Seniori

Seniori (241)

XXII. turistický zraz seniorov revúckeho okresu bol v Muráni

Tento rok sa XXII. turistický zraz seniorov revúckeho okresu uskutočnil až 14. septembra, nakoľko v tradičné prvé júlové dni, kedy bývali predchádzajuce ročníky, boli neskutočné teploty. I keď leto trvalo stále, práve v tento deň sa obloha zatiahla mrakmi a veru spŕchlo po dlhom čase aj niekoľko kvapiek. No seniorov to vôbec neodradilo. Zo ZO JDS Revúcka Lehota sa do Muráňa vybralo 13, kde ich už čakalo celkom takmer 190 účastníkov.

Hostiteľom bola ZO JDS Muráň, ktorá sa pripravila naozaj dobre. Pre tento deň bola možnosť výberu z troch ponúk.

Najnáročnejšia trasa viedla do doliny Hrdzavé, ktorou sprevádzal Ing. Frandel. Odborný výklad, osobitné občerstvenie a dobrá nálada po celej trase vôbec neuberala seniorom z energie, naopak, boli stále plní elánu.

Vlastné umenie lieči, tvrdí pani Marika Kohuláková z Rudnej

Maľovať som začala, keď som mala 70 rokov. Pred tým som 39 rokov pracovala ako učiteľka materskej školy, s dôrazom na citovú a estetickú výchovu. Za šesť rokov som namaľovala okolo 4 tisíc obrazov, ktoré zdobia nejednu domácnosť. 

Aké boli začiatky maľovania? Farby všade, výkresy sa kupovali po 200 kusov. Mala som, aj mám, kopu nápadov. Maľovala som na tašky, papierové sáčky, krabičky. Zo začiatku neboli krásne, ale upútali pozornosť ľudí a podporili ma v tom. Veľkú pomoc mi poskytla moja rodina. Manžel a dcéra nakupovali materiál a syn moje práce dával na sociálnu sieť. S pomocou môjho manžela sme usporiadali aj dve výstavy.

Na mojich obrazoch prevláda motív kvetov. Kvety ma sprevádzajú odjakživa. Potešia oči a pohladia dušu, lebo sú nádherné, bez ohľadu na to, či sú v záhrade, na lúke alebo na poli. Rozdávajú radosť.

Ilustračná snímka.

V snahe priblížiť niektoré zaujímavé riešenia, ktoré našli a dávajú do činnosti v iných regiónoch Slovenska, uverejňujeme jeden podnetný z okresu Prievidza. Podľa tohto riešenia osamelí prievidzskí seniori totiž budú môcť využiť služby inteligentnej domácej asistentky (IDA). Uviedla to vo svojej správe Tlačová agentúra Slovenskej republiky v týchto dňoch na portáli Obecne-noviny.sk. Poskytovanie novej sociálnej služby zaradilo aj mesto Prievidza do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Na svojom júnovom rokovaní ho schválili mestskí poslanci.

Z uvedenej správy vyplýva, že takúto službu začne mesto realizovať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), ktorý na ňu získal peniaze z fondov Európskej únie. Ide totiž o zámer mesta, aby čo najdlhšie dokázali zabezpečiť svojim seniorom, i ťažko zdravotne postihnutým, pobyt v domácom prostredí, kde sa človek cíti najlepšie.

Na obrázku zľava sú: Gitka Makovníková, Milka Strmeňová, Evka Sappanoš,Katka Dobošová, Evka Oravcová, Helenka Dobošová, Štefan Szabo, Marika Kohuláková. Na fotografii chýba ďalšia členka súboru Lidka Burkovská.

Región horného Gemera je známy bohatstvom folklóru, zvykov i ďalších ľudových prejavov a činností. Jedným z kolektívov, ktorý čerpal z takejto studnice predovšetkým zo svojho prostredia, bol počtom členov nie veľký aj spevácky súbor Modre fialky z obce Rudná. Na sociálnej sieti som sa v týchto dňoch dozvedel, že ešte koncom roku 2022 po niekoľkých úspešných rokoch prestal napĺňať svoju činnosť a prakticky zanikol. Pri založení súboru stála pani Mária Kohuláková, ktorá 39 rokov predtým pracovala ako učiteľka materskej školy v obci. Okrem spevu sa tiež venuje maľovaniu obrazov, čo využíva aj na vyrábanie rôznych darčekov. Keďže podobných súborov v našom regióne nie je dostatok, poprosil som Máriu Kohulákovú o zodpovedanie niekoľkých otázok.

