Knižnice

Knižnice (194)

"Nerušte ma, čítam!“ V hlavnej úlohe – deti a kniha

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, MÚ – Odboru školstva, kultúry, mládeže, športu a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa štvrtok 8. júna 2017 v čase od 9:30 do 13:00 hod. uskutoční na Námestí baníkov v Rožňave na malom pódiu hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti pod názvom „Nerušte ma, čítam!“.

Do Rožňavy zavíta Gustáv Murín, známy autor mafiánskych kníh

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva širokú verejnosť na stretnutie so slovenským spisovateľom Gustávom Murínom v utorok 30. mája 2017 o 17:00 hod. do priestorov knižnice na ul. Lipová č. 3.
Gustáv Murín, slovenský spisovateľ, dramatik, publicista, prírodovedec pochádza z Bratislavy. Po skončení gymnázia vyštudoval biológiu

Deň noci s pánom Andersenom u nás v knižnici v obci zvanej Gemerská Poloma

31. MAREC 2017 – JE DEŇ NOCI S PÁNOM ANDERSENOM u nás v knižnici v obci zvanej Gemerská Poloma.

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave je pripravená Spoveď opatrovateľky

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva širokú verejnosť na stretnutie s autorkou knihy Spoveď opatrovateľky - Angie Oravcovou v stredu 26. apríla 2017 o 17:00 hod. do priestorov knižnice na ul. Lipová č. 3.
Zachrániť rodinný rozpočet prácou opatrovateľky v zahraničí sa už roky snažia tisíce žien zo Slovenska, hlavne z oblastí, ktoré majú veľké percento

Do Mestskej knižnice Samuela Reussa v Revúcej pribudlo 122 exemplárov nových kníh

Vďaka projektu Akvizícia knižného fondu (2016), ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia sumou 1000,- eur a spolufinancovaním Mestské kultúrne stredisko v Revúcej sumou 55,- eur, pribudlo do Mestskej knižnice Samuela Reussa 122 exemplárov nových kníh. Knižničný fond sa rozšíril o knižné novinky na oddelení beletrie, detskej a náučnej literatúry. Táto podpora z verejných zdrojov prispela k skvalitneniu služieb knižnice. Cieľom projektu bolo rozšíriť knižničný fond o nové tituly kníh.

Netradičná výstava karikatúr pre nevidiach a o nevidiacich

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravili pre širokú verejnosť výstavu kresleného humoru pre nevidiacich. Otvorenie výstavy sa bude konať v stredu 15.3.2017 o 14:00 hod. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.

Týždeň slovenských knižníc začína v Rožňave krstom knihy Alberta Šmihulu „Neboj sa, som s Tebou“

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a autor knihy „Neboj sa. som s Tebou“ Albert Šmihula pozývajú širokú verejnosť na uvedenie najnovšej literárnej zbierky do života v pondelok 13. marca 2017 o 17,00 hod. do priestorov knižnice.

Polomské matičiarky v obecnej knižnici medzi novými knihami

Slnkom zaliate ráno druhého marca 2017 a členky Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome si opäť obuli športovú obuv a vybrali sa za pravidelným športom do okolia našej obce. I keď je pod nulou a mráz stále poštipkuje, veď pani zima ešte kraľuje, naše ženy MATIČIARKY nič neodradí. Príroda je krásna, tak prečo nenasýtiť telo. Cesta späť vedie okolo Obecnej knižnice, prečo sa teda nezastaviť a nenakuknúť. Chuť pozrieť si ponúkané knižné novinky našej kultúrnej ustanovizne, o ktorých sa písalo v našich novinách,

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave pripravili 3. marca 2017 Deň otvorených dverí

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Zamestnanci Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja pripravili pre návštevníkov knižnice v piatok 3. marca 2017 Deň otvorených dverí.

Vynález kníhtlače Johannesom Gutenbergom veľmi zmenil celú históriu knihy. Dovtedy veľmi pomalé prepisovanie kníh stratilo zrazu opodstatnenie. Tlačené knihy sa stávajú

Obecná knižnica v Gemerskej Polome realizuje projekt akvizície knižničného fondu

Obecná knižnica v Gemerskej Polome realizuje projekt akvizície knižničného fondu z rozpočtu poskytovateľa Fondu na podporu umenia vo forme dotácie. Názov projektu je „Svet kníh ostrov pokladov“, ktorého cieľom je nakúpiť knihy do knižničného fondu Obecnej knižnice v Gemerskej Polome, a to za účelom aktualizácie knižničného fondu, skvalitnenia knižnično-informačných služieb, celoživotného vzdelávania širokej verejnosti a vytvorenia kvalitnejších podmienok pre podporu čítania u detí a mládeže,

Strana 8 z 14