Seniori

Seniori (236)

utorok, 25 október 2022 10:51

Mesiac úcty k starším aj v Čiernej Lehote

Napísal(a)
Mesiac úcty k starším aj v Čiernej Lehote

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku, práve dnes (21.10.2022) sme si spoločne uctili našich starších, skôr narodených spoluobčanov. Vedenie KD a JDS Slovenska v Čiernej Lehote, starostka obce Ing. Iveta Potočná a Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote, svojich spoluobčanov, ktorých si veľmi vážime a ctíme, pozvali na príjemné, milé posedenie, pri dobrej kávičke, koláčiku, občerstvení a dobrej nálade, ktorú im pripravili vnúčatá a pravnúčatá navštevujúce MŠ Čierna Lehota so svojimi pani učiteľkami, a tiež FS Lehoťanka. So svojimi vystúpeniami pripomenula zvyky a obyčaje, ako to bolo kedysi v Čiernej Lehote. Nakoľko FS Lehoťanka v tomto roku oslavuje svoje okrúhle 30. výročie, preto pri tejto udalosti urobili aj pásmo výročitých vystúpení. Do programu zapojili spoločne aj deti z MŠ Čierna Lehota. Išlo im to spoločne veľmi dobre. A takto sa buduje aj nábor do folklóru. Pri tejto oslavnej príležitosti jubilujúce folkloristky pozdravili aj priatelia – vedúca FSk Genšenky pani Mária Lukáčová a Peter Glassa z Honiec, tiež pani riaditeľka DMS Rožňava Ing. Zlatica Halková, pracovníčka DMS pani Tatiana Tomková a tiež z Obce Pača pán JUDr. Juraj Bernár, a odovzdali im pekné pamätné darčeky a kvetinové dary.

utorok, 18 október 2022 17:06

Spomienky seniora v mesiaci úcty k starším

Napísal(a)
Spomienky seniora v mesiaci úcty k starším

Tak môj, ako aj vek nás všetkých seniorov, nám dáva nielen možnosť, ale aj morálne právo na to, aby sme si mohli pripomenúť svoje detstvo, mladosť a svoj prežitý život až po dnešok. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že podľa odbornej literatúry, rozdeľujeme náš život na 12 vývinových období. U každého z nás (jednotlivca) začína rovnako, jeho narodením, tzv. novorodeneckým obdobím. Predposledné nad 70 rokov sa uvádza, žiaľ, ako staroba. Obidve nad 75 rokov, ešte väčší žiaľ – ako vysoká staroba. Posledné menované sa vzťahujú, či chceme alebo nie, práve na nás seniorov, kedy začíname pociťovať ubúdanie našich telesných i duševných síl. Tiež oslabenie činnosti našich orgánov, čo spôsobuje vznik rôznych onemocnení a potrebu medicínskej pomoci, s užívaním rôznych potrebných liekov.
Neodvrátiteľná skutočnosť nám umožňuje pripomenúť si, aj keď len vo veľmi skrátenej podobe, prežité cesty nášho života. Každý do takej miery, ako mu to napovie jeho pamäť a obnovené spomienky. U nikoho z nás však nebudú rovnaké, čiže totožné, ale úplne odlišné. Tie svoje sa pokúsim priblížiť v nasledujúcom texte.

utorok, 11 október 2022 22:12

Stretli sme sa Na strieborných vlnách

Napísal(a)
Stretli sme sa Na strieborných vlnách

V stredu 5. októbra 2022 v Kultúrnom dome v Rimavskom Brezove sa uskutočnila prehliadka záujmovej tvorivosti seniorov a tanečná tvorivá dielňa Na strieborných vlnách. Zúčastnili sa jej Kluby dôchodcov, Kluby záujmovej tvorivosti seniorov a členovia Jednoty dôchodcov z Rimavskej Soboty, Čerenčian, Rimavského Brezova, Tisovca, Klenovca a Hnúšte. Zástupcovia jednotlivých organizácií predviedli činnosti, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase – spievali, recitovali, hrali scénky. V druhej polovici stretnutia prebehla hudobno-tanečná tvorivá dielňa. Do tanca i pre zábavu hrali členovia hudobného zoskupenia RS 6.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM SI MESTO POLTÁR PRIPOMENIE SÉRIOU PODUJATÍ

