sobota, 24 október 2015 15:54

Vyšla nová zaujímavá kniha - Ratková v historických a archívnych retrospektívach Doporučený

Napísal(a) Zora Váradyová
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V týchto dňoch vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine vyšla nová zaujímavá kniha Ratková v historických a archívnych retrospektívach. Jej autori Miroslav Ďurinda a Marta Mikitová sa zamerali na „zlatý vek“ tohoto kedysi prekvitajúceho mestečka - z obdobia 17. a s presahom až do 20. storočia. Nie je históriou Ratkovej, ona je pohľadom dozadu a reflektuje pozoruhodné skutočnosti z minula. Jej obsah vychádza z autentických historických dokumentov a zachovaných listín, z ktorých citované texty sú v prevažnej väčšine ponechané pôvodnej štylistickej podobe a neprepísané do súčasnej slovenčiny, pretože podľa vyjadrenia autorov „staré pôvodné texty zachovávajú charakter a ducha svojej doby a spôsob dávneho dorozumievania sa, čím je možné priblížiť si historický kolorit a naturel dávnych čias tak, akoby sa súčasník sám v ňom nachádzal. Písané v takomto autentickom dobovom podaní môžu zaujať mimoriadne pôsobivým sugestívnym dojmom a v obrazových ukážkach tiež autenticitou vlastného rukopisu pôvodcu a tvorcu zápisu.“

Čím sa teda v stručnom zhrnutí kniha na svojich 160 stranách zaoberá? Hovorí z retrospektív o starej Ratkovej, kedysi so štatútom mesta i s administratívou slúžnovského úradu, neskôr okresu. Bola ekonomickým centrom tohto regiónu s obyvateľstvom rýdzo slovenskej národnosti a výhradne evanjelickej konfesie. Je prechádzkou obdobím feudalizmu, revolučných meruôsmych rokov, obrodeneckého obdobia. Ale hlavne je o mestečku samom, o jeho predstaviteľoch, magistráte, jednotlivých richtároch, remeslách, cechoch, jarmokoch. Hovorí o slova božieho kazateľoch ev. a v. cirkvi v najrôznejších zaujímavých súvislostiach, o kedysi „bašte luteranizmu“ na Gemeri, o evanjelickej škole na úrovni nižšieho latinského gymnázia aj s menami pôsobiacich rektorov-učiteľov. Registruje miestnu i regionálnu šľachtu, jej postoje a hlavných reprezentantov, diferencovane podáva zaujímavé vedomosti o ratkovskom obyvateľstve - mešťanoch. Podrobnejšie zaznamenáva históriu cirkevných objektov podľa obdobia výstavby, staré nápisy na týchto objektoch už neexistujúce i zachované, približuje staré artefakty na cirkevných budovách, históriu zvonov a rôzne k tomu doložené skutočnosti. Je aj prechádzkou ratkovským cintorínom, v bibliografickej zostave prezentuje publikačnú činnosť ratkovských osobností, tu narodených, pôsobiacich, tu pochovaných. Podáva pohľady na typické ratkovské nárečie, všíma si aj zaujímavé a nevšedné v jej dianí, napr. živelné pohromy, epidémie, záznamy o počasí. Kniha vraví aj o mnohom inom, čo môže byť i milým prekvapením pre čitateľa. Zdokumentová je mnohými obrázkami a fotografiami rôznych starých listín, objektov a iných artefaktov. 

Slávnostné uvedenie knihy do života sa konalo pod záštitou starostu obce Ratková, Evanjelickej cirkvi a. v. a Občianskeho zruženia Naša Ratková 17.10.2015 v Ratkovej - na Obecnom úrade a v evanjelickom kostole. Knihu predstavil starosta obce Bc. Ján Bobrovský, Mgr. Miroslav Kerekréty za CZ ECAV v Ratkovej, predseda OZ Naša Ratková Marcel Poprocký a známy slovenský herec Mgr. Boris Farkaš. V kontexte réžie Boris Farkaš nezaprel autentičnosť ratkovského rodáka, keď použil ukážku írečitého ratkovského dialektu z prezentovanej knihy. V spomienkach na vlastné ratkovské detstvo potešil publikum šarmom svojho hereckého naturelu. Vstupy boli doplnené aj kultúrnymi vložkami miestnej mládeže. V priebehu pobožnosti spojenej s prezentáciou knihy ju v ratkovskom chráme uviedol do života generálny biskup ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Ocenil knihu ako významný študijný materiál o histórii evanjelickej cirkvi a jej predstaviteľoch na Gemeri a v emociálnom prejave v mimoriadne dôstojnom ovzduší chrámovej pobožnosti ďakoval autorom za zanietenie a prácu pri tvorbe diela. Báseň Miroslava Ďurindu "Pozdrav ratkovským kňazom" predniesol herec Boris Farkaš.
Prajeme autorom Miroslavovi Ďurindovi a Marte Mikitovej naďalej nevysychajúce tvorivé pero a ich knihe Ratková v historických a archívnych retrospektívach šťastnú cestu životom, veľa úspechov a mnoho spokojných a vnímavých čitateľov.
Zora Váradyová

 

 

Čítať 5792 krát Naposledy zmenené sobota, 24 október 2015 17:31

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!