pondelok, 03 január 2022 12:59

Priaznivá štatistika zásahovosti DHZM Jelšava za rok 2021 Doporučený

Napísal(a) G. Jakubecová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozšírenie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ale aj členovia Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) okrem požiarov aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahoch a záchranárskych prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči spolupracujú aj pri riešení núdzových situácií.

jel dhz 21 3     Zásahy a záchranné práce vykonávajú okrem iného:

  • HaZZ – ktorý je zložený z príslušníkov,
  • Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO), respektíve Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM) – ktoré sú zložení z členov, ktorí sú menovaní obcou po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom DPO SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti bez nároku na  odmenu a vo svojom voľnom čase.

Dobrovoľník je osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť mimo svojich pracovných činností.

DHZM Jelšava bol v roku 2021 zaradený do kategórie A1. Kategórie sa každý rok prehodnocujú.

Všetci členovia DHZM Jelšava sú aj členmi DHZ Jelšava a vykonávajú rôznorodú dobrovoľnú činnosť v prospech hlavne obyvateľov nášho mesta, ale čo sa týka zásahovej činnosti, aj mimo neho. 

V tomto neľahkom období život dobrovoľných hasičov je o to náročnejší, že okrem povinností zdolávať mimoriadne situácie pomáhajú aj pri riešení núdzovej situácie s koronavírusom.

jel dhz 21 1DHZM Jelšava eviduje k 31. 12. 21 spolu  30 zásahov, z toho 20 požiarov, 4 technické zásahy a 6 iných zásahov. Na tieto zásahy sme boli vyzvaní operačným dôstojníkom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici, alebo boli ohlásené na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava. 

Najviac sa zasahovalo v piatok a v nedeľu po 8-krát, v sobotu 6-krát, v utorok 4-krát a najmenej v stredu a vo štvrtok po 2-krát. Najviac horela suchá tráva 7-krát, potom rodinný dom 3-krát, strecha rodinného domu a kontajner po 2-krát, odpad v rodinnom dome, stodola, senník, lúčny porast, banský stroj po raz  a raz bolo vykonané previerkové cvičenie OR HaZZ v Revúcej. 

     Samozrejme najviac zásahov sme mali v Jelšave - 14.  Zásahy v Jelšave podľa ulíc boli nasledovné:

  • Jesenského – 3 – krát
  • Pri Odkalisku, Teplá Voda, 9. mája po 2-krát,
  • Tomášikova, Za vodou, Hradovisko, Odkalisko – Hradovisko, Mníšanská po jednom.

Okrem mesta Jelšava sme zasahovali aj v nasledovných obciach na vyzvanie KR HaZZ:

jel dhz 21 6Nandraž 2-krát, Kameňany, Chyžné, Muránska Dlhá Lúka, Turčok po jednom.

Počas technických zásahov sa odstraňoval strom zo štátnej cesty, odčerpávala sa voda zo šachty, spiľoval sa gaštan, čistil sa Žliabok po jednom. Tri technické zásahy boli vykonané v Jelšave na uliciach Jesenského, Teplickej a na Mníšanskej a jeden pred obcou Turčok.

Iné technické zásahy – odhŕňanie snehu 2-krát, sledovanie vodných tokov, únik plynu, spadnutá mačka, kropenie stromčekov po jednom. 

     Na zásahy bola použitá technika:

  • CAS 32 TATRA T 815      16-krát,
  • CAS 15 IVECO DAILY      6-krát,
  • PP 20                                1-krát
  • DA MITSUBISHI              10-krát,
  • Štvorkolka                          3-krát.

Počas roku 2021 zasahovalo 20 členov DHZM Jelšava. Spolu zasahovali 121,35 hodín.

Počas zásahov boli vyčíslené priame škody vo výške 5.0 00,- EUR, uchránené hodnoty boli za 15.000,- EUR a náklady na PHM boli 1.022,72 EUR. Priame škody a uchránené hodnoty v zásahoch, kde sa zasahovalo v spolupráci s OR HaZZ v Revúcej, vyčíslovalo OR a tieto hodnoty nie sú zahrnuté v tejto štatistike. 

Gabriela Jakubecová

Čítať 803 krát Naposledy zmenené pondelok, 03 január 2022 13:42

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!