nedeľa, 26 november 2017 17:47

Obľúbené Stretnutie troch generácií pri pesničkách si zapísalo už trinásty ročník

Napísal(a) Z. Homoliaková
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Na Stretnutí troch generácií pri pesničkách v Revúcej vystúpil aj speváčky LEHOTIANKY zo ZO JDS Dolná Lehota, z okresu Brezno, ktorých vedúcou je Judita Schwarzbacherová Na Stretnutí troch generácií pri pesničkách v Revúcej vystúpil aj speváčky LEHOTIANKY zo ZO JDS Dolná Lehota, z okresu Brezno, ktorých vedúcou je Judita Schwarzbacherová Foto: J. Pullman

Pekný jesenný deň, 22. november 2017, vítal v Revúcej seniorov z okresov Revúca a Brezno, ktorých kroky smerovali do MESTSKÉHO DOMU KULTÚRY, kde ich vítali členovia predsedníctva kávou a sladkým pečivom. Členovia 11 speváckych súborov sa takto stretli, aby sa predstavili s novým programom na 13. ročníku „Stretnutia troch generácií pri pesničkách“. Toto zaujímavé kultúrne spoločenské podujatie organizuje Okresná organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom, s finančnou podporou BBSK.

Pozdrav seniorom študentky PSLG Vanesy Kulifajovej básňou LIPA od Andreja Sládkoviča bol vhodným úvodom podujatia.
Hostia sú ako boží poslovia, čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu. Nuž, keď Ťa menom Pána oslovia, treba ich poctiť pýchou letorastu. Takto to robievali otcovia, počastoval brat brata, gazda gazdu, bo tak sa zväzky rodov obnovia – nuž, usmej sa a povedz: Vítam Vás tu!

Týmito slovami na pôde mesta privítal prítomných členov 12 speváckych súborov, divákov i hostí Igor Hock, člen P - OR JDS a zároveň privítal vzácnych hostí oboch okresov: pani Evu Cireňovú, primátorku mesta, poslankyňu BBSK a predsedníčku RZMOS – SG, pánov: Petra Balogha, prednostu Okresného úradu v Revúcej, Júliusa Laššana, poslanca BBSK, starostu obce Mokrá Lúka, Milana Kolesára, primátora Jelšavy, podpredsedu RZMOS - Stredného Gemera, Júliusa Buchtu - viceprimátora mesta, Jána Hlaváča – predsedu KO JDS BB, Jaroslava Demiana, poslanca BBSK, riaditeľa OÚ oddelenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Jozefa Tokára, poslanca BBSK a MsZ Brezna, pani Karin Kilíkovú, riaditeľku MsKS v Revúcej.

Všetkých prítomných primátorov a starostov obidvoch okresov, ktorí nám seniorom aktívne pomáhajú pri našich aktivitách, ktorí sa ich pravidelne zúčastňujú, zástupcov našich dlhoročných sponzorov, spoločenských organizácii a zástupcov škôl.

K prítomným seniorom sa prihovorili poslanci BBSK: pani Eva Cireňová, primátorka mesta a páni: Július Laššan, Milan Kolesár, novozvolený poslanec BBSK a Ján Hlaváč, predseda KO JDS BB. Poslanci BBSK vyzdvihli význam podujatia na zachovanie kultúrnych tradícií a vyslovili obdiv seniorom k ich zanietenosti a chuti venovať sa takejto prospešnej záujmovej činnosti a obdiv k tomu, že je to už 13. ročník uvedeného podujatia. Zároveň prisľúbili naďalej pomoc seniorom pri organizovaných seniorských podujatí a popriali pekný kultúrny zážitok. V pozdrave pána Jána Hlaváča boli vyslovené slová vďaky organizátorom i všetkým účinkujúcim členom spevokolov. Predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková sa k seniorom prihovorila slovami: "Seniori sú najstaršia generácia, ktorá sa snaží odovzdávať múdrosť, kultúru, tradície a lásku mladšej generácií. Znova zaznejú krásne slovenské pesničky smutné i veselé, ktoré potešia naše srdce. Nemôžeme dovoliť, aby upadli do zabudnutia. Preto, spievajme pesničky vnukom a vnučkám, pestujme v nich lásku k slovenskej piesni – veď ňou sa dajú vyjadriť všetky city: láska, radosť, smútok i pokoj v duši. Kým existuje a žije slovenská pieseň - žijeme aj my, Slováci, a máme svoju identitu." 

