štvrtok, 10 september 2015 18:09

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10 / 2015-2016

Napísal(a) ObFZ Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

usobfzrv15 10Zo zasadnutia ŠTK dňa 9.9.2015:
ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy /5. kolo/ zo dňa 6.9.2015: Bohúňovo – Krh. Dlhá Lúka 1:5, Vyšná Slaná – Honce 10:0, Betliar – Vlachovo 1:2, Jablonov n/T – Rudná 0:5, Nižná Slaná – Rožň. Bystré 1:3, Drnava – Dlhá Ves 10:1, Hrhov – Dedinky 3:0 kont. 
ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. /3. kolo/ zo dňa 6.9.2015: Gem. Hôrka - Slavošovce 6:2, Krh. Dlhá Lúka B – Pača 4:4, Ml. Brzotín – Plešivec 0:15, Kružná – Krh. Podhradie 7:1, Rakovnica – Štítnik 2:2. 

  • ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie Nižná Slaná – Drnava v sobotu 12.9.2015 so začiatkom p 16:30 hod po vzájomnej dohode. 
  • ŠTK preverila transfer hráča Adrian Krága /1254543/ z TJ Gemerská Poloma do ŠK Baník Štítnik. Transfer je platný, vyhotovený bývalým sekretárom ObFZ Mgr. Dušanom Pollákom. Na základe predloženia žiadosti o transfere hráča od ŠK Baník Štítnik. Platí to aj do budúcna, aby kluby už mali v tom jasno. 
  • ŠTK uzavrela námietku od Apex Kružná na ŠK Baník Štítnik vo veci nesplnenia predzápasových povinností na základe spoločného jednania bez následkov. 
  • ŠTK berie na vedomie FK Krásnohorské Podhradie odhlasuje mužstvo dorastu zo súťaže I. triedy. 
 • ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Jednota Krasnohorská Dlhá Lúka zmena hracieho času žiaci v sobotu o 10.30 hod, dorastenci nedeľa o 10.30 hod, na celú sezónu 2015/16.
 • ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí. Súpisky sa automaticky nahrajú pri nominácii hráčov v 1 zápase.
 • ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.
 • ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje:

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy - hosťovania /elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča /elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie.

 • ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

Zo zasadnutia DK dňa 9.9.2015:

DK trestá TJ Lokomotíva CHZ Dedinky finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Hrhov za neúčasť na zápase I.tr. Hrhov – Dedinky /5. kolo/. Splatnosť pokuty do 14. dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Krásnohorská Dlhá Lúka B finančnou pokutou 50€ pre FK Krh. Podhradie B za neúčasť na stretnutí 2. tr. Krh. Podhradie B – Krh. Dlhá Lúka B, splatnosť pokuty 14 dní, doklad o zaplatení predložiť DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Hrhov finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Sokol Rudná za pokles hráčov pod 7 v zápase I. triedy Hrhov- Rudná. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

DK trestá ŠK Jablonov finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Bohúňovo za neúčasť na zápase I. triedy. Bohúňovo- Jablonov zo dňa 9.8.2015. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. /1. kolo/ Rakovnica - Slavošovce. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

DK trestá FK Krh.Dl.Lúka finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Krh. Podhradie za neúčasť na zápase II. tr. /2. kolo/ Krh.Podhradie „B“ - Krh. Dl. Lúka “B“. Doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní.

DK zamieta námietku TJ Baník Rakovnica.

DK na návrh ŠTK podmienečne zastavuje činnosť FK Ml. Brzotín do zaplatenia finančnej pozdĺžnosti.

DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča FK Apex Kružná, Attila Gorgei /1210485/ + 10€.

DK č. 14/ 2015-2016:
DK mení trest hráča Jakub Čelovský FK Baník Drnava /1232805/ na podmienečný do 31.12.2015 podľa DP čl 41/2. +10€. 

Kolektívne tresty:

Na základe rozhodnutia konferencie ObFZ je potrebné doklad o zaplatení finančných pokút FK za súť. roč. 2014-2015 predložiť najneskoršie do 29.7.2015. V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení budú mať jednotlivé FK zastavenú činnosť v novom súť. ročníku. Toto nariadenia platí pre FK, ktoré sa prihlásili do nového súť. roč. 2015 - 2016 !!!
DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná - Ml. Brzotín /18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.
DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.
MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk – www.obfzroznava.yw.sk
V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer - výchovné - odstupné - registračné obdobie - štart hráčov.

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na výberový zraz ObFZ.
Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001. Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní
hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.
Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac. Kontaktná osoba: Dušan Pollák /0903 602 946/ -
V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná /okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.
ObFZ Rožňava

 

Čítať 2137 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:54

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!