streda, 01 november 2023

V priestoroch kultúrneho domu Betliar sa 6.10.2023 uskutočnila dvanásta beseda s gemerskými umelcami a remeselníkmi v rámci Dní obce Betliar, organizovaná Občianskym združením Gemerskí umelci. Toto podujatie sa konalo s projektovou podporou MsÚ Rožňava. 

Hlavná organizátorka podujatia Iveta Čapóová predsedníčka OZ GU na besedu pozvala sedem regionálnych remeselníkov, aby verejnosti odprezentovali svoju jedinečnú a originálnu tvorbu. Podujatie svojimi hudobno-speváckymi vstupmi sprevádzala FSk Genšenky z Honiec, ktorá v závere pridala humorne ladené zvykoslovné pásmo, ktoré rozosmialo všetkých prítomných. 

Zverejnené v Kultúra