piatok, 21 október 2022 15:16

Spojené voľby do orgánov samosprávy krajov a orgánov samosprávy obci 2022 Doporučený

Napísal(a) MG od
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Koncom mesiaca október sa uskutoční veľmi dôležitá udalosť, ktorá na štyri roky ovplyvní dianie v našich obciach i krajoch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Táto udalosť dovolí v uvedený deň rozhodnúť, ktorý z kandidátov dostane od voličov aj na hornom Gemeri hlasovaním potvrdenie byť zvolený do jednotlívých orgánov.

Teraz vám priblížime zoznam kandidátov z obce Rožňavské Bystré v okrese Rožňava, ktorí v stanovenom termíne využili právo byť volený do spomínaných orgánov obce i Košického samosprávneho kraja.

Ešte si pripomeňme, že právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby STAROSTU obce Rožňavské Bystré

 

Obec Rožňavské Bystré  u v e r e j ň u j e   podľa  § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Volebný obvod č. 1. 

por.

čísl

meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany
1. Róbert BEZEK JUDr. 41 rokov SZČO Demokratická strana
2. Marek ĎURSKÝ 50 rokov Štátny zamestnanec

SME RODINA

SMER - sociálna demokracia

3. Ján GONOS Ing. 41 rokov Štátny zamestnanec Nezávislý kandidát
           
4. Marek ŠOLTÉS 49 rokov Nezamestnaný HLAS - sociálna demokracia
5. Ján TOMKO 42 ročný Vodič autobusu

OĽANO

ZMENA ZDOLA

Demokratická únia

NOVA

6. Miloš UHRIN 47 Vodič Nezávislý kandidát

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Rožňavskom Bystrom

 

Obec Rožňavské Bystré  u v e r e j ň u j e   podľa  § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných do obecného zastupiteľstva:

 

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Kandidáti:

por.

čísl

meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany
1. Zdenka FÁBIANOVÁ Mgr. 43 rokov sestra u lôžka urgentný príjem HLAS - sociálna demokracia
2. Miroslava FRÁKOVÁ Mgr. 50 rokov učiteľka MŠ HLAS - sociálna demokracia
3. Matej GONOS Ing. 37 rokov vedúci správy areálu HLAS - sociálna demokracia
4. Ján ILAŠENKO Ing. 50 rokov slovenská pošta SME RODINA
5. Andrea JANICKÁ RUDNAYOVÁ Mg. 50 rokov odborný radca OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA
6. Júlia KOLLÁRIKOVÁ Mgr. 56 rokov štátna zamestnankyňa SMER - sociálna demokracia
7. Jozef SARVAŠ Mgr. 38 rokov právnik SMER - sociálna demokracia
8. Miroslav TOMKO 56 rokov nezamestnaný HLAS - sociálna demokracia
9. Tatiana TOMKOVÁ 43 rokov kultúrno-osvetová pracovníčka HLAS - sociálna demokracia
10. Miroslav URBAN Ing. 41 rokov samostatne zárobkovo činná osoba Kresťanská únia
11. Štefan VALKO 38 rokov samostatne zárobkovo činná osoba ZMENA ZDOLA, Demokratická únia Slovenska

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  z a s i e l a  1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých  zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 8 – Rožňava:

