piatok, 03 september 2021 11:42

MAS MALOHONT podporí budovanie cyklotrás, zastávok a parkovísk Doporučený

Napísal(a) Ing. M. Vargová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na podporu budovania cyklotrás, zastávok a parkovísk má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 430 000 eur. Jedná sa o dve výzvy na predkladanie projektov, ktoré vyhlásila v júni 2021. Podmienky, ktoré je potrebné splniť pre získanie dotácie, predstavíme na informačnom dni v septembri.

Podpora budovania cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry

Ide o výzvu MAS v rámci aktivity B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. O dotáciu vo výške od 10 000 do 100 000 eur môžu žiadať obce, mestá a mikroregióny, ale aj občianske organizácie. Finančná podpora môže tvoriť maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov a 5 % musí byť pokrytých z vlastných zdrojov. Celkovo je na túto vyzvú vyčlenených 330 000 eur.

hrach foto 4 B 1Medzi podporované aktivity patria okrem výstavby a rekonštrukcie cyklotrás aj investície do doplnkovej infraštruktúry, ako sú napríklad chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá alebo systémy automatickej požičovne bicyklov. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Podpora budovania zastávok a parkovísk

Ďalšia výzva v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je určená pre obce a mestá. Podporené budú projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zastávok, staníc a parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom. Súčasťou projektu môžu byť aj informačné tabule alebo informačné systémy.

hrach foto 3 B 1Výška dotácie sa môže pohybovať od 10 000 do 100 000 eur na jeden projekt, pričom rovnako ako pri výzve B1 sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Celkový rozpočet tejto výzvy je 100 000 eur. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Čo treba splniť pre schválenie podpory

Jednou z podmienok je, že investícia musí byť realizovaná na území MAS. V prípade stavebných investícií je nevyhnutné mať vysporiadané majetko-právne vzťahy, projektovú dokumentáciu stavby a príslušné povolenia na jej realizáciu. 

Dokedy je potrebné predložiť projekt

Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť na predpísanom formulári a spolu s prílohami predložiť na adresu MAS MALOHONT. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 31.8.2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 30.9.2021. 

hrach foto 2 B 1V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola, a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr. 

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy alebo máte nejasnosti? V tom prípade vás pozývame na informačný deň k uvedeným výzvam, ktorý sa uskutoční 14. septembra 2021. O mieste konania vás budeme včas informovať na web stránke MAS.

Uvedené výzvy sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom. 

 

Ing. Miroslava Vargová

manažérka MAS MALOHONT

Foto: Pixabay

Čítať 975 krát Naposledy zmenené piatok, 03 september 2021 13:11

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!