Podnikateľské aktivity

Podnikateľské aktivity (6)

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky REGIONÁLNY PRODUKT GEMER-MALOHONT

Revúca, 25.09.2023 – Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlásila výzvu pre všetkých, ktorí s láskou a oddanosťou pracujú na vytváraní jedinečných produktov a služieb v regióne Gemer-Malohont. Regionálne značenie miestnych produktov, ako je Regionálny produkt GEMER-MALOHONT, je jednotným grafickým označením kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Slovensko sa pýši bohatou tradíciou regionálneho značenia produktov, ktorá sa začala v roku 2008, keď nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko zaviedla regionálne značenie pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie.

S pani Jankou Ciberajovou, podnikateľkou z Gemerskej Polomy, trocha netradične

Pani JANKA CIBERAJOVÁ, podnikateľka, kamarátka, gemersko-polomská rodáčka oslavuje dvadsiate jubileum svojej úspešnej podnikateľskej kariéry... Áno, úspešnej, pretože vybudovať si firmu a udržať ju 20 rokov funkčnú, ponúknuť ľuďom ráno čerstvý chlieb, prácu, zaúčať absolventov na praxi, je v dnešnej dobe mimoriadny úspech založený často na nadľudskom úsilí.

"Predvianočný jermok Veselý Krašún“ po štvrtýkrát pre verejnosť pripravili v Prvom slovenskom gymnáziu

Už tradične sa pred Vianocami priestory budovy Prvého slovenského gymnázia premenili na rozprávkový zimný raj, kde prišiel čas vianočný. Vraciame sa do krajiny detstva a opäť veríme na zázraky. Turistické informačné centrum po štvrtýkrát pripravilo pre verejnosť „Predvianočný jermok Veselý Krašún“. Stalo sa tak v dňoch 13. – 15. decembra 2017 v čase od 9.00 do 17.00 hod. na Muránskej ulici č. 18.

Záverečnou konferenciou slávnostne ukončili projekt PlaNET SOEN na Gemeri

V utorok, 20.6.2017, sme záverečnou konferenciou slávnostne ukončili projekt PlaNET SOEN, v rámci ktorého sa nám podarilo osloviť viac než 850 mladých ľudí z nášho regiónu. Do projektových aktivít sa aktívne zapojilo viac než 100 z nich, pričom 12 mladých absolvovalo celý cyklus 8 expertných tréningov a mentoringový program. Dve účastníčky projektu taktiež strávili stáž v zahraničných podnikoch v Slovinsku a Rumunsku. Podporili sme vznik 2 nových podnikov našich účastníkov, ktorých sme ocenili i štartovacími finančnými grantmi.

Záverečná konferencia Agentúry pre rozvoj Gemera k projektu Planéta sociálneho podnikania - podnikaj vo svojom regióne

Agentúra pre rozvoj Gemera, regionálna pobočka EURODESK v Mokrej Lúke nás v týchto dňoch oslovila podnetnou informáciou, z ktorej vyberáme: "Sme hrdí, že sa nám podarilo v rámci projektu spojiť dôležité subjekty v regióne a pomôcť tak k vytvoreniu priateľskejšieho podnikateľského prostredia pre mladých potenciálnych podnikateľov. Záverečná konferencia k projektu sa uskutoční dňa 20.6.2017 o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej.

Výnimočné stretnutie amerického veľvyslanca Adama Sterlinga s organizátormi projektu PlaNET SOEN

Agentúra pre rozvoj Gemera posúva svoj jedinečný projekt PlaNET SOEN – ENTERprise your region do ďalšej fázy. Po sérii ôsmich expertných tréningov čaká SOENákov mentoringový program, ktorý im dá možnosť nahliadnuť na podnikanie v našom regióne priamo cez optiku lokálnych úspešných podnikateľov. Každý z účastníkov získa svojho osobného mentora, ktorý bude niekoľko mesiacov jeho radcom, koordinátorom a podelí sa s ním o svoje cenné skúsenosti.