Mesiac október je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť šediny a múdrosť starých otcov a mám, dávať im najavo svoju náklonnosť, rešpekt a lásku. „Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, nedá sa pred ňou ujsť. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Hoci rokmi na ich tvárach pribudli vrásky a síl ubudlo, s prežitými rokmi a pribúdajúcimi šedinami prišla múdrosť, ktorú nám seniori odovzdávajú,“ povedala primátorka mesta Poltár Martina Brisudová a doplnila, že práve preto každý rok mesto usporadúva podujatia venované seniorom.
Sériu tohtoročných podujatí otvorí udalosť s názvom „Najlepší dedko, najlepšia babka“, ktorá sa uskutoční dňa 09.10.2022 o 15.00 hodine v Kultúrnom dome v Poltári. Výtvarnú a literárnu súťaž pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorej cieľom bolo rozvíjať pozitívny vzťah k svojim starým rodičom, vyhlásilo mesto pri príležitosti Svetového dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami a už túto nedeľu ocení najlepšie práce detí, zobrazujúce ich milovaných starých rodičov.

Najväčšou hrozbou pre ľudskú spoločnosť, pre vzťahy medzi štátmi, ako aj  vo vnútri jednotlivých štátov, je nedostatok solidarity

Som hlboko presvedčený, že najväčšou hrozbou pre ľudskú spoločnosť, pre vzťahy medzi štátmi, ako aj  vo vnútri jednotlivých štátov, je nedostatok solidarity. Význam slova solidarita je všeobecne známy a pričleňujeme ho k mnohým životným skutočnostiam. Tak sme ho pričlenili aj k dôchodkovému systému. 

Chcem zdôrazniť, že solidarita nie je obyčajné prázdne slovo. Jeho pričlenenie k dôchodkovému systému musí mať konkrétnu podobu a potom všetky projekty a zmeny budú úspešné a správne. 

Položil som si otázku, či náš dôchodkový systém za posledných 30 rokov, ktorý vychádzal zo zákonov 100/1989 a teraz platného zákona 461/2003 bol a teraz je solidárny? Máme nejaký dôchodkový systém? 

pondelok, 01 november 2021 13:35

ODIŠIEL RUDO REPÁK. KAMARÁTOV JE MENEJ

Napísal(a)
ODIŠIEL RUDO REPÁK. KAMARÁTOV JE MENEJ

Aj keď sa skončí plač a odznie nápev
a radosť našu zavrie strieška zeme,
náš smútok, ťažký ako tvoja rakev,
čo priniesli sme, domov ponesieme.
Tak ako v žití sme ťa v sebe mali,
i po smrti tam budeš v našom žiali.
Mrú srdcia, ale srdce vraví k srdcu,
k nám preniká i z hlbokého rovu,
ty mŕtvy prejdeš v srdcia, ktoré tlčú
a budeš v nich žiť ako živý znovu,
kým bude v tomto svete pocit straty
a človek, ktorý lásku láskou platí.
Jesenné dni prerieďujú v revúckej hore živých. Kamaráti bratia po jednom sa tratia... So smútkom a pokorou prijali sme správu, že 20. októbra 2021 odišiel zo sveta živých pán Mgr. Rudolf Repák – pedagóg, redaktor, publicista, Revúčan.

Životné jubileum zanietenej funkcionárky JDS v Revúcej Mgr. Zuzany Homoliakovej

Naša krajanka, pani Mgr. Zuzana Homoliaková z Revúcej, ktorá nás aktívne informovala o činnosti okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, sa ešte v auguste t. r. dožila vzácneho životného jubilea. Za činnosť v tejto organizácii si zaslúži aj od stránky Maj Gemer verejné poďakovanie za aktivitu, ktorú ako popredná funkcionárka seniorskej organizácie vedela prejaviť v širokom spektre jej činnosti. Zdôrazniť treba tiež jej veľkú zásluhu na tom, že seniori, nielen v tomto regióne, pochopili dané možnosti a hľadali svoje uplatnenie i aktívnu činnosť medzi rovesníkmi v organizácii pre najstarších spoluobčanov. Nie raz sa prejavila ako zanietená funkcionárka i členka ZO, a to i napriek zdravotným ťažkostiam a pokročilému veku.