Pani Kohuláková, mohli by ste aj našim čitateľom priblížiť a pripomenúť kedy a za akých okolností súbor Modré fialky v Rudnej vznikol?

V Betliari si merali sily seniori Košického samosprávneho kraja

Na jednej zo sociálnych sieti sa objavila v týchto dňoch informácia, ktorá iste zaujme aj návštevníkov našej stránky. Rôznorodé aktivity seniorov podporovala stránka Maj Gemer aj v nedávnej minulosti a preto nebude na škodu, keď túto informáciu z oblasti športu využije na propagáciu organizácie Jednoty dôchodocov v tomto regióne aj teraz. V príspevku sa uvádza, že Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Košického samosprávneho kraja pod vedením jej predsedu Jana Butalu, zorganizovala pre všetkých pohybovo zdatných dôchodcov celokrajské športové hry seniorov, ktoré sa konali 19.6.2023 v prekrásnom prostredí obce Betliar v okrese Rožňava. Celý organizačný tím, na čele s predsedom okresnej organizácie JDS Rožňava Ladislavom Fabiánom, starostkou obce Betliar Helenou Kúkelovou a úžasnými občanmi tejto obce sa zaslúžili o to, že celá akcia mala bezproblémový priebeh. Počasie po predchádzajúcich chladných a daždivých dňoch naozaj prialo a vyšlo na jednotku.

utorok, 25 október 2022 10:51

Mesiac úcty k starším aj v Čiernej Lehote

Napísal(a)
Mesiac úcty k starším aj v Čiernej Lehote

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku, práve dnes (21.10.2022) sme si spoločne uctili našich starších, skôr narodených spoluobčanov. Vedenie KD a JDS Slovenska v Čiernej Lehote, starostka obce Ing. Iveta Potočná a Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote, svojich spoluobčanov, ktorých si veľmi vážime a ctíme, pozvali na príjemné, milé posedenie, pri dobrej kávičke, koláčiku, občerstvení a dobrej nálade, ktorú im pripravili vnúčatá a pravnúčatá navštevujúce MŠ Čierna Lehota so svojimi pani učiteľkami, a tiež FS Lehoťanka. So svojimi vystúpeniami pripomenula zvyky a obyčaje, ako to bolo kedysi v Čiernej Lehote. Nakoľko FS Lehoťanka v tomto roku oslavuje svoje okrúhle 30. výročie, preto pri tejto udalosti urobili aj pásmo výročitých vystúpení. Do programu zapojili spoločne aj deti z MŠ Čierna Lehota. Išlo im to spoločne veľmi dobre. A takto sa buduje aj nábor do folklóru. Pri tejto oslavnej príležitosti jubilujúce folkloristky pozdravili aj priatelia – vedúca FSk Genšenky pani Mária Lukáčová a Peter Glassa z Honiec, tiež pani riaditeľka DMS Rožňava Ing. Zlatica Halková, pracovníčka DMS pani Tatiana Tomková a tiež z Obce Pača pán JUDr. Juraj Bernár, a odovzdali im pekné pamätné darčeky a kvetinové dary.

