava dohodla a zorganizovala Previerky pripravenosti (PP) Dobrovoľných hasičských zborov obcí pre rok 2024 okresu Rožňava s vedením Obce Rakovnica a DHZO Rakovnica. Členovia DHZO Rakovnica pripravili terén, vodný zdroj, organizačné zabezpečenie, a spolu s členkami aj občerstvenie a príjemnú obsluhu. Dňa 18.5.2024 sa ráno všetko začalo kontrolou terénu a nastavenia potrebného náradia podľa pravidiel. Všetky DHZO mali určené svoje boxy pre uloženie svojej techniky a náradia. Po registrácii a pridelení štartovných čísel sa pristúpilo k previerkam.

Otvorenie začalo nástupom a príhovormi predsedu UZO DPO SR Rožňava pána Mariána Kapustu, starostky obce Rakovnica Ing. Radoslavy Uhrínovej, a tiež sa k prítomným prihovoril aj tajomník ÚzO DPO SR Rožňava Dr. Michal Terrai, MBA, ktorý všetkých privítal a povzbudil do úspešných pokusov v previerke, nakoľko všetky prítomné 12 DHZO k tomu pristupujú zodpovedne a bez problémov.

Pripomenuli si 140. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Betliari

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Betliar, vedenie Obce Betliar a občania obce Betliar si spoločne spomenuli na výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý oslávil v tomto roku 140 rokov. Oslavný deň sa uskutočnil 18. mája 2024, kedy si spoločne na námestíčku v obci a pred hasičskou zbrojnicou slávnostne zaspomínali.

Pred samotným nastúpením členov DHZ Betliar si spolu s občanmi všetci v rámci osláv Majálesu postavili „mája“, ktorý v parku pred obecným úradom postavili dobrovoľní hasiči, kde obdržali veľký potlesk od prítomných občanov.

Potom sa spoločne hasiči v zástupe presunuli pred hasičskú zbrojnicu, kde bol slávnostný nástup. Veliteľ DHZ Lukáš Pitka podal hlásenie predsedovi Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ÚzO DPO) SR Rožňava pánovi Mariánovi Kapustovi a po ich zaradení sa prítomným prihovorila a genézu od vzniku, prechodom jednotlivými výročiami DHZ, vyzdvihnutím jednotlivých členov, ktorí sa zaslúžili o vznik, pokračovanie a celú potrebnú činnosť DHZ, až po jeho prítomnosť, prerozprávala starostka Obce Betliar, zároveň členka DHZ pani Ing. Helena Kúkelová.

Vysoké vyznamenania udelili aj trom dobrovoľným hasičom z revúckeho okresu

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) v súlade so Stanovami DPO SR vydala Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR na ocenenie práce a obetavosti členov DPO SR, fyzických a právnických osôb. Odovzdávajú sa aj nové vyznamenania.

DPO SR v Bratislave pozvala dobrovoľných hasičov z krajov Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický na akt odovzdávania vyznamenaní dňa 16. 05. 2024 do Domu DPO SR v Bratislave – Rad svätého Floriána, Rad Čestného hasičstva, Medaila prezidenta DPO SR.

Rad svätého Floriána je výberové vyznamenanie, ktoré sa udeľuje k sviatku svätého Floriána a môže byť udelené okrem iného členom DPO SR, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva. Tento Rad navrhuje Prezídium DPO DR z vlastného podnetu alebo výbor Územnej organizácie  (ÚzO) DPO SR a schvaľuje ho Prezídium DPO SR.

Jelšavčania oslávili storočnicu dobrovoľných hasičov v Totkomlósi

Dňa 16. apríla 1924 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Tótkomlósi (Maďarsko) (Tótkomlósi önkétes tűzoltó testület) ako predchodca dnešného spolku. Spolok prešiel niekoľkými premenami, aby mohol v súčasnosti plniť úlohy na úseku požiarnej ochrany. Nezabúdajú však na svoju minulosť a kladú veľký dôraz na zachovanie tradícií. V dňoch 10. 05. – 11. 05. 2024 spomínali na minulosť, ukázali súčasnosť a plánovali budúcnosť.

Na toto krásne výročie dostal pozvanie aj DHZ Jelšava, ktoré prijal s veľkou radosťou. V piatok 10. mája zamierili šiesti dobrovoľní hasiči  z Jelšavy na CAS 15 IVECO DAILY do Tótkomlósa.

