piatok, 24 máj 2024 13:36

Previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov obcí okresu Rožňava tentoraz v Rakovnici Doporučený

Napísal(a) M. Terrai
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pre rok 2024 sa Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Rožňava dohodla a zorganizovala Previerky pripravenosti (PP) Dobrovoľných hasičských zborov obcí pre rok 2024 okresu Rožňava s vedením Obce Rakovnica a DHZO Rakovnica. Členovia DHZO Rakovnica pripravili terén, vodný zdroj, organizačné zabezpečenie, a spolu s členkami aj občerstvenie a príjemnú obsluhu. Dňa 18.5.2024 sa ráno všetko začalo kontrolou terénu a nastavenia potrebného náradia podľa pravidiel. Všetky DHZO mali určené svoje boxy pre uloženie svojej techniky a náradia. Po registrácii a pridelení štartovných čísel sa pristúpilo k previerkam.

Otvorenie začalo nástupom a príhovormi predsedu UZO DPO SR Rožňava pána Mariána Kapustu, starostky obce Rakovnica Ing. Radoslavy Uhrínovej, a tiež sa k prítomným prihovoril aj tajomník ÚzO DPO SR Rožňava Dr. Michal Terrai, MBA, ktorý všetkých privítal a povzbudil do úspešných pokusov v previerke, nakoľko všetky prítomné 12 DHZO k tomu pristupujú zodpovedne a bez problémov.

rak previerky DSC0136

Zároveň ale povedal kriticky ku všetkým, ktorí sa nedokážu ani len na PP zúčastniť v potrebnom počte. A svoju účasť radšej nenahlásili, alebo zrušili. Čo robia, robili by, ak by boli vyslaní k ostrým výjazdom? Je to na ich zamyslenie sa, či zaradenie v kategorizácii DHZO pre rok 2024 je opodstatnené a správne. Keď už ani na cvičenie PP nie sú schopní postaviť potrebný „mančaft“. Je to na škodu veci, keď si nedokážeme spoločne preskúšať, či sme aj akcieschopní.

A prvé požiarne útoky začali. Všetci členovia si terén prezreli a svoju techniku pripravili.

Trošku nám to uľahčili členovia bratia Bradáčovci z Rakovnice, keď čerpadlá – mašiny prevážali k vodnému zdroju štvorkolkami. Všetky útoky išli veľmi v dobrom režime, podľa požiadaviek, a všetky boli úspešne zvládnuté. V prvom pokuse sa nedarilo ženám z Koceľoviec, ale v druhom pokuse to dali na peknú. Po krátkej prestávke sa pristúpilo k druhým rak previerky DSC0382pokusom, ktoré tiež boli úspešne zvládnuté. Terén sa dosť rozmočil, ale všetci hasiči to zvládali prekonávať, a útočné vedenie bolo dotiahnuté až k terčom. Po posledných pokusoch sa cvičenie ukončilo a pristúpilo sa k hodnoteniu. Pri záverečnom nástupe sa prítomným prihovoril aj zamestnanec Sekretariátu DPO SR v Bratislave, člen SNEMU DPO SR, člen KO DPO SR Košice pán Ing. Peter Wolf. Pochválil spôsob, ako sa rieši čerpanie vody, priamo z vodného zdroja, a samotnú účasť dobrovoľných hasičov na takomto spoločnom cvičení. Poprial všetkým veľa zdaru v činnosti dobrovoľných hasičov a pevné zdravie. Predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán Marián Kapusta aj s veliteľom súťaže pánom Filipom Revúckym odovzdali osvedčenia za úspešne zvládnutú previerku pripravenosti pre rok 2024 a všetkým prítomným veliteľom DHZO. A cvičenie bolo ukončené. Svojím záverečným príhovorom sa pani starostka obce Ing. Radoslava Uhrínová všetkým prítomným poďakovala za účasť a popriala šťastnú cestu domov. Členom DHZ/DHZO Rakovnica poďakovala za výborne pripravené podmienky a zvládnutú celú akciu a za všetku činnosť. Všetkých nás ešte pozvala k občerstveniu a chutnému pripravenému guľášu.

Verím, že sa v budúcich cvičeniach zúčastní väčší počet zaradených DHZO v kategorizácii.

 

Text a foto: PhDr. Michal Terrai, MBA, tajomník ÚzO DPO SR Rožňava

 

Čítať 341 krát Naposledy zmenené piatok, 24 máj 2024 21:28

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!