DHZ

DHZ (116)

Zimný zraz hry PLAMEŇ v Jelšave potešil deti revúckeho okresu

Územná organizácia DPO SR v Revúcej zorganizovala v sobotu 29. 12. 2018 zimný zraz hry Plameň v telocvični Základnej školy s Materskou školou (ZŠ s MŠ) v Jelšave pre deti revúckeho okresu vo veku od 8 do 16 rokov. Súťažili 5 – členné družstvá chlapcov a dievčat z okresu Revúca v uzlovej štafete, v štafete 5 x 20 metrov a v štafete dvojíc. Všetky kolektívy mali po dva pokusy. V oboch kategóriách zvíťazili plameniaci z Chyžného – dievčatá s časom 141,00 sekundy a chlapci s časom 117,62 sekundy. Víťazi boli ocenení medailami podľa umiestnenia a kolektív diplomom za umiestnenie. Bolo to príjemné spríjemnenie voľných chvíľ počas zimných prázdnin. Najbližšiu súťaž pre deti plánujeme v mesiaci marec – bude to pretek jednotlivcov pod názvom Železný hasič.

Prišla poďakovať zasahujúcim hasičom, ktorí jej zachránili rodinný dom v Chyžnom

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Revúcej vykonalo dňa 14. 12. 2018 odborno – metodické zamestnanie veliteľov dobrovoľných hasičských zborov revúckeho okresu. Toto zamestnanie sa uskutočnilo v priestoroch OR HaZZ v Revúcej. Zamestnanie začalo výkladom vyhlášky MV SR číslo 611/2006 o hasičských jednotkách s vysvetlením jednotlivých ustanovení tejto vyhlášky. Ďalej bolo usmernenie k vykonávaniu zásahovej činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v prípade samostatného zásahu a v prípade zásahu s jednotkou HaZZ. Táto téma rozprúdila živú debatu medzi prítomnými. Najviac sa rozoberala spojovacia služba – spojenie a komunikácia počas zásahu.

Jelšavskí hasiči na oslavách 135. výročia DHZ v Nadlaku (Rumunsko)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Jelšava má podpísanú zmluvu o spolupráci s DHZ v Nadlaku. V Rumunsku oslavujú Deň hasičov v septembri. V tomto roku oslavuje DHZ v Nadlaku aj 135. výročie od svojho založenia. Z týchto dôvodov dostali jelšavskí dobrovoľní hasiči pozvanie do Nadlaku, aby si pripomenuli tieto výročia.
V sobotu 29. septembra 2018 v popoludňajších hodinách 4-členná delegácia jelšavských hasičov – Ladislav Berki, podpredseda, Ladislav Horváth, st., člen revíznej komisie a strojná služba

Praktický výcvik hasičov s protipovodňovými prívesnými vozíkmi

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Technickou univerzitou, Katedrou protipožiarnej ochrany vo Zvolene zorganizovali dňa 22.9.2018 v priestoroch Rybníka v Gemerských Tepliciach spoločný praktický výcvik dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) pri použití protipovodňových prívesných vozíkov v čase povodní. Praktický výcvik viedli lektori TUZVO Ing. Dušan Hancko, Ing., Mgr. Ivan Chromek a Ing. Eva Mračková, PhD. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré bolo podobné ako počas povodní, tohto výcviku sa zúčastnili 63 dobrovoľní hasiči z 13 DHZ z revúckeho okresu: Držkovce 5 hasičov, Gemerská Ves 4 hasiči, Gemerské Teplice 5 hasičov, Hucín 5 hasičov, Chyžné 5 hasičov,

Putovný Gemerský pohár 2018 si vysúťažili dobrovoľní hasiči okresu Rimavská Sobota

Naše malebné Slovensko sa člení na niekoľko regiónov. Jednám z nich je aj Gemer, ktorý hraničí s národnými parkami Slovenský raj, Muránska planina a chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Región Gemer zahŕňa okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Pred takmer 30 rokmi sa vtedajší funkcionári týchto troch okresov rozhodli, že budú organizovať súťaž pre dobrovoľných hasičov o Putovný Gemerský pohár. Podľa Štatútu súťaže o Putovný Gemerský pohár organizuje každý rok iný okres, vždy tretiu septembrovú sobotu. Súťažia medzi sebou muži – po 4 družstvá z každého okresu, ženy, dorastenci a dorastenky – po 1 družstve z každého okresu. Okrem víťaza v každej kategórii sa zbierajú body pre okresy. Dňa 15. 09. 2018 organizovala už XXVII. ročník tohto pohára