por.číslo meno, priezvisko titul vek zamestnanie obec trvalého pobytu názov politickej strany
1. Ján AMBROZ   38 r. kuriér Stratená Starana obcí a miest - som Slovensko
2. Štefan BAŠTÁK ing. 65 r. starosta Slavošovce Hlas sociálna demokracia
3. Beáta BEKE   42 r. samostatná odborná referentka Bohúňovo Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny
4. Pavol BELÁNYI   43 r. živnostník Štítnik Komunistická strana Slovenska
5. Matúš BISCHOF Mgr. 43 r. učiteľ Rožňava Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny
6. Pavol BURDIGA   56 r. prednosta Rožňava Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny
7. Ladislav CSEFO Ing. 35 r. ekonóm Slavec Magyar Fórum - Maďarské fórum
8. Lucia ČERNÁKOVÁ Mgr., PhD. 40 r. projektová manažérka Rožňava Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS - občianska demokratická strana
9. Michal DOMIK   47 r. primátor  Bratislava nezávislý kandidát
10. Michal DRENGUBIAK Mgr. 41 r. zástupca primátora Rožňava nezávislý kandidát
11. František FOCKO   73 r. dôchodca Rožňava Komunistická strana Slovenska
12. Ivan GALLO JUDr. 47 r. predseda obvodnej poľovníckej komory Rakovnica Národná koalícia, nezávislý kandidát
13. Ladislav GAŽI   23 r. robotník Slavec Princíp
14. Karol HORNÍK   69 r. dôchodca Dobšiná Hlas - sociálna demokracia
15. Zoltán HUĎÁR Mgr. 30 r. pedagóg Čoltovo Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny
17. Stanislav KUČERÁK   58 r. športový tréner Gemerská Poloma Komunistická strana Slovenska
18. Ivan KUHN Bc. MA 56 r. analytik Rožňava Občianska konzervatívna strana
19. Jozef KUŠNIER   59 r. hasič, záchranár Henckovce Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
20. Marek KUZMA Ing. 44 r. manager vývoja Štítnik Národná koalícia / nezávislí kandidáti
21. Viktor Mihalik   70 r. manažér Rožňava nezávislý kandidát
22. Eva MIHÓKOVÁ PhDr. 54 r. hlavná kontrolórka mies a obcí Dobšiná Národná koalícia / nezávislí kandidáti
23. György NAGY   50 r. kultúrny referent Krásnohorská Dlhá Lúka Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny
24. Lýdia NEMČOKOVÁ Ing. 63 r.  environmentalistka Plešivec nezávislá kandidátka
25. Miroslav OLÁH Mgr. 42 r. supervízor Čoltovo Kresťansko demokratické hnutie
26. Peter PAMULA Bc. 51 r. odborný poradca Dobšiná Slovenská národná strana
27. Ondrej SKOKAN Mgr. 42 r. učiteľ Plešivec Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati
Slovenska
28. Jaroslav Šíp Mgr. 44 r. prednosta okresného úradu Rožňava Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
29. Ján ŠTEFAN Ing. 41 r. vedúci odboru Rožňava HLAS - sociálna demokracia
30. Marián TÓBISZ   39 r. konateľ obchodnej spoločnosti Rožňava Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
31. Viktor VÉGSÓ MVDr. 52 r. veterinárny lekár Rožňava nezávislý kandidát
32. Ján VIELOHA Ing. 59 r. dôchodca Nižná Slaná SMER - sociálna demokracia
33. Roman VIOLA   48. r. starosta obce Pašková Strana rómskej koalície
34. Ján VOJTA Mgr. 69 r. riaditeľ bezpečnostnej firmy Rožňava Komunistická strana Slovenska
35. Vladimír ZAJAČIK 73 r. poslanec národnej rady Rejdová Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
36.  Dušan ŽIAK Ing. 55 r. konateľ spoločnosti Rožňava Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  z a s i e l a  1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja:

 

por.

číslo 

meno, priezvisko  titul vek zamestnanie obec trvalého pobytu názov politickej strany
1. Juraj ĎUROVE doc. Ing. 73 r. odborný poradca Košice - Západ Socialisti.sk
2. Ivan HRICKO Mgr. 42 r. podnikateľ Košice - sídlisko KVP Slovenská iniciatíva menšín
3. Tomáš JANCO Mgr. 36 r. generálny sekretár Košice - Nad jazerom Republika
4. Džemal KODRAZI   59 r. podnikateľ Košice-Myslava Princíp
5. Stanislav MIZÍK Mgr. 58 r. poslanec národnej rady Košice-Sídlisko Ťahanovce Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
6. Erik ŇARJAŠ Bc. MBA 37 r. poslanec národnej rady, asktivista, filantrop Košice-Staré Mesto Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia
7. Juraj SINAY prof, Ing. DrSC 72 r. vysokoškolský profesor Košice - sídlisko KVP nezávislý kandidát
8. Monika SOFIYA SOROČINOVÁ Mag, Mgr. 30 r.  právnička, mediátorka Klokočov nezávislá kandidátka
9. Vladislav STANKA Ing. DPA, MPA, LL.M 48 r. riaditeľ vzdelávacieho inštitútu Košice - Dargovských hrdinov nezávislý kandidát
10. Róbert SUJA Ing. 46 r. analytik Košice-Západ HLAS - sociálna demokracia
11. Rastislav TRNKA Ing. 38 r. predseda samosprávneho kraja Košice-Staré Mesto Kresťanskodemokratické hnutie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická
strana
12. Viliam ZÁHORČÁK   63 r. primátor Michalovce Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - národná strana,
Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti

 

Čítať 670 krát Naposledy zmenené sobota, 22 október 2022 21:57

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!