Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

V stredu 22. marca 2017 usporiadal Karate Klub Revúca pre svojich členov – začiatočníkov, ktorí trénujú od septembra minulého roka, skúšky technickej vyspelosti. Aj za účasti rodičov v hľadisku, predviedli cvičenci predpísané techniky v rámci skúšobného poriadku. Najprv techniky vykonávané na mieste – údery, bloky, kopy a potom techniky vykonávané v postojoch a v pohybe, a na záver súborné cvičenia kata.

Dvere Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej sme otvorili 16. marca 2017 netradične v popoludňajších hodinách, aby sme privítali budúcich prímanov spolu s ich rodičmi. Žiaci prímy a sekundy si pre nich pripravili krátky program, v ktorom sa prezentovali svojimi zručnosťami v speve, tanci, prednese prózy a hre na klavíri. Riaditeľ školy Mgr. Igor Baran ich privítal na pôde nášho gymnázia, vyzdvihol možnosti nielen vzdelávania sa, ale aj športového i kultúrneho vyžitia, ktoré im škola ponúka.

V Slavošovciach sme si 16. marca 2017 pripomenuli 189. výročie narodenia kráľa slovenskej rozprávky Pavla Emanuela Dobšinského. Obecný úrad zorganizoval v obci malú spomienkovú slávnosť pred jeho rodným domom s položením spomienkových venčekov od obce Slavošovce, Drienčany a Teplý Vrch, ktoré pod pamätnú tabuľu položil starosta obce Drienčany Peter Švoňava, starostka obce Teplý Vrch Viera Janšová, za obec Slavošovce starosta obce Ing. Štefan Bašták,

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 1. apríla 2017 zahajuje turistickú sezónu. Návštevníkom ponúka prehliadku stálych expozícií a výstav nielen počas pracovného týždňa, ale aj v sobotu a nedeľu. Víkendové otváracie hodiny sa predlžujú od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Múzeum ponúka obsahom atraktívne a zaujímavé výstavy. Výstava Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho – najnovšia akvizícia múzea

Rožňava patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. K cechovému životu neodmysliteľne patrili cechové zvolávacie tabuľky.
Cechová zvolávacia tabuľka, vyhotovená z dreva alebo kovu, slúžila na zvolávanie všetkých členov cechu na schôdze, ohlasovala sa ňou cechová schôdza.

Strana 1 z 974

Seniori

Pribudli nové videá

Playlist: 0
Watching: Najnovšie videá (15 videos)
Loading Player...

Pozvánky na aktuálne podujatia

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Top