K oslavám SNP prispeli aj dobrovoľní hasiči z Jelšavy

Tohtoročné spomienky na 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania mali v obciach a mestách nášho Gemera rôzny priebeh i spôsob. Všade však prebehli dôstojne a slávnostne. Okrem informácií, ktoré ste mohli sledovať aj na našej stránke, rôzne organizácie prispeli preto aj rôznym spôsobom. Trošku odlišným, ako inde, prispeli napríklad aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) z Jelšavy, o čom nám poslala krátky príspevok aj pani Gabriela Jakubecová, v ktorom píše: "Členovia DHZ z Jelšavy vykonali dňa 29. 08. 2018 požiarno – asistenčnú hliadku v areáli futbalového ihriska v Revúcej. Organizátori tu zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 74. výročia SNP. Po kultúrnom programe bola zapálená vatra.  Pre prítomných dobrovoľní hasiči pripravili aj

V Rákoši zorganizovali branný pretek pre deti revúckeho okresu

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Obcou Rákoš a Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) v Rákoši zorganizovali dňa 29. augusta 2018 branný pretek pre deti revúckeho okresu na miestnej strelnici. Na trati v lese boli rozmiestnené disciplíny: hod granátom, topografia, hod hadicou na kuželky a požiarna ochrana. Súťažilo sa v kategóriách dievčatá a chlapci. Po brannom preteku si deti – plameniaci vyskúšali po jednom pokuse požiarny útok s vodou. Súťažili všetci len v chlapčenskej kategórii. Bol to vydarený, príjemný deň. Poháre do súťaže venovala obec Rákoš. Okrem pohárov deti boli ocenené aj medailami a diplomami. 

Najbližšia halová súťaž pre deti bude v decembri v Jelšave.

Deti si naostro vyskúšali hasenie pomocou džberovej striekačky na „horiaci domček“

Počas tohtoročných letných prázdnin sa v našom meste Jelšava robia rôzne podujatia pre deti. Zamestnanci z Komunitného centra nás oslovili, či by mohli opäť navštíviť našu zbrojnicu. Dňa 23. 08. 2018 zavítali deti v rámci letnej prázdninovej činnosti do Komunitného centra v Jelšave. Dobrovoľní hasiči spolu s mladými hasičmi - plameniakmi z Jelšavy ukázali deťom výstroj a výzbroj hasičov, ktorú využívajú v zásahoch. Potom si deti naostro vyskúšali hasenie pomocou džberovej striekačky na „horiaci domček“, čo je jedna z disciplín na brannom preteku. 
Bolo to príjemné popoludnie.

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy a Rimavskej Soboty získali vzácne ocenenie

BRATISLAVA 22. august 2018 – Záchrana života, ratovanie strechy nad hlavou, či dlhodobé úsilie o výchovu skúsených hasičov. To všetko robia dobrovoľní hasiči, ktorí neraz riskujú svoje zdravie, aby pomohli iným. Poctivo vykonaná práca si preto zaslúži odmenu. Velkopopovický Kozel si váži hrdinov všedných dní a rozhodol sa týchto hrdinov odmeniť pivom Kozel 11 % s o stupeň bohatšou chuťou, ktoré im bude výnimočné ocenenie pripomínať celý rok. Hrdinovia všedných dní žijú všade okolo nás. Pomáhajú zachraňovať naše životy a majetok, denne čelia nebezpečným situáciám a svoju prácu berú ako poslanie. Často sa im však za ich obetavosť nestihneme poďakovať.

štvrtok, 23 august 2018 14:55

Deň s jelšavskými dobrovoľnými hasičmi

Napísal(a)
Deň s jelšavskými dobrovoľnými hasičmi

V sobotu 18. augusta 2018 sa jelšavskí dobrovoľní hasiči prezentovali až na dvoch podujatiach. Doobeda zavítali do Slovenských magnezitových závodov, a. s. v Jelšave, kde bol Deň otvorených dverí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sprievodcov – permoníkov v autobusoch robili dorastenci. Dospelí umožnili deťom prezrieť si hasičskú techniku, deti sa mohli povoziť na elektrických autíčkach, striekať „na horiaci dom“ a vyšantili sa v hasičskej pene. 
Popoludní sa premiestnili do mesta na Kaštieľny deň. Pri stanovišti hasičov pred kaštieľom bola vodná hmla, kde sa mohli všetci prítomní osviežiť. Pre deti boli aj tu pripravené elektrické 

Strana 7 z 9