Knižnice

Knižnice (194)

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pripravuje projekt „Nádhera pod zemou i nad zemou“

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre stredoškolskú mládež projekt pod názvom „Nádhera pod zemou i nad zemou“. Séria prezentácií bude rozdelená do troch skupín a realizovať sa budú v termíne od mája 2018 do novembra 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
Rok 2018 Európska únia vyhlásila za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície,

Veštba, ktorá zmenila život. Tajomstvá v literatúre II.

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre staršie deti základných škôl besedy so slovenskou spisovateľkou Marjou Holécyovou, ktoré sa budú konať v pondelok 21.5.2018 v dopoludňajších hodinách. Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu. Mladá slovenská spisovateľka Marja Holécyová vyštudovala ekonomickú a finančnú matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na tej istej fakulte si urobila  doktorandské štúdium aplikovanej matematiky. „Písať som začala v šestnástich rokoch. Počas prázdnin som si z knižnice požičiavala každý týždeň novú sadu fantasy knižiek

Polomské ženy z Matice slovenskej medzi knižnými novinkami

Nové knihy v Obecnej knižnici v Gemerskej Polome a naše čítaniachtivé MATIČIARKY opäť ako prvé pri hŕbe nových kníh. Popri svojich mnohých aktivitách si nájdu priestor i na  knihu, o ktorej potom zaujímavo rozprávajú, až nakazia čítaním aj iných. Dokonca až tak, že do knižnice a ku knihám sa aj po rokoch vrátili ženy, ktoré si mysleli, že na knihy si už nenájdu priestor. Teraz sa pravidelne vracajú a sú vzornými čitateľkami. Momentálne sú v obľube naši slovenskí autori. Historicko-romantické romány z prostredia slovenských hradov od slovenskej spisovateľky Jany Pronskej sú u nás v knižnici vždy vypožičané, dokonca si ich čitatelia rezervujú

V nových knihách sa fajn listuje, voňajú novo, sú zaujímavé, až sa ich chce otvoriť

Kniha je dokument, ktorý sprevádza našich žiakov, študentov a mnohých dospelých temer denne. Aj žiaci našej Základnej  školy v Gemerskej Polome počas každoročných návštev obecnej knižnice mali možnosť oboznámiť sa s novými knihami. Veru neostali „na ocot“. Žiaci zaujali. Najprv, ako to už u detí býva, obzerali knihy len pohľadom a vyberali podľa ilustrácií na obálke knihy. Avšak neostalo pri obzeraní, pri listovaní, zistili, že i taký Leonardo da Vinci, v podobe náučnej

„Život je ako rozprávka“. Je veľa autoriek, ale iba jedna Futová

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre deti základných škôl besedy s obľúbenou detskou slovenskou spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktoré sa budú konať v piatok 4. mája 2018 v dopoludňajších hodinách. Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Tajomstvá v literatúre, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu. Ak by sa Gabika Futová narodila v niektorej z anglicky hovoriacich krajín, boli by jej knihy dostupné v desiatkach jazykov a zabávali by sa na nich milióny malých čitateľov po celom svete, napísala raz vo svojom blogu Zuzana Štelbaská. Gabriela Futová,

Mať to prečítané… pestrofarebný svet Jozefa Kaščáka v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v rámci projektu Tajomstvá v literatúre uskutoční stretnutie s autorom kníh Živá reklama a Farby života Jozefom Kaščákom. Podujatie, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a ktorý je hlavným partnerom projektu, sa uskutoční v stredu 25.4.2018 o 10:00 hod. v priestoroch knižnice na ul. Lipová č. 3. Jozef Kaščák vyštudoval Filozofickú fakulta UPJŠ, kombinácia slovenský jazyk a literatúra, dejepis. V pracovnom živote pôsobí na striedačku v rozhlase, televízii a školstve. Od roku 2007 sa pravidelne prihovára poslucháčom Rádio regina Banská Bystrica. „Moje výbery z rozhlasových textov vyšli doposiaľ v dvoch knihách Živá reklama a Farby života.

Marec – mesiac knihy v Muránskej Dlhej Lúke

Práve dnes sa skončil marec. Prvý jarný mesiac, ktorý patril knihám. Myslím, že všade na Slovensku, v každej škole a v každej knižnici prebiehalo množstvo rôznych aktivít. Niektoré s dlhou tradíciou, iné ako nové projekty. Ústrednou marcovou aktivitou dlholúckej školy bola „Knižná obývačka“. Už druhý rok sa jedna z tried zmenila na obývačku s hojdacím kreslom, poduškami na koberci pod ním a s množstvom kníh všade okolo. Od rôznych rečňovaniek pre najmenších, cez básne a rozprávky slovenských i zahraničných autorov, až po dievčenské romány a encyklopédie. Každú voľnú chvíľu pred i po vyučovaní, cez prestávky aj vyučovanie mohli vojsť do našej obývačky žiaci všetkých ročníkov. Ohlásene i neohlásene, spolu s tretiakmi, alebo aj s pani učiteľkami. Knihy boli pre všetkých, či už si sadli do lavice, do kresla alebo na zem, listovali po sediačky, no aj ležiac na koberci.

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje v rámci Týždňa slovenských knižníc pre širokú verejnosť v piatok 9.3.2018 o 17:00 hod. podujatie pod názvom Kniha – moje zrkadlo. Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. V tomto roku sa koná 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Dovoľte mi, aby som vám predstavila – JULKU, MARIENKU, VLAĎKU a MILKU

S P E V nie je len o mechanickom vydávaní zvuku pomocou hlasiviek – je to hra emócii a tvorivosti, ide z nášho vnútra, ktoré spájame s vonkajším prostredím. Už Aristoteles tvrdil, že po hudobnom zážitku prichádza psychické uvoľnenie. Bájny spevák Orfeus zasa vedel svojím spevom a hrou na lýre nielen upokojiť zvieratá, ale aj rozplakať ľudí. Pytagoras v 6. storočí p. n. l. liečil žiakov hrou na lutnu. Už v minulosti mnohí vedeli, že spev a hudba majú čarovnú moc. Vedia to aj naše „Polomky“ z Gemerskej Polomy, ktoré svoje prvé vystúpenie venovali hosťom a deťom na akcii v našej obecnej knižnici, ktorá bola venovaná oslave knihy. Dovoľte mi, aby som vám predstavila – JULKU, MARIENKU, VLAĎKU a MILKU.

Tajomstvá v literatúre a „čerešnička na torte“ – historik PhDr. Pavel Dvořák  v Rožňave

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje v rámci projektu Tajomstvá v literatúre pre čitateľov a milovníkov histórie jedinečné stretnutie s historikom, prozaikom, publicistom a vydavateľom PhDr. Pavlom Dvořákom. Podujatie, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a ktorý je hlavným partnerom projektu, sa uskutoční v utorok 21. novembra 2017 o 17:00 hod. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.

Strana 7 z 14