štvrtok, 01 október 2020 19:18

USMERNENIE ObFZ ROŽŇAVA KLUBOM V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ Doporučený

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

K AKTUÁLNYM OPATRENIAM ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ S PLATNOSŤOU OD 01.10.2020

ObFZ Rožňava oznamuje klubom, že sa v súťažiach riadených ObFZ Rožňava sa pokračuje podľa vyžrebovania za dodržania opatrení hlavného hygienika SR pre zabezpečenie futbalových stretnutí, ktoré sú v platnosti od 1.10.2020:

AKTUÁLNE OPATRENIA ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ:

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy v počte nad 50 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej povahy sa do uvedených limitov započítavajú všetky osoby zúčastnené na hre (hráči, realizačný tím, rozhodcovia, usporiadatelia, podávači). 

Usporiadatelia a podávači musia byť označení vestami, rozlišovačkami! Ak je počet osôb priamo zúčastnených na hre viac ako je 50 (podľa zápisu o stretnutí!), môže sa stretnutie odohrať, avšak samozrejme už bez divákov. Z klubu hostí sa na stretnutí môže zúčastniť len počet osôb, ktorý je prípustný podľa zápisu o stretnutí.  

Prosíme Vás o zodpovedné dodržiavanie týchto opatrení, aby sme jesennú časť mohli kompletne dohrať.

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:

(Za splnenie týchto nariadení je zodpovedný organizátor stretnutia, domáci klub. Hlavný usporiadateľ v súčinnosti s rozhodcami stretnutia oznámi plnenie týchto nariadení. R stretnutia to uvedenie v zápise o stretnutí!)

a./ vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Kontrola tohto nariadenia sa vykonáva pri vstupe na štadión spolu s dezinfekciou rúk. Bez splnenia tohto nariadenia organizátor nepovolí vstup do areálu štadióna. Používanie rúšok je povinné počas celej doby organizácie stretnutia (okrem hráčov na hracej ploche, trénera, rozhodcov). Náhradníci a realizačný tím (osoby uvedené v zápise o stretnutí) musia mať prekryté horné dýchanie cesty počas celej doby trvania organizácie stretnutia. Delegovaným osobám, je taktiež vstup na štadión podmienený nosením rúška.

b./ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

c./ hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

d./ zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e./ zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

f./ zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

• zákaz podávania rúk,

g./ pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,

h./ v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

i./ v prípade organizácie futbalového stretnutia nie je možné podávať občerstvenie (nie je povolený žiadny bufet),

j./ zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k./ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. Pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, dvoch usporiadateľov na vstupnú bránu a jedného usporiadateľa do priestoru medzi lavičkami náhradníkov. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ.

O d p o r ú č a n i a   O b F Z   R O Ž Ň A V A

K AKTUÁLNYM OPATRENIAM ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ S PLATNOSŤOU OD 01.10.2020

- z dôvodu uvedeného nariadenia ObFZ Rožňava doporučuje dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov a realizačných tímov. Pokiaľ je to potrebné, k uvedenému počtu zabezpečiť zberačov lôpt . Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, dvoch usporiadateľov na vstupnú bránu a jedného usporiadateľa do priestoru medzi lavičkami náhradníkov. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ. Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí. DZ je povinný uvedený stav skontrolovať a uviesť v svojej správe.

- upozorňujeme kluby ,aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyššie uvedené nariadenie neúmerne nenavyšovali počet členov usporiadateľskej služby

- R a DZ, by mali minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

- upozorňuje R, aby v spolupráci s hlavným usporiadateľom v zápise uvádzali dodržiavanie nariadení. Rozhodca je počas celej organizácie stretnutia v úzkom kontakte s HÚ a rieši prípadné nedostatky pri organizácii stretnutia.

- vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

Čítať 942 krát Naposledy zmenené štvrtok, 01 október 2020 20:05

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!