štvrtok, 27 august 2015 18:20

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 8 / 2015-2016

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

usobfzrv15 08Zo zasadnutia ŠTK dňa 26.8.2015:  
ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy /3. kolo/ zo dňa 23.8.2015: Drnava - Krh. Dlhá Lúka 3:4, Nižná Slaná - Dedinky 5:1, Dlhá Ves - Rožň. Bystré 2:1, Hrhov - Honce 6:0, Vyšná Slaná - Rudná 3:2, Bohúňovo - Vlachovo 2:0, Betliar - Jablonov n/T. 

ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. /1. kolo / zo dňa 23.8.2015: Krh. Podhradie B - Pača 0:6, Ml. Brzotín - Gem. Hôrka B 0:8, Rakovnica - Slavošovce 3:0 kont., Kružná - Plešivec 9:1, Krh. Dlhá Lúka B - Štítnik 2:3. 

ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gemerská Poloma odhlásil družstvo dorastu zo súťaží ObFZ. 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ /čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/. 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF /súpisky/ nahrali hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí. Súpisky sa automaticky nahrajú pri nominácii hráčov v 1 zápase. 

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ. 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje: 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac
b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ
c/ prestupy - hosťovania /elektronická podateľňa/
d/ prihláška k registrácii hráča /elektronická podateľňa/
e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.
f/ podania na komisie

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

Zo zasadnutia DK dňa 26.8.2015:

Hráči vylúčení /I. trieda/:

DK č.10/2015–2016: Jakub Čelovský - Baník Drnava /1232805/– ČK = 3 zápasy nepodmienečne 49/2b + 10,- Euro
DK č. 11/ 2015-2016: Roman Bubenčík - Krh. Dlhá Lúka /1148709/- ČK = 1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro
DK č. 12/2015-2016: Filip Horváth – Lok. Dedinky /1226152/- ČK = 3 zápasy nepodmienečne 48/2a + 10,- Euro

DK predvoláva na svoje zasadnutia dňa 1.9.2015 o 17.00 hod. ved. mužstva Tatran Betliar G. Čižmára, kapitána Tatran Betliar L. Arvaya, ved. mužstva ŠK Jablonov Z. Tamása, kapitána mužstva M. Fifíka a hráča ŠK Jablonov T. Szucsa s RP hráča. Zároveň DK žiada FK Tatran Betliar o dodanie videozáznamu zo stretnutia 3. kola Betliar - Jablonov n/T do 31.8.2015.

DK trestá FK Hrhov finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Sokol Rudná za pokles hráčov pod 7 v zápase I. triedy Hrhov - Rudná. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

DK trestá ŠK Jablonov n/T finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Bohúňovo za neúčasť na zápase I. triedy. Bohúňovo - Jablonov n/T zo dňa 9.8.2015. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. /1. kolo/ Rakovnica - Slavošovce.
Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

DK na návrh ŠTK podmienečne zastavuje činnosť FK Ml. Brzotín do zaplatenie finančnej pozdĺžnosti.

Kolektívne tresty:

Na základe rozhodnutia konferencie ObFZ je potrebné doklad o zaplatení finančných pokút FK za súť. roč. 2014-2015 predložiť najneskoršie do 29.7.2015. V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení budú mať jednotlivé FK zastavenú činnosť v novom súť. ročníku. Toto nariadenia platí pre FK, ktoré sa prihlásili do nového súť.roč. 2015-2016 !!!

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná - Ml. Brzotín /18.kolo/.
Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica - Ml. Brzotín /16. kolo/.
Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk – www.obfzroznava.yw.sk
V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer - výchovné - odstupné - registračné obdobie - štart hráčov.

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na výberový zraz ObFZ.
Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001. Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní
hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.
Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac. Kontaktná osoba: Dušan Pollák /0903 602 946/ -
V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná /okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.

ObFZ Rožňava

KOMPLETNÁ TABUĽKA II. TRIEDY PO 1. KOLE:

1. Apex Kružňá 1  1  0  0  9:1  3
2. Gemerská Hôrka B 1  1  0  0  8:0  3
3. Sokol Pača 1  1  0  0  6:0  3
4. Baník Rakovnica 1  1  0  0  3:0  3
5. Baník Štítnik 1  1  0  0  3:2  3
6. Krh. Dlhá Lúka B 1  0  0  1  2:3  0
7. Papiereň Slavošovce 1  0  0  1  0:3  0
8. Krh. Podhradie B 1  0  0  1  0:6  0
9. FK Plešivec 1  0  0  1  1:9  0
10. Mladosť Brzotín 1  0  0  1  0:8  0
Čítať 1689 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:55

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!