piatok, 18 august 2023 11:17

Výjazdový workshop s Baníckym múzeom od septembra pre žiakov Doporučený

Napísal(a) A. Terezková
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Koceľovský evanjelický kostol je zachovaná gotická stavba z prvej polovice 14. storočia, pôvodne zasvätená sv. Bartolomejovi. Koceľovské maľby v ňom datované rokmi 1360 - 70 predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu spomedzi všetkých gemerských kostolov. Koceľovský evanjelický kostol je zachovaná gotická stavba z prvej polovice 14. storočia, pôvodne zasvätená sv. Bartolomejovi. Koceľovské maľby v ňom datované rokmi 1360 - 70 predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu spomedzi všetkých gemerských kostolov. Foto: Zdroj: goticka cesta

Aj na začiatku nadchádzajúceho školského roka Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v partnerstve s občianskym združením Gotická cesta prichádzajú opäť s obľúbenými výjazdovými workshopmi. Tentoraz budú prebiehať počas dvoch kalendárnych mesiacov (september a október 2023) a žiaci sa majú na čo tešiť.

Najprv absolvujú študijnú exkurziu do štyroch kostolov štítnického okruhu Gotickej cesty Gemera. Prehliadnu si kostol reformovanej cirkvi v Plešivci a následne aj evanjelické kostoly v Koceľovciach, Štítniku a Ochtinej. Naším cieľom je upriamiť pozornosť mladej generácie na hodnoty, ktoré nesú príbeh celého regiónu. Budeme radi, keď si žiaci odnesú ideu, že o kultúrne dedičstvo je potrebné sa starať a zveľaďovať ho,“ uviedol Peter Palgut z OZ Gotická cesta. Po exkurzii si žiaci vyrobia pamätné magnetky s výjavmi gotických nástenných malieb navštívených kostolov a takisto si overia nadobudnuté vedomosti prostredníctvom kvízových pracovných listov.

2023 09 01 Plagát   Výjazdový workshop s BM   september, oktober webPodujatie sa koná pri príležitosti Roku nástennej maľby v Banskobystrickom a Košickom kraji. Rok nástennej maľby 2023 bol vyhlásený pri príležitosti získania Značky Európske dedičstvo. Túto značku získalo ako súhrnná lokalita 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont. Získanie Značky Európske dedičstvo nás zároveň zaväzuje k šíreniu informácií o tom, čo táto značka vlastne znamená, aké hodnoty reprezentuje. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby spoločných európskych hodnôt, alebo sú symbolom týchto hodnôt. Jedinečné fresky talianskej školy v gotických kostoloch v regiónoch Gemer a Malohont odzrkadľujú prelínanie európskych kultúr a hodnôt ako v oblasti umenia, tak v poznatkoch v oblasti ťažby a spracovania nerastného bohatstva, či prenosu vedomostí a zručností medzi európskymi národmi.

Výjazdový workshop je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl. Vstupné na podujatie je vo výške 5 € / 6 € (podľa dĺžky okruhu) na žiaka. Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť, počet účastníkov je limitovaný.

Tešíme sa na Vás!

 

Kontakt: 

Mgr. Gabriella Badin 

e-mail:

tel.: 0907 769 338

 

JUDr. Anna Terezková

 

Čítať 213 krát Naposledy zmenené piatok, 18 august 2023 19:19

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!