streda, 11 január 2017 19:21

Pomôžme si sami - Naša osamotená diskusia o cestovnom ruchu v regióne Gemera (4)

Napísal(a) Ľ. J. Šomšák
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Milý Juraj,
naše stretnutie medzi sviatkami bolo pre nás oboch prínosom a vnieslo viac svetla do našej osamotenej diskusie o cestovnom ruchu. Zhodli sme sa publikovať spoločné závery ku ktorým sme dospeli:
1/ Vzhľadom na nám dostupný a známy stav v cestovnom ruchu v konkrétnom regióne Gemera konštatujeme, že úspešné podnikanie v cestovnom ruchu

(CR) predpokladá zmeniť zaužívané schémy myslenia. Súčasná náročnosť návštevníkov, účastníkov CR, mimochodom poznáme to z našich dovoleniek v zahraničí, kedy máme možnosť porovnávať i poučiť sa, núti prevádzkovateľov a poskytovateľov služieb v CR, výrazne profesionalizovať a skvalitniť predovšetkým ľudský domáci potenciál. Inými slovami, zvýšiť vzdelanostnú a odbornú kvalifikáciu všetkých, ktorí sa na poskytovaní služieb v CR v danom životnom priestore podieľajú. Podnikanie v cestovnom ruchu má svoje riziká a prináša aj nečakané neúspechy, ktorých príčiny môžu vzniknúť úplne inde, mimo náš životný priestor, a nemáme na nich žiadny dosah. Politická nestabilita, lokálne konflikty, hospodársky problémy atď. Neúspech, pokiaľ ho vnímame ako súčasť rizika podnikania, má pozitívny motivačný charakter a nie deprimujúci. Dlhodobé podnikanie je permanentné úsilie aj zápas o miesto na trhu, o meno, úspech a zisk. A v tomto systéme celoživotného podnikania sa nedá zbohatnúť zo dňa na deň, tak ako na jednotlivých aktivitách sa dá zarobiť a prilepšiť si, ale nie zbohatnúť.
2/ CR je pre okres Rožňava, ako súčasť širšieho historického regiónu Gemera-Malohontu, najvhodnejším a najprístupnejším spôsobom podnikania z dvoch daných dôvodov:
A – Bohatý a pestrý potenciál územia, jednotlivých dedín, mestečiek, mikroregiónov a regiónu ako celku.
B – Historické bohatstvo vytvorené ľudskou činnosťou – ľudová architektúra, hrady a ich zrúcaniny, kaštiele, kúrie, jedinečné kostoly a kaplnky vrátane ich originálnych interiérov, historické svetské stavby už zrekonštruované a ďalšie čakajúce na rekonštrukciu, banské a hutnícke stavby, hámre, kováčske dielne, miestne a okresné múzeá, galérie, pamätné izby, cintoríny, archeologické náleziská, svetské i cirkevné archívy s nesmiernym bohatstvom historických listín a dokumentov, čakajúcich na spracovanie a sprístupnenie.
Kto iný, ak nie domáci, by mali tento daný a dostupný prírodný a ľudskou činnosťou vytvorený potenciál využiť v rámci CR? Kto iný, ak nie, predovšetkým, domáci ľudský potenciál by mal z toho profitovať?
3/ Vzdelávanie a zdravý patriotizmus, tam niekde je skrytý potenciál všeobecnej kultúrnosti a úspešného podnikania aj v CR. Vzdelanie sa dá zreteľne zadefinovať v dvoch rovinách – všeobecnej, v ktorej miestne obyvateľstvo pozná a zaujíma sa o históriu svojej obce, mestečka, regiónu, a odbornej, to je manažment a profesionáli priamo sa podieľajúci na poskytovaní služieb v cestovnom ruchu. Vzdelávanie je nielen školský systém na všetkých úrovniach, ale aj mimoškolský systém na báze cieľavedomého, organizovaného a dobrovoľného vzdelávania najmä v miestnej a regionálnej histórii, v ovládaní cudzích jazykov, vo výchove miestnych a regionálnych sprievodcov CR, v príprave a pravidelnom celoživotnom vzdelávaní manažmentov a personálu subjektov podnikajúcich v CR, ale aj zástupcov samospráv, miestnej štátnej správy, cirkví, potencionálnych záujemcov o podnikanie v CR, občianskych združení v rámci celo regionálneho úsilia a aktivít „Pomôžme si sami“. Vzdelávanie a postupná realizácia poskytovania služieb v CR, marketingových aktivít, zodpovedajúcich ich úrovni, rozsahu a kvalite je cesta, ktorá dáva zmysel i prácu. Vízia, ktorá je pred nami ako nástojčivé volanie po sebarealizácii.
4/ Určite by pomohlo veci CR v regióne pripraviť a realizovať niekoľko cielených informačných konferencií alebo pracovných stretnutí zameraných na budúce projekty rozvoja CR, pod patronátom miestnej štátnej správy, samosprávy a KSK za účasti kvalifikovaných a erudovaných odborníkov z oblasti CR, psychológie, domácich i zahraničných fondov, ľudí z praxe orientovaných na spoluprácu v rámci existujúcich úspešných destinácií domáceho CR.
CR vo svojej podstate je nielen individuálnym umeleckým vystúpením jediného husľového virtuóza, ale a najmä, je to orchester desiatok, stoviek ba aj tisícov dobrovoľne zladených a spolupracujúcich individuálnych poskytovateľov služieb v CR v danom priestore. Je to spolupráca kultúrnych ľudí v rámci konkrétneho regiónu, ktorý si postupne dlhodobo a cieľavedome buduje meno, vytvára destináciu o ktorej sa hovorí, ktorá začína byť zaujímavá, hojne navštevovaná pre rozmanitosť, pestrosť, kvalitu a cenovú prístupnosť poskytovaných služieb. Destináciu v ktorej sa domáci i zahraničný hostia cítia dobre a sú spokojní s úrovňou a výberom ponúkaných služieb, aj prístupom personálu, súc presvedčení, že personál má skutočný záujem o spokojnosť svojich hostí. V neposlednom rade, že všetci, ktorí sa podieľali na vytvorení dobrého mena destinácie si prídu na svoje v podobe zisku, ktorý im zabezpečí slušnú životnú úroveň pre celú rodinu.
Nuž o kom a o čom to je? Je to o každom z nás, o našej všeobecnej kultúrnej úrovni, o našej odbornej a kreatívnej zdatnosti, cieľavedomosti, o našej výdrži a trpezlivosti vybudovať v našom životnom priestore dlho udržateľnú vyhľadávanú a prosperujúcu destináciu CR. Je to o úspešnom príbehu celých generácií. Zázraky sa nedejú na počkanie, iba ak v rozprávkach. „ Nedôveruj šťastiu bez námahy“, povedal mi otec v čase, keď sa vzďaľoval zo sveta dostupného zmyslom, do sveta nenávratna.
Ľ. J. Šomšák

 

Čítať 2721 krát Naposledy zmenené streda, 11 január 2017 19:42

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!