utorok, 13 november 2018 17:30

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie - interdisciplinárna konferencia v Jelšave Doporučený

Napísal(a) MG od
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie je názov interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. - 16. novembra 2018 v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry v Jelšave. Konferenciu organizuje Ústav hudobnej vedy, Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a Slovenská botanická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry Jelšava, Creative Europe Desk Slovakia, Katedrou zoológie UPJŠ Košice, Mestom Jelšava a Quirirtinus, o. z. Program konferencie začína vo štvrtok 15. novembra o 11. hodine otvorením odbornej aj vedeckej časti.
V ďalšej časti textu uvádzame podrobnejší program spomínanej konferencie aj s prednášajúcimi a ich témami:

Program konferencie:


15. november 2018 (štvrtok)

10.30 - 11.00: Prezetácia

11.00 – 11.20: Otvorenie odbornej aj vedeckej časti konferencie

Odborná časť konferencie:

11.20 - : Mgr. Natália Urblíková, Creative Europe Desk Slovakia: Workshop – projekt ako zmena

Vedecká časť konferencie:

I. Blok: chairman Mgr. Martin Braxatoris, PhD.

11.20 – 11.40: Mgr. Valéria Pulenová, PhD. : Kultúrny život v Rožňave v druhej polovici 19. storočia

11.40 - 12.00: Mgr. Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave: Kálmán Tichy a muzeálna činnosť v Rožňave do roku 1945

12.00 – 12.20: Ing. Jana Špulerová, PhD., Mgr. Daniela Hutárová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny v oblasti Gemera a Malohontu

12.20 – 12.30: diskusia

12.30 – 14.00: obed

14.00 – 15.00: komentovaná prehliadka rotundy v Šiveticiach

II. Blok: chairman Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

15.00 – 15.20: prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc., Prešovská univerzita v Prešove: Významný príspevok gemerského rodáka prof. PhDr. Štefana Tóbika, CSc. K poznaniu gemerských nárečí

15.20 – 15.40: PhDr. Janka Petőczová, CSc., Ústav hudobnej vedy SAV: Hudobnoregionalistický výskum na Slovensku z aspektu historickej muzikológie

15.40 – 16.00: Mgr. Peter Ruščin, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV: Edícia Cithary Sanctorum Daniela Sinapia-Horčičku z roku 1684 ako hudobný prameň

16.00 – 16.10: diskusia

16.10 – 17.30: prestávka

17.30: Vedecká kaviareň venovaná osobnosti Gustáva M. Reussa - budova Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, organizuje MsKS Revúca


16. november 2018 (piatok)

9.30 – 10.00: prezentácia účastníkov

I. Blok: chairman Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

10.00 – 10.20: Stanislav Kršniak, Róbert Slíž: Revúcky zvon Quirin

10.20 – 10.40: Mgr. Petra Rusňáková, Ústav slovenskej literatúry SAV: Príležitosť ako motív cesty

10.40 – 11.00: Mgr. Timotea Vráblová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: „Príležitosťnosť“ v tvorbe Martina Laučeka

11.00 – 11.20: doc. Mgr. Erika Brtáňová, CSc. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Obraz panovníčky Márie Terézie v príležitostnej tvorbe Pavla Šramku

11.20 – 11.30: diskusia

11.30 – 11.40: prestávka 


II. Blok: chairman Mgr. Peter Barta, PhD.

11.40 – 12.00: Mgr. Oľga Vaneková, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: Pavol Jozef Štafárik: Ode festiva, 1814

12.00 – 12.20: Mgr. Lenka Rišková, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: Obraz ženy v príležitostnej poézii z konca 18. storočia – Katarína Šramková

12.20 – 12.40: Mgr. Martin Braxatoris, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV: Československá gramatika (Liternice) Pavla Šramku a jazyk jeho príležitostnej tvorby

12.40 – 12.50: diskusia

12.50 – 14.00: obed

III. Blok: chairman Mgr. Martin Braxatoris, PhD.

14.00 – 14.20: Bc. Lucia Oravec Koreňová, Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej: Gustáv Maurícius Reuss – revúcky žurnalista

14.20 – 14.40: RNDr. Judita Kochjarová, CSc.1, RNDr. Ján Kliment, CSc.2 , Mgr. Anna Bérešová-Guttová, PhD.,3  1 Katedra fytológie, TU Zvolen, 2 Botanická záhrada UK, 3 Botanický ústav SAV: Botanické dielo Gustáva Reussa v lokálnom národnom a európskom kontexte

14.40 – 15.00: doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Pr. F UPJŠ Košice: Zoologické dielo Gustáva M. Reussa

15.00 – 15.10: diskusia

15.10 – 15.20: prestávka

IV. Blok: chairwoman PhDr. Janka Petőczová, CSc.,

15.20 – 15.40: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV: Poznámky k historickým organom dolného Gemera

15.40 – 16.00: Ing. Martin Čulík, PhD., Katedra drevených stavieb Drevárskej fakulty TU Zvolen: Priestorová akustika sakrálnych stavieb

16.00 – 16.20: Mgr. Peter Barta, PhD., Katedra archeológie FF UK: Možnosti datovania neskorostredovekých parametrov na príklade epitrachilu

16.20 – 16.30: diskusia

16.30 – 17.00: prestávka

17.00: koncert zboru Quirin v Evanjelickom a. v. kostole v Jelšave

18.00: Recepcia pre prednášajúcich a pozvaných hostí

Konferencia je výstupom projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16.–18. storočí. Konferencia je podporená z grantového systému VÚC BB a Creative Europe Desk Slovakia.

 

Čítať 1428 krát Naposledy zmenené streda, 14 november 2018 10:23

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!