piatok, 07 február 2020 21:16

Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Revúcej je ukončený Doporučený

Napísal(a) P.Š.
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Základnej umeleckej školy v Revúcej ubehli už takmer 3 roky, ale napriek zdĺhavým legislatívnym a administratívnym procesom je projekt ukončený.
Žiadateľom o príspevok bolo Mesto Revúca ako výlučný vlastník budovy a príslušných pozemkov, pričom cieľom predkladaného projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
• inštalácia systémov merania a riadenia;
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Uskutočnením stavebných úprav došlo ku zníženiu spotreby energie na vykurovanie z 85,78 kWh/(m2.a) na 17,51 kWh/(m2.a). Po ukončení projektu bude budova ZUŠ ultranízkoenergetická, pretože globálny ukazovateľ primárnej energie sa znížil zo 134,55 kWh/(m2.a) (C) na 38,15 kWh/(m2.a) (A1).

Projekt bol realizovaný zo štrukturálnych fondov, ako aj z vlastných zdrojov mesta a celkové oprávnené výdavky projektu boli 484 062,92 €.

Výzva však neumožňovala do projektu zahrnúť výdavky na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s energetickou efektívnosťou, ako sú napríklad sociálne priestory.

majgemer revuckel logoAle napriek tomu, že vnútorné priestory budovy nemohli byť súčasťou realizovaného projektu, mestu sa z vlastných zdrojov podarilo v roku 2019 uskutočniť výmenu podláh, vymaľovať a potiahnuť nové vedenie elektriky.

Zároveň vďaka plánovanej úspore energie na vykurovanie o 79,60 % sa ušetrené finančné prostriedky postupne použijú na ďalšie potrebné opravy vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení.

Základná umelecká škola doposiaľ pôsobí v priestoroch budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia, ale žiaci a učitelia sa už postupne sťahujú späť do priestorov vynovenej školy.
P.Š.

 

Čítať 806 krát Naposledy zmenené piatok, 07 február 2020 21:26

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.