Hasičský šport

Hasičský šport (30)

Vyhodnotili 14. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému  „Záchrana osôb z výšok“

Generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ vyhlásili 14. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému  „Záchrana osôb z výšok“. Do tejto súťaže sa zapojili aj deti z revúckeho okresu. Do súťaže sa zapojilo 63 detí s 59 prácami z MŠ a ZŠ Rákoš, ZŠ s MŠ Lubeník, ZŠ s MŠ Jelšava a DHZ Jelšava vo všetkých troch kategóriách. Územná organizácia DPO SR Revúca sa rozhodla oceniť všetky deti, ktoré sa zapojili do výtvarného prejavu medailou.

Medzi deti ZŠ v Sirku zavítali jelšavskí policajti a dobrovoľní hasiči

Medzi deti Základnej školy v Sirku opäť zavítali dňa 27. júna 2017 jelšavskí dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi OO PZ v Jelšave. Deti sa rozdelili do dvoch skupín. Bc. Peter Repák, referent špecialista vysvetlil deťom prácu policajtov, predstavil služobné prostriedky. Deti potom kládli zaujímavé otázky. Hasiči ukázali výstroj, ktorá sa používa v zásahu, použitie autonómnych dýchacích prístrojov. Potom si vyskúšali, ako sa pumpuje z džberovej striekačky na cieľ a aj hod granátom. Na záver prišlo osvieženie vo forme vody –

Krajská súťaž DHZ 2017 Košického kraja v Rožňave potešila Kecerovce, Smižany a SOŠT Košice

Krajská organizácia DPO SR Košice, Územná organizácia DPO SR Rožňava, Mesto Rožňava, DHZ Rožňava, na 24. júna 2017 pripravili krajskú súťaž Dobrovoľných hasičských zborov, kde za každý okres Košického kraja sa zúčastnili DHZ v štyroch kategóriách (muži, dorastenci, ženy, dorastenky). Nakoľko nie všetky okresy máme obsadenie kategórie dorastenky, spolu sa zúčastnilo súťaže 17 družstiev. DHZ Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava, pripravila veľmi dobré podmienky pre súťaž, v areáli

Koloman Holéczy.

Sobota 17.6.2017 a znova súťaž dobrovoľných hasičov okresu Rožňava. Krásne ráno nás privítalo v Štítniku na športovom ihrisku, kde už od rána prebiehali prípravy ihriska, terénu na športovú hasičskú súťaž a odbehnutie štafety. Do 9-tej hodiny prišli hasičské družstvá, ktoré sa zaregistrovali, potom bolo privítanie starostom obce Ladislavom Belányim a predsedom ÚzO DPO SR Rožňava Mariánom Kapustom. Po príhovoroch sa začalo s pretekom štafety. Museli sme to zrealizovať, aby sme mali výsledky územného kola, 

Vydarený hasičský deň v Ratkovskom Bystrom spojený s previerkami pripravenosti DHZ

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s obcou Ratkovské Bystré zorganizovali v sobotu 17. júna 2017 previerky pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). Úvod patril slávnostnému nástupu, kde si starosta obce Ratkovské Bystré Mgr. Dušan Bodnár pripomenul 90. výročie založenia DHZ v obci. Pri tejto príležitosti boli odovzdané pamätné listy Mgr. Dušanovi Bodnárovi, DHZ Ratkovské Bystré, Emilovi Pašiakovi, Štefanovi Mičkimu, Jánovi Vredíkovi, Ondrejovi Javorovi st.,

streda, 14 jún 2017 16:18

HASIČI NA DŇOCH MESTA JELŠAVA

Napísal(a)
HASIČI NA DŇOCH MESTA JELŠAVA

Mesto Jelšava v dňoch 9. a 10. júna 2017 organizovalo DNI MESTA. Dni mesta začali v piatok 9. júna pred Mestským múzeom a pred Rímsko-katolíckym kostolom sv. Petra a sv. Pavla v Jelšave, kde prebehlo odovzdanie historickej striekačky z rumunského Nadlaku. Slávnostný akt odovzdania začal nástupom jednotky Dobrovoľného hasičského zboru mesta (DHZM) Jelšava - od detí, cez dorastencov až po dospelých v slávnostných a historických uniformách. Po podpísaní darovacej zmluvy sa k prítomným prihovorili

Branný pretek hry Plameň na MDD v Rákoši

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej a obec Rákoš zorganizovali dňa 3. júna. 2017 branný pretek na miestnej strelnici. Zmyslom branného preteku hry PLAMEŇ je získať a naďalej prehlbovať základné vedomosti a návyky z brannej prípravy a zároveň zvyšovať športovú zdatnosť súťažiacich. V tomto preteku súťažili 5-členné kolektívy detí z okresu Revúca vo veku 6 – 16 rokov v kategóriách chlapci a dievčatá. Trať viedla v lese a bola dlhá cca 1 km. Kontrolné stanovištia boli na trati viditeľne označené.

Na medzinárodnú súťaž v maďarskej obci Abasár dostali pozvanie aj dobrovoľní hasiči z Držkoviec

V roku 2013 nadviazali dobrovoľní hasiči z Držkoviec kontakt s maďarskými dobrovoľnými hasičmi z obce Abasár z Hevešskej župy. Od toho času sa ten kontakt rozvinul až do medzinárodnej spolupráce a začali sa navzájom navštevovať a vymieňať skúsenosti. Dňa 20. mája 2017 organizovali v maďarskej obci Abasár súťaž na úrovni nášho krajského kola, ktorej sa zúčastnilo 35 hasičských družstiev zo 16. obcí z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Rakúska. Muži a ženy súťažili v klasickom požiarnom útoku s vodou,

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Jelšava boli na návšteve v Slovenskom Komlóši

Dobrovoľní hasiči z maďarského partnerského mesta Tótkomlós (Slovenský Komlóš) v sobotu 25. februára 2017 bilancovali uplynulý rok na výročnej členskej schôdzi. Tejto schôdze sa zúčastnili aj traja členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Jelšava, ktorí sa stretli aj s dobrovoľnými hasičmi zo srbského Horgoša, rumunského Nadlaku a maďarského Tótkomlósa.
Výročná schôdza prebiehala podľa schváleného programu.

Zimný zraz hry Plameň 2016 pre deti revúckeho okresu bol v Magnezitovciach

Okresný územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (OÚV DPO SR ) v Revúcej a Obec Magnezitovce zorganizovali 26. decembra 2016 zimný zraz hry PLAMEŃ pre deti revúckeho okresu.
Na druhý sviatok vianočný sa 5-členné kolektívy detí stretli v kultúrnom dome v Magnezitovciach, kde prítomných privítal aj starosta obce Ing. Milan Pršebica.

Strana 2 z 3