štvrtok, 07 júl 2016 21:56

Spoznávali pravdivú históriu svojho mesta a okolia v období 2. svetovej vojny

Napísal(a) Ing. Milan Malček
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 24. júna 2016 sa v meste Rožňava, v obciach Štítnik, Slavošovce a Čierna Lehota realizoval projekt „Spoznaj pravdivú históriu svojho mesta a okolia v období 2. svetovej vojny“, ktorý bol určený predovšetkým žiakom základných škôl deviateho ročníka a ich učiteľom dejepisu, ktorí v rámci školských osnov

prebrali históriu Slovenska v období SNP a oslobodzovania Červenou armádou. Projektu sa zúčastnilo 32 žiakov, 4 pedagogickí pracovníci zo Základnej školy akademika Jura Hronca, Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, Základnej školy Pionierov, Základnej školy Zlatá, členovia Základnej organizácie SZPB partizána Tótha, Rožňava: Ing. Milan Malček, Mária Žolnová a tajomníčka Oblastného výboru SZPB Rožňava pani Irena Lacková. Najväčším prekvapením pred zahájením projektu pre organizátorov bol priestor okolo pamätníkov v Rožňave pri soche osloboditeľov a partizána Tótha. Členka Oblastného výboru SZPB musela najskôr poupratovať okolo pamätníkov, aby sa organizátori nemuseli hanbiť pred najmladšou generáciou v akom stave je priestor okolo pamätníkov a ako si obyvatelia mesta Rožňavy vážia tých, ktorí položili životy pri oslobodzovaní nášho mesta. Aj keď mesto Rožňava nemá až tak veľa pamätníkov z obdobia 2. svetovej vojny vo svojom vlastníctve, nedá sa povedať, že by sa niekto pravidelne staral o poriadok v ich okolí a ich technický stav. V rámci tohto projektu žiaci navštívili ďalšie pamätné miesta spojené s protifašistickým odbojom a oslobodzovaním okresu Rožňava. Pri otvorení účastníkov pozdravil a privítal podpredseda Ústrednej rady SZPB na Slovensku a predseda Oblastného výboru SZPB v Rožňave pán Ing. Norbert Lacko a poukázal na dôležitosť pripomínania si historických udalostí počas SNP na Gemeri.
 

Pomocou žijúcich pamätníkov im bola ďalej ozrejmená pravdivá história nášho mesta, ktorá nie je zapracovaná v učebniciach dejepisu, čím žiaci získali širší rozhľad o vojne, následkoch na civilné obyvateľstvo, na vojnou zničené hospodárstvo, utrpenie a hlad, ktorý v tej dobe bol v meste Rožňava a v jeho okolí. Účastníci mali možnosť v priebehu projektu a počas návštevy historických miest a odborného výkladu klásť otázky súvisiace s historickými udalosťami pánovi Ing. Milanovi Malčekovi, predsedovi ZO SZPB partizána Tótha v Rožňave a autorovi tohto projektu, pánovi Jánovi Baškovi, predsedovi ZO SZPB v Slavošovciach a starostke obce Čierna Lehota pani Ing. Ivete Potočnej. Podľa názoru hlavného organizátora tohto podujatia veľké poďakovanie patrí PaedDr. Milanovi Sajenkovi, historikovi, ktorý ako člen historicko-dokumentačnej komisie Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave bol celému projektu po celú dobu nápomocný svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami pri spracovaní historických dokumentov a vojenských máp, určených pre účastníkov tohto projektu. Občianske združenia Základná organizácia SZPB partizána Tótha v Rožňave a Základná organizácia SZPB Slavošovce garantovali žiakom základných škôl, že im budú poskytnuté pravdivé historické informácie z obdobia rokov 1944 až 1945 v našom meste a jeho okolí bez toho, aby bola vyzdvihovaná akákoľvek zásluhovosť politických strán v tomto období. Zároveň je potrebné povedať, ako podotkol autor tohto projektu, aj napriek tomu, že aj zo strany našej vlády je snaha podporiť projekty takéhoto charakteru z dôvodu zabránenia exstremistickým stranám ovplyvňovať a skresľovať pohľad na 2. svetovú vojnu, poslanci mesta Rožňava zodpovední za posúdenie projektov na rok 2016 neschválili pri posudzovaní tohto projektu čiastku 245,- Eur, ale dali prednosť financovaniu kultúrno-spoločenských akcií, ktoré nemajú nič historicky spojené s našimi národmi žijúcimi na Gemeri. Naopak je potrebné poďakovať firme SBS BONUL, s.r.o. Nitra, Regionálne poradenskému a informačnému centru Rožňava, Papierňam Slavošovce, Obecnému úradu v Slavošovciach a jeho starostovi pánovi Štefanovi Baštákovi a spoločenským organizáciám, ktoré boli ochotné podporiť aktivitu a odhodlanie autora projektu na jeho realizáciu v prospech najmladšej generácie. Veľký prínos projektu pre najmladšiu generáciu podľa názoru pedagogických pracovníkov bol v tom, že za veľmi krátky čas a bez vynaloženia veľkých finančných prostriedkov sa dokázalo s pomocou žijúcich pamätníkov ozrejmiť pravdivú a neskreslenú históriu nášho mesta a okolia. Zároveň snahou organizátorov tohto projektu bolo dosiahnuť, aby sa historické udalosti z tohto obdobia zachovali aj pre budúce generácie. Na záver dovoľte, aby sme poďakovali všetkým členom organizačného tímu za úsilie vynaložené pri realizácii tohto projektu.
Ing. Milan Malček

 

Čítať 4834 krát Naposledy zmenené piatok, 08 júl 2016 11:48

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!