Zuzka, dovoľ mi, aby som Ti vyjadril poďakovanie za všetko, čo si v záujme seniorov z revúckeho regiónu vykonala a tiež za to, že si pravidelnými príspevkami prispievala na stránku Maj Gemer.

Nemocnice Svet zdravia volajú seniorov na očkovanie: Pre ľudí 70+ majú aktuálne mnoho voľných termínov

Nemocnice Svet zdravia očkujú iba vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech a aktuálne je prostredníctvom národnej online čakárne otvorené prihlasovanie pre osoby staršie ako 70 rokov (platí aj pre osoby zo zoznamu špeciálnych skupín). Tieto skupiny sa môžu do čakárne zaregistrovať na národnom webe https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Vzhľadom na nízky počet prihlásených záujemcov dostanú zaregistrované osoby termín vo veľmi blízkom čase.
Aktuálne majú množstvo voľných termínov pre osoby 70+ nemocnice siete Svet zdravia v Trebišove, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Vranove nad Topľou, Žiari nad Hronom, Rožňave, Michalovciach, Partizánskom, Humennom a v Železničnej nemocnici Košice.
V poliklinikách pre osoby 70+ vakcína Moderna

streda, 24 marec 2021 14:13

Dôchodcovia, prežijeme to?

Napísal(a)
Dôchodcovia, prežijeme to?

Všetci vieme, že uplynulých 30 rokov v novom spoločenskom systéme každá nová vláda a ministri práce a sociálnych vecí na začiatku vládnutia vo svojich vyhláseniach ubezpečujú nás dôchodcov, že budú zvyšovať našu životnú úroveň. Taktiež vieme, že sľuby a predsavzatia sa neplnia. Dokonca v dôchodkovom systéme likvidujú i dobré zákonné opatrenia predchádzajúcich vlád.

Skoro 15 rokov sa výška starobných dôchodkov určovala podľa socialistických zákonných noriem. Dôchodkový systém bol vysoko solidárny. Z rôznych dôvodov tu nebola snaha vypracovať nový dôchodkový systém, ktorý by zodpovedal novým politickým i ekonomickým zmenám života i dôchodcov. O tom svedčia i niektoré skutočnosti.

V prvých rokoch reálna hodnota starobných dôchodkov bola nižšia o 30% ako v roku 1989. V roku 2004 ešte o 20% a dokonca ešte o 10 rokov neskoršie v roku 2014 bola reálna hodnota starobných dôchodkov nižšia o 1% ako v roku 1989.

Janka Vranová: Roztiahni krídla k telu pritisnuté, duša moja

Ešte vlani v takomto čase sme ani veľmi nechceli tušiť, ako sa náš život a najmä život našich seniorov v dôsledku vyčíňania koronavírusu Covid 19 rapídne zmení, že prerastie v boj o život. K prvým obetiam tohto nebezpečného vírusu postupne začínali denne pribúdať desiatky, neskoršie viac ako stovka mŕtvych.
Žiaľ, prím si držia stále starší ľudia pokročilého veku, čiže naši seniori. Dnes už hádam každá desiata rodina na Slovensku je poznačená týmto nešťastím. Ľudia však stále hľadajú spôsob ako uniknúť tomuto nebezpečnému súčasníkovi. Nezaháľajú pri tom ani najviac poznačení – ľudia seniorského veku.
Jednou z takých je aj pani Janka Vranová zo Štítnika, ktorá v dôchodkovom veku hľadá, jej vlastným spôsobom, ako uniknúť aspoň myšlienkami z tohto nezvyčajného nebezpečenstva. Začala písať vo voľnom čase básne.

Strana 1 z 17