Kultúrny program viedla pani Margita Mladšia, členka P – OR JDS, slovami o krásach jesene a k nej patriacemu podujatiu v tomto roku už 13. ročníku „Stretnutia troch generácií pri pesničkách“.
Ako prvý sa predstavil spevácky súbor žiakov ZUŠ v Revúcej pod vedením pani Renaty Brezovskej, za klavírneho sprievodu pani Ľubice Beňušovej. Prítomných rozveselili peknými veselými detskými pesničkami a perfektným prevedením.

Ďalej nasledovali vystúpenia seniorských súborov, s piesňami, ktoré vyjadrovali lásku k rodnému kraju, rodnej dedinke a ľudovými pesničkami zo svojich regiónov, niektoré z nich zazneli i v nárečí príslušných miest a obcí. Spievali tak oduševnene a pekne, že spievali spolu so súbormi i všetci prítomní v sále.

V programe vystúpili súbory:

1/ SLNIEČKA ZUŠ Revúca, vedúca Renata Brezovská
2/ ÚSVIT ZO JDS Revúca, vedúci Eduard Sendrei
3/ LECHEM Cirkevný ev. a. v. súbor Chyžné, vedúca Emília Volgyiová, ev. farárka
4/ LUNA ZO JDS Revúčka, vedúca Anna Hrbálová, ml.
5/ SUPER BABIČKY ZO JDS Tornaľa, vedúca Klára Csíkosová
6/ ĽAHOTA ZO JDS Muránska Lehota, vedúca Helena Tomiová
7/ SENIORKY ZO JDS Jelšava, vedúca Ľubica Hudačeková
8/ LEHOTIANKA ZO JDS Dolná Lehota, vedúca Judita Schwarzbacherová
9/ NEZÁBUDKA ZO JDS Lubeník, vedúca Lídia Slottová
10/ LIPIANKA ZO JDS Pohronská Polhora, vedúca Šarlota Tamasiová
11/ POTEŠENIE ZO JDS Michalová, vedúca Mária Pôbišová
12/ LEVENDA ZO JDS Muráň, vedúca Eva Struhárová.

Vedúcim súborov boli odovzdané Ďakovné listy a kytičky, ktoré odovzdali páni: Július Laššan, Július Buchta, Ján Hlaváč a predsedníčka OO JDS. Podpredseda OO JDS z Brezna pán Ján Dianiš odovzdal primátorke mesta Revúca Eve Cireňovej, predsedníčke OO JDS Zuzane Homoliakovej a moderátorke Margite Mladšej za spoluprácu s OO JDS v Brezne kytice kvetov. Poprial prítomným pekné nastávajúce Vianoce a pevné zdravie do ďalších rokov.

V závere predsedníčka poďakovala účinkujúcim za pekný zážitok, poslancom BBSK, sponzorom za podporu podujatia a vyslovila presvedčenie, že spoločná spolupráca bude naďalej pokračovať. Vyvrcholením programu bola spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc, svätá noc..., ktorú spievali všetci členovia súborov i diváci.

Poďakovaním účinkujúcim súborom za krásne a príjemne prežitie popoludnia sa oficiálna časť podujatia ukončila. Stretnutie seniorov pokračovalo v kaviarni ALFA, kde pekným prípitkom pozval k prestretým stolom, poprial dobrú chuť, pekné posedenie s priateľmi a príjemné prežitie nastávajúcich sviatkov rodiny VIANOC podpredseda OO JDS pán Ján Pullman.
Podujatia sa zúčastnilo 185 účinkujúcich, 29 pozvaných hostí a ďalších občanov mesta a okolia. Podujatie sledovalo asi 320 divákov.

Z.H. 

 

Čítať 2308 krát Naposledy zmenené pondelok, 27 november 2017 10:04

Galéria obrázkov

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!