piatok, 28 júl 2023

Futbalové prestupové termíny podľa Registračného a prestupového poriadku, ktorý je platný od 06.06.2023 využili niektorí futbalisti aj z nášho regiónu letné obdobie s termínom podania žiadosti od 1. júla do 21. júla, keď v tomto čase platí podať žiadosť bez obmedzenia. To znamená, že v tomto čase hráč môže zmeniť klubovú príslušnosť bez súhlasu materského klubu. Materský klub má však nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37 nového znenia Súťažného poriadku SFZ zo dňa 6. júna 2023, pokiaľ sa materský klub a nový klub nedohodli inak. Podľa nasledujúceho zoznamu vyplýva, že v pôsobení ObFZ Rožňava začína novovzniknutý futbalový oddiel OTJ Honce, do ktorého prestúpilo osem hráčov. 

Zverejnené v Futbal

Spoza okien našej Obecnej knižnice v Gemerskej Polome sa na nás usmievali prvé letné lúče slnka. Počasie hlásilo príchod leta a vytúžených letných prázdnin. A my sme sa ešte ani nerozlúčili s našimi čitateľmi zo základnej školy. Hneď sme vzali do rúk mobilné telefóny a dohodli stretnutie s družinármi. 

Počasie ako vyšité nám vnuklo nápad rozlúčiť sa v parku pri škole. Tak sme zbalili rozprávkové knihy, farbičky, papiere a poďho do parku. Pre deti sme si pripravili stanovištia, kde sme preverili ich zručnosti, znalosti, ale aj orientáciu v priestore. Podelili sa podľa tried a pre lepšie rozoznanie sa deti označili veselými pečiatkami na ruky. Hneď pri štarte za dobrodružstvom deti zistili, že sa musia orientovať podľa šípiek, zopakovať si ktorá ruka je ľavá a ktorá pravá, aby sa dostali na všetky pripravené stanovištia. Na prvom si urobili otlačok listu a kôry. Druhé stanovište vyžadovalo napísanie názvov štyroch slovenských rozprávok.

Zverejnené v Knižnice