štvrtok, 02 marec 2023

Rimavská Sobota, 1. 3. 2023 - Dňa 9. marca 2023 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční prezentácia katalógu „Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky“. Katalóg vydalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 2022 z verejných zdrojov KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dvojjazyčný slovensko-maďarský katalóg verejnosti predstaví autorka – Éva Kerényi, historička Gemersko-malohontského múzea. Súčasťou prezentácie bude aj predaj katalógu, ktorého cena je 4 eurá. Podujatie sa uskutoční v slovenskom a maďarskom jazyku.

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa aj vďaka založeniu múzea v roku 1882 nachádza súbor 465 zbierkových predmetov pochádzajúci z mimoeurópskych, tzv. exotických oblastí. Cestovatelia, zberatelia a múzejníci generácií druhej polovice 19. storočia a prelomu 19. a 20. storočia sa podľa trendov danej doby zamerali nielen na zbieranie predmetov nájdených a typických pre Gemer-Malohont,

Zverejnené v Múzeá