utorok, 18 október 2022 17:06

Spomienky seniora v mesiaci úcty k starším

Napísal(a)
Spomienky seniora v mesiaci úcty k starším

Tak môj, ako aj vek nás všetkých seniorov, nám dáva nielen možnosť, ale aj morálne právo na to, aby sme si mohli pripomenúť svoje detstvo, mladosť a svoj prežitý život až po dnešok. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že podľa odbornej literatúry, rozdeľujeme náš život na 12 vývinových období. U každého z nás (jednotlivca) začína rovnako, jeho narodením, tzv. novorodeneckým obdobím. Predposledné nad 70 rokov sa uvádza, žiaľ, ako staroba. Obidve nad 75 rokov, ešte väčší žiaľ – ako vysoká staroba. Posledné menované sa vzťahujú, či chceme alebo nie, práve na nás seniorov, kedy začíname pociťovať ubúdanie našich telesných i duševných síl. Tiež oslabenie činnosti našich orgánov, čo spôsobuje vznik rôznych onemocnení a potrebu medicínskej pomoci, s užívaním rôznych potrebných liekov.
Neodvrátiteľná skutočnosť nám umožňuje pripomenúť si, aj keď len vo veľmi skrátenej podobe, prežité cesty nášho života. Každý do takej miery, ako mu to napovie jeho pamäť a obnovené spomienky. U nikoho z nás však nebudú rovnaké, čiže totožné, ale úplne odlišné. Tie svoje sa pokúsim priblížiť v nasledujúcom texte.

utorok, 11 október 2022 22:12

Stretli sme sa Na strieborných vlnách

Napísal(a)
Stretli sme sa Na strieborných vlnách

V stredu 5. októbra 2022 v Kultúrnom dome v Rimavskom Brezove sa uskutočnila prehliadka záujmovej tvorivosti seniorov a tanečná tvorivá dielňa Na strieborných vlnách. Zúčastnili sa jej Kluby dôchodcov, Kluby záujmovej tvorivosti seniorov a členovia Jednoty dôchodcov z Rimavskej Soboty, Čerenčian, Rimavského Brezova, Tisovca, Klenovca a Hnúšte. Zástupcovia jednotlivých organizácií predviedli činnosti, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase – spievali, recitovali, hrali scénky. V druhej polovici stretnutia prebehla hudobno-tanečná tvorivá dielňa. Do tanca i pre zábavu hrali členovia hudobného zoskupenia RS 6.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM SI MESTO POLTÁR PRIPOMENIE SÉRIOU PODUJATÍ

Mesiac október je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť šediny a múdrosť starých otcov a mám, dávať im najavo svoju náklonnosť, rešpekt a lásku. „Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, nedá sa pred ňou ujsť. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Hoci rokmi na ich tvárach pribudli vrásky a síl ubudlo, s prežitými rokmi a pribúdajúcimi šedinami prišla múdrosť, ktorú nám seniori odovzdávajú,“ povedala primátorka mesta Poltár Martina Brisudová a doplnila, že práve preto každý rok mesto usporadúva podujatia venované seniorom.
Sériu tohtoročných podujatí otvorí udalosť s názvom „Najlepší dedko, najlepšia babka“, ktorá sa uskutoční dňa 09.10.2022 o 15.00 hodine v Kultúrnom dome v Poltári. Výtvarnú a literárnu súťaž pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorej cieľom bolo rozvíjať pozitívny vzťah k svojim starým rodičom, vyhlásilo mesto pri príležitosti Svetového dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami a už túto nedeľu ocení najlepšie práce detí, zobrazujúce ich milovaných starých rodičov.

Najväčšou hrozbou pre ľudskú spoločnosť, pre vzťahy medzi štátmi, ako aj  vo vnútri jednotlivých štátov, je nedostatok solidarity

Som hlboko presvedčený, že najväčšou hrozbou pre ľudskú spoločnosť, pre vzťahy medzi štátmi, ako aj  vo vnútri jednotlivých štátov, je nedostatok solidarity. Význam slova solidarita je všeobecne známy a pričleňujeme ho k mnohým životným skutočnostiam. Tak sme ho pričlenili aj k dôchodkovému systému. 

Chcem zdôrazniť, že solidarita nie je obyčajné prázdne slovo. Jeho pričlenenie k dôchodkovému systému musí mať konkrétnu podobu a potom všetky projekty a zmeny budú úspešné a správne. 

Položil som si otázku, či náš dôchodkový systém za posledných 30 rokov, ktorý vychádzal zo zákonov 100/1989 a teraz platného zákona 461/2003 bol a teraz je solidárny? Máme nejaký dôchodkový systém? 

Strana 1 z 18