nedeľa, 02 júl 2023

V takomto čase sme sa vo futbalovom ročníku 2022/2023 pravidelne stretávali s komentármi prinášajúcimi výsledky z futbalových súťaží mužstiev z nášho regiónu, ktoré stránka Maj Gemer pravidelne uverejňovala už niekoľko rokov. Futbalové ihriská od 24. júna 2023 zívajú prázdnotou, niektoré mužstvá vyhodnotili uplynulý ročník, poniektoré už pripravujú futbalové turnaje (Honce, Rakovnica, Rožňavské Bystré atď.), Krajská organizácia futbalového zväzu dokonca ešte pred posledným kolom zorganizovala Krajskú konferenciu a začala pracovať už na novom futbalovom ročníku. Ozval sa aj Oblastný futbalový zväz Rožňava a cestou stránky futbalnet.sk pozýva svojich funkcionárov i zástupcov futbalových oddielov 7. ligy na Konferenciu ObFZ Rožňava spojenú s aktívom ŠTK. Konferencia sa uskutoční v stredu 5. júla 2023 o 17.00 h v ZŠ akademika J. Hronca, Zakarpatská 20 Rožňava. Za FK sa zúčastňuje 1 člen, delegát FK. Okrem iného delegáti si vypočujú Správu o činnosti ObFZ za obdobie od poslednej konferencie ObFZ. Hlavnou témou zrejme bude Vyhodnotenie sezóny 2022/2023 a Vyžrebovanie sezóny 2023/2024. 

 

Zverejnené v Futbal

Ministerstvo vnútra SR a Výcvikové centrum HaZZ Lešť každoročne organizujú školenia a výcviky aj pre dobrovoľných hasičov. Je to tak aj v tomto roku. Nakoľko DHZM Jelšava je zaradený do kategórie A1, tak na takéto školenie dostali tiež pozvanie. S ďalšími ôsmimi DHZO sa zúčastnili 16 hodinového školenia v dňoch 30. júna a 1. júla 2023.
Dobrovoľní hasiči z Jelšavy počas školenia – prípravy získali výcvik od profesionálnych hasičov s využitím moderných trenažérov. Absolvovali výcvik v zadymených priestoroch, kde dýchali pomocou autonómneho dýchacieho prístroja (ADP). Precvičili si diaľkovú dopravu vody, cvičili zásah pri dopravnej nehode, absolvovali aj hasenie vodou i penou za použitia ADP.
Dobre vycvičení dobrovoľní hasiči môžu správne zasahovať pri požiaroch vo vnútornom priestore, pri lesných požiaroch, pri požiaroch v inom prírodnom prostredí a pri rôznych iných mimoriadnych udalostiach. 

Zverejnené v DHZ