Tento deň patril histórii. O 15-tej hodine odhalili sochu sv. Floriána, ktorá bola inštalovaná pred budovou miestnej hasičskej zbrojnice. Sochu po príhovoroch požehnali páni farári – evanjelický a katolícky. Po odhalení sochy položila delegácia jelšavských hasičov k nemu venček.

V deň svätého Floriána v Magnezitovciach sa stretli Zaslúžilí členovia DHZ okresu Revúca

Opäť je tu 4. máj, kedy si hasiči pripomínajú svoj deň, deň sv. Floriána, svojho patróna. Stalo sa už tradíciou, že v tomto čase sa stretávajú Zaslúžilí členovia okresu Revúca na svojom Aktíve.

V tomto roku padol 4. máj na sobotu, najvhodnejší čas, aby sa Zaslúžilí členovia stretli presne v tento sviatočný deň v obci Magnezitovce.  V okrese máme 10 Zaslúžilých členov. Aktívu sa zúčastnili šiesti – Ladislav Berki, Pavol Berki (obaja DHZ Jelšava), Ing. Milan Brdársky (DHZ Revúca), Andrej Hudák (DHZ Magnezitovce), Vladimír Javor (DHZ Ratkovské Bystré) a Karol Karáro (DHZ Rákoš).

Dobrovoľní hasiči na taktickom cvičení v Revúcej zachraňovali historickú budovu

S blížiacim sa sviatkom hasičov, Dňom sv. Floriána, sa organizuje niekoľko podujatí, na ktorých sa hasiči prezentujú.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Revúcej vypracovalo námet na taktické cvičenie, kde mala horieť historická budova Kohúta. Taktické cvičenie bolo naplánované na piatok 3. mája 2024. Bolo zriadených niekoľko zásahových úsekov. Na jednom z úsekov zasahovali dobrovoľní hasiči z Jelšavy, ktorí hasili za pomoci lafety z plošiny. Dvaja členovia boli v priestore budovy hľadať osoby. Boli použité aj autonómne dýchacie prístroje. Dobrovoľní hasiči z Muráňa dopĺňali vodu CAS T 148 do jelšavskej CAS T 815. Lubenícki dobrovoľní hasiči boli na odbernom mieste. Na vyhodnotení boli vymenované aj dobré postupy, ale sa pripomenuli aj drobné vzniknuté chyby.

Bola vystavená aj hasičská technika z OR HaZZ. 

Dobrovoľní hasiči revúceho okresu absolvovali v Jelšave psychologické testy

Územná organizácia DPO SR (ÚzO) v Revúcej v spolupráci so Psychologickým centrom v Košiciach – PhDr. Miroslavou Herákovou – zorganizovali dňa 20. 04. 2024 v Hasičskej zbrojnici v Jelšave Psychologické vyšetrenie vodičov s výstražným znamením (majáky) pre dobrovoľných hasičov z okresu Revúca.

Psychologického vyšetrenia sa zúčastnilo 15 hasičov z obcí – Gemerská Ves, Jelšava, Lubeník, Magnezitovce, Muráň, Sirk.  Všetci prítomní uspeli a môžu viesť hasičskú techniku aj s majákmi.

Poďakovanie patrí všetkým prítomným, ktorí spolupracovali s paniami psychologičkami, ktoré pristupovali ku každému s veľkou profesionalitou.

Ďakujeme aj Katke Krštieňovej z Muráňa za muránske buchty.

Hasičské svadby na Gemeri ako na bežiacom páse

PO TÝŽDNI ZNOVA HASIČSKÁ SVADBA 

Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda. 

Bianka a Juraj

Slovko áno vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme

Dňa 20. 04. 2024 o 15.00 hod na Mestskom úrade v Jelšave.

... a prišla tá správna chvíľa, ktorá bola v pozvánke a dobrovoľný hasič Juraj Samko a Bianka Boldišová si povedali svoje  Á N O. 

Pred obradnú sieň Mestského úradu v Jelšave prišli aj dobrovoľní hasiči v tento krásny deň, aby nechýbali pri týchto krásnych chvíľach dvoch mladých ľudí. Samozrejme sme pripravili pre Juraja a Bianku prekvapenie, ako sa patrí.

Aj touto cestou prajeme mladomanželom všetko dobré na spoločnej ceste životom.

Strana 1 z 11