utorok, 18 august 2020 11:10

Podporia budovanie ubytovacích zariadení v regióne Doporučený

Napísal(a) Ing. M. Vargová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT vyhlásila koncom júla výzvu na predkladanie projektov zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích zariadení v nadväznosti na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. Celkovo je v nej na projekty vyčlenených 220 000 €.
Medzi oprávnené činnosti, ktoré je možné v rámci tejto výzvy podporiť, patrí výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
O podporu vo výške maximálne 30 000 €, resp. 100 000 € na 1 projekt sa môžu uchádzať mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, obhospodarujúce lesy alebo podnikajúce v oblasti chovu rýb.

mas TS 07 foto02 1Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 € a intenzita podpory v prípade mikro a malých podnikov je 55 % z celkových oprávnených výdavkov, 45 % pre stredné podniky a 35 % pre veľké podniky.

Cieľom tejto výzvy je prispieť k zlepšeniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v regióne prostredníctvom investícií do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb k nim. Projekty možno predkladať najneskôr do 27.11.2020.

Všetky potrebné informácie o výzve v rámci podopatrenia 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností nájdete na:
web stránke MAS: http://www.malohont.sk/spageView.php?id=140
v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=36e158a8-3300-490d-b5ac-40b0af21f9f7
informačnom dni, ktorý sa koná 19.8.2020 od 09:00 hod. v priestoroch MAS v Hrachove

V tomto roku plánuje MAS MALOHONT vyhlásiť ešte jednu výzvu pre podnikateľské subjekty, a to v novembri pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Ing. Miroslava Vargová

 

Čítať 1211 krát Naposledy zmenené utorok, 18 august 2020 11:39

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!