streda, 29 marec 2023 20:55

Čítajte s nami, čítajte o nás Doporučený

Napísal(a) G. Badin
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aktuálnym mesiacom je marec, známy ako aj „mesiac knihy“. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti najnovšie publikácie Baníckeho múzea v Rožňave s názvom „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave“ a „A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei“.
Banícke múzeum v Rožňave spravuje viac ako 40 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sú prezentované v stálych expozíciách múzea, na krátkodobých tematických výstavách, alebo sú uložené v depozitárnych priestoroch. V roku 2021 vydalo múzeum spoločensko-vednú publikáciu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, v ktorej predstavilo zo svojej bohatej zbierky 29 exponátov. Publikácia, podporená z verejných zdrojov FPU, vyšla v slovenskom jazyku s cieľom zvýšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti o zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Zvolenou formou je tak publikácia, obsahujúca výber vzácnych a zaujímavých zbierkových predmetov múzea, doplnená o fotodokumentáciu. Kniha prezentuje 11 fondov múzea, z každého sú vybraté najvzácnejšie exponáty a predstavuje to najunikátnejšie z múzejných zbierok. Texty publikácie sú tvorené na základe odbornej a výskumnej činnosti pracovníkov múzea a v spolupráci s odborníkmi jednotlivých vedných odborov. Publikácia zároveň obsahuje profesionálne fotografie zbierkových predmetov, viaceré z nich sú publikované prvýkrát.

rv zo zbierok bm 3

 Múzeum sa rozhodlo vyššieuvedenú publikáciu preložiť do maďarského jazyka a za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj, vydať ju na konci roka 2022 pod názvom A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei. Zámerom našej kultúrnej inštitúcie bolo rozšíriť publikačnú činnosť múzea o spoločensko-vedné témy v jazyku maďarskej národnostnej menšiny. Text publikácie preložila do maďarčiny fundovaná prekladateľka Dr. Monika Bodnár PhD., ktorá je tiež muzeologičkou a má bohaté skúsenosti s prekladmi odbornej literatúry. Slovenskému originálu zostala verná, text formulovala zrozumiteľne a jednoznačne, vecne a presne, pričom zachovala ľahký štýl, bez toho, aby bol čitateľ zaťažený ťažkými odbornými výrazmi. Môže za to zrejme aj skutočnosť, že autorka prekladu pochádza práve z nášho kraja, a hoci dnes už pôsobí v Maďarsku, ovláda aj slovenský jazyk na vynikajúcej úrovni. Tým bola zabezpečená jazyková presnosť a zrozumiteľnosť a vytvoril sa vhodný spôsob popularizácie múzea. Publikácia prešla jazykovou korektúrou profesionálnej tlmočníčky Mgr. Andrey Gablyasz a vyšla v náklade 400 kusov. 

rv zo zbierok bm 4   rv zo zbierok bm3

 

Odborná literatúra podobného typu v maďarskom jazyku je mimoriadne dôležitá pre naše múzeum, keďže pôsobíme v národnostne zmiešanom prostredí, kde je o to veľký záujem. Aj turisti oceňujú publikácie v maďarskom jazyku. Veríme, že publikácia bude mať dokumentačnú funkciu v kontexte pôsobenia a akvizičnej činnosti múzea a zároveň prezentačnú funkciu pre potenciálnych návštevníkov.

Prezentácia publikácie pre širokú verejnosť sa uskutočnila v decembri 2022 v Galérii Baníckeho múzea za účasti prekladateľky a autorov knihy.

rv zo zbierokmbk2jpg

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej KULTMINOR). Projekt pod názvom Edícia preloženej spoločensko-vednej publikácie „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave – Betekintés a Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményeibe” finančne podporil KULTMINOR, ktorý bol hlavným partnerom projektu.

 

Publikácia v obidvoch jazykových mutáciách si svojím pútavým vzhľadom a popularizačným štýlom určite skoro nájde svojich čitateľov. Pre všetkých záujemcov sú dostupné v prevádzkach Baníckeho múzea, prípadne existuje možnosť ich objednávky.

Čítajte s nami, čítajte o nás!

Vaše Banícke múzeum v Rožňave.

 

 

Gabriella Badin, zodpovedná osoba za riešenie projektu

 

Čítať 469 krát Naposledy zmenené štvrtok, 30 marec 2023 09:41

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!