sobota, 01 júl 2023

V snahe priblížiť niektoré zaujímavé riešenia, ktoré našli a dávajú do činnosti v iných regiónoch Slovenska, uverejňujeme jeden podnetný z okresu Prievidza. Podľa tohto riešenia osamelí prievidzskí seniori totiž budú môcť využiť služby inteligentnej domácej asistentky (IDA). Uviedla to vo svojej správe Tlačová agentúra Slovenskej republiky v týchto dňoch na portáli Obecne-noviny.sk. Poskytovanie novej sociálnej služby zaradilo aj mesto Prievidza do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Na svojom júnovom rokovaní ho schválili mestskí poslanci.

Z uvedenej správy vyplýva, že takúto službu začne mesto realizovať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), ktorý na ňu získal peniaze z fondov Európskej únie. Ide totiž o zámer mesta, aby čo najdlhšie dokázali zabezpečiť svojim seniorom, i ťažko zdravotne postihnutým, pobyt v domácom prostredí, kde sa človek cíti najlepšie.

Zverejnené v Seniori