streda, 13 január 2021 10:22

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Doporučený

Napísal(a) Mgr. S. Škanderová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

P O M O C   O B E T I A M - Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. S dotknutými cieľovými skupinami komunikuje 24 pracovníkov.

Kancelárie sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je tu k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám. Okrem komunikácie pracujú uvedení pracovníci aj v teréne a informujú autority činné v danom regióne.

Súčasťou pomoci obetiam sú tiež preventívne aktivity (besedy a zážitkové workshopy), konajúce sa priamo v teréne a rôzne druhy vzdelávaní. 

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR (v realizácii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obrátili sa na nich aj poškodení s obchodno-právnymi alebo občiansko-právnymi problémami či s prípadmi priestupkov.MV 2obete trestnych cinov mapa

V procese prípravyMV obete trestnych cinov mapa ikony na rok 2021 sú tiež detašované pracoviská, ktoré by mali byť dostupné pre obyvateľov všetkých krajov Slovenska. Pre oblasť Gemera to najbližšie bude mesto Lučenec a mesto Poprad.

 

Spolu je zriadených 8 Informačných kancelárií pre obete trestných činov: 

Informačná kancelária B. Bystrica, Štefánikovo nábr. 7, 974 01 B. Bystrica

Informačná kancelária Prešov, Námestie mieru 3, 080  01 Prešov

Informačná kancelária Košice, Komenského 52, 040  01 Košice

Informačná kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911  01 Trenčín

Informačná kancelária Žilina, Janka Kráľa 4, 010  01 Žilina

Informačná kancelária Trnava, Kollárova 8, 917  01 Trnava

Informačná kancelária Nitra, Štefánikova trieda 69, 949  01 Nitra

Informačná kancelária Bratislava, Tomášikova 46, 831  03 Bratislava 

 

Mgr. Silvia Škanderová 

 

 

 

  POZNÁMKY: 

Viac informácií o prevencii kriminality aj o pomoci obetiam nájdete aj tu:

-          https://www.google.com/url?q=https://prevenciakriminality.sk&source=gmail&ust=1610627557647000&usg=AFQjCNFDSLjxRUXuXRJWX0b_iT_uhXcoVw">https://prevenciakriminality.sk

-          FB Prevencia kriminality

-          https://www.google.com/url?q=http://www.minv.sk/?prevencia-kriminality-5&source=gmail&ust=1610627557647000&usg=AFQjCNH4ck6Lh4o9IRFagC-AZEhJpoRARQ">http://www.minv.sk/?prevencia-kriminality-5

-          Instagram prevencia_kriminality

 

Čítať 1297 krát Naposledy zmenené streda, 13 január 2021 13:40

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!