Hasičský šport

Hasičský šport (30)

Družstvá dobrovoľných hasičov mužov i žien z Bartošovej Lehôtky boli najlepšie na krajskom kole v obci Kriváň

Krajská organizácia DPO SR v Banskej Bystrici v spolupráci s Obcou Kriváň zorganizovali dňa 26.6.2021 Krajské kolo Banskobystrického kraja v hasičskom športe.
Súťažili 4 ženské a 5 mužských kolektívov v štafete 8 x 50 m a v požiarnom útoku s vodou. Lepšie časy v sekundách z oboch disciplín sa spočítali a vznikol výsledný čas.
Územnú organizáciu DPO SR z okresu Revúca zastupovali traja rozhodcovia – Ing. Pavol Zapletal, Ján Melicher a Gabriela Jakubecová.

Výsledky:

kategória ženy

Rákoš prispel k dôstojnému priebehu územného kola hasičskej súťaže pre dospelých a dorast

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s obcou Rákoš a Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) Rákoš usporiadali v sobotu 26. 5. 2018 územné kolo hasičskej súťaže pre dospelých a dorast. Na nástupe sa k prítomným prihovorila starostka obce Lýdia Gallová Nemogová, ktorá poukázala na to, že DHZ Rákoš si v tomto roku pripomína 125. výročie od jeho založenia. Veliteľ ÚzO DPO SR Ján Melicher rozkazom č. 1/2018 povýšil do hodností: 
Rotník:
DHZ Sirk – T. Alberti, M. Herich, J. Kacian, P. Kovalčík, I. Cangár, J. Gembický,
DHZ Kameňany – O. Žiga Tamáš, P. Rusó,

Prezident Hasičského a záchranného zboru SR generál JUDr. Alexander Nejedlý navštívil okres Revúca

Štvrtok 8. februára 2018 bol sviatočným dňom v okrese Revúca, kedy k nám zavítal prezident Hasičského a záchranného zboru SR generál JUDr. Alexander Nejedlý a generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Územná organizácia DPO SR v Revúcej zvolala mimoriadne zasadnutie Pléna na Obecný úrad v Muráni, na ktoré zavítali okrem členov aj prezident HaZZ a generálny sekretár DPO SR. Vďaka hosťom to bolo veľmi zaujímavé rokovanie. Prítomných členov Pléna najviac zaujímali schválené, respektíve neschválené dotácie na rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Ďalšou témou bola informácia o odovzdávke protipovodňových vozíkov.

Na športovom dni v Gočaltove havaroval osobný automobil a následne sa vznietil

Obec Gočaltovo (okres Rožňava) organizovala v sobotu 7. októbra 2017 športový deň pre obyvateľov obce. Na tento športový deň boli pozvaní aj dobrovoľní hasiči z Jelšavy, aby ho ukážkou zo svojej činnosti spestrili. V obci havaroval osobný automobil a následne sa vznietil. Jednotka vykonala hasebné práce za použitia prúdu D z CAS 32 Tatry 815.

Na konferencii hasičských jednotiek v Martine aj zástupcovia z Gemera

Dobrovoľná požiarna ochrana SR (DPO SR), Hasičský a záchranný zbor SR (HaZZ SR), Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany zorganizovali Konferenciu HASIČSKÉ JEDNOTKY 2017, ktorá sa uskutočnila v sobotu 30. septembra 2017 v Spojenej škole v Martine. Na tejto konferencii sa zúčastnili aj štyria členovia z DHZ Jelšava. Okres Revúca zastupovali aj dobrovoľní hasiči z Muráňa. Hlavnou témou konferencie bolo „vyhlásenie poplachu, výjazd a doprava na miesto zásahu“.

Súťaž dobrovoľných hasičských zborov o „Gemerský pohár“

Geologické územie Gemera môžeme vyčleniť od prameňa Hrona na severe po výbežky Cerovej vrchoviny na juhu a od Sorošky na východe po oždianske serpentíny na západe. Gemer hraničí s národnými parkami Slovenský raj a Muránska planina, na juhu sa rozprestiera chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Región Gemer zahŕňa okresy Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava.

Ukončenie sezóny Okresnej hasičskej ligy bolo v Muráni

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej aj v roku 2017 organizovala Okresnú hasičskú ligu (OHL). V tomto roku OHL tvorilo päť kôl, a to: 17. 06. v Ratkovskom Bystrom, 22. 07. na Revúčke, 12. 08. 2017 v Muránskej Dlhej Lúke, 02. 09. v Rákoši a 23. 09. v Muráni. Hasičské družstvá musia absolvovať minimálne 3 kolá, aby boli hodnotení v OHL. Za každé kolo hasičské družstvá zbierajú body, pomocou ktorých sa vyhodnocuje liga. Dňa 23. septembra ÚzO DPO SR v spolupráci s obcou Muráň a DHZ Muráň zorganizovali posledné kolo OHL, zároveň dosiahnuté časy sa započítali aj do súťaže O pohár starostu obce.

Vodiči DHZ z okresov Revúca a Rožňava absolvovali psychologické vyšetrenie spojené s testami

Podľa zákona 8/2009 o cestnej premávke musia vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy, teda aj vodiči hasičskej techniky (aj vodiči Dobrovoľných hasičských zborov) s výstražným znamením, absolvovať psychologické vyšetrenie. Pravidelné psychologické vyšetrenia je potrebné absolvovať každých 5 rokov. Nad 65 rokov každé 2 roky. Psychologickým vyšetrením sa posudzuje psychologická spôsobilosť. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. 

Krokava zažila taktické cvičenie pre príslušníkov OR HaZZ a dobrovoľných hasičov revúckeho okresu

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Revúcej a Rimavskej Sobote zorganizovali dňa 07. 09. 2017 taktické cvičenie pre príslušníkov OR HaZZ a dobrovoľných hasičov v obci Krokava, časti Tŕstie. Námetom tohto cvičenia bol simulovaný požiar lesného porastu v ťažko dostupnom teréne. Cvičenia sa zúčastnilo 75 hasičov, z toho 33 dobrovoľných hasičov. Z okresu Revúca sa tohoto cvičenia zúčastnili dobrovoľní hasiči z Jelšavy, Kamenian a Ratkovej.

Požiarno-asistenčná hliadka členov DHZ z Jelšavy v Revúcej

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Jelšava vykonali dňa 31.8.2017 požiarno-asistenčnú hliadku v areáli futbalového ihriska v Revúcej. Organizátori tu zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie, na ktorom vystúpili hudobné telesá a ľudové súbory, dobrovoľní hasiči z Jelšavy pripravili penu, v ktorej sa vyšantili prítomné deti. Vyvrcholením podujatia bola vatra zvrchovanosti.

Strana 1 z 3