pondelok, 22 august 2016 10:25

Z rožňavskej konferencie o najnovších poznatkoch z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, II. ročník

Napísal(a) JUDr. Ľudovít Ján Šomšák
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Konferenciu organizovalo OZ Gotická cesta so sídlom v Rožňave s finančnou podporou MK SR v dňoch 11.8. až 13.8.2016. Priestory veľkej sály Radnice mesta Rožňava boli dôstojným prostredím na prezentáciu najnovších poznatkov z výskumov stredovekých pamiatok, prípadne novších interpretácií doteraz známych historických

skutočností. Zúčastnili sa ich zástupcovia MK, pamiatkových ústavov, regionálnych múzeí v Rožňave, Rimavskej Sobote, Jelšave, aktivisti ochrany pamiatok, výskumníci v odbore, pedagógovia i študenti VŠ, zástupca r. k. biskupstva v Rožňave, zopár laických nadšencov. Celkom bolo prítomných 120 účastníkov. Príspevky s audiovizuálnymi ukážkami boli orientované na odbornú verejnosť a pre ostatných zaujímavým a poučným pohľadom na výskumnú prácu vedcov a odborníkov v oblasti sakrálnych pamiatok. Nepochybne prispeli svojou úrovňou k hlbšiemu poznaniu a odhaleniu nových skutočností, najmä fresiek, v niektorých prípadoch posunuli časové datovanie stavieb a vnútornej sakrálnej výzdoby skúmaných kostolov. Všetky príspevky budú uverejnené na stránke OZ Gotická cesta. Pravdepodobne budú uverejnené aj v printovej podobe ako zborník.

Druhý deň bol zájazdový po jednotlivých sakrálnych stavbách Gemera a Spiša, spojený s odborným a vskutku zaujímavým výkladom, vhodne prepojeným so všeobecnou históriou pamiatok a obcí, v ktorých sa nachádzali. Účastníci, ktorí sa presúvali autobusom aj súkromnými autami videli odhalené vzácne fresky, staré maľby, zanesené niekedy aj stáročným prekrytím inými maľbami alebo novou omietkou. Krásne reštaurované oltáre, organy, nápisy i jednotlivé predmety vnútornej sakrálnej vybavenosti kostolíkov a chrámov. Deň končil v evanjelickom chráme v Štítniku, prehliadkou liturgických predmetov a napokon prijatím u starostu obce, spojeným s recepciou.  

Tretí deň bol určený na prehliadku ev. kostolov Štítnik, Ochtiná, Slavošovce, Roštár, Koceľovce, Markuška a Brdárka. Organizačne bolo zabezpečené otvorenie kostolov, spojené s odborným výkladom. Určené bolo účastníkom cyklistického športu a cezpoľným, ktorí sa presúvali vlastnými autami. Zúčastnilo sa 130 osôb.

Organizátorom trojdňovej Konferencie o Gotickej ceste, spojenej so sprievodnými podujatiami patrí uznanie za perfektne odvedenú prípravu. MK SR patrí poďakovanie za poskytnutie finančných prostriedkov, z ktorých sa hradili náklady spojené s konferenciou. Záverom možno iba konštatovať, že dobrá vec sa podarila. Kiež by ich bolo viac.

Dovetok: Pre rozvoj driemajúceho cestovného ruchu na Gemeri, a osobitne v okrese Rožňava, určite by prospelo organizovať sériu cieľavedomých pracovných stretnutí zainteresovaných výlučne v cestovnom ruchu, sprievodcov, starostov obcí, školy, zástupcov cirkví. Možno by bolo vhodné zamerať sa aj na výchovu miestnych sprievodcov z radov obecnej stredoškolskej a vysokoškolskej inteligencie, ktorí by boli k dispozícii obecným úradom.
JUDr. Ľudovít Ján Šomšák

 

 

Čítať 3010 krát Naposledy zmenené pondelok, 22 august 2016 11:44

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!