Seniori

Seniori (248)

utorok, 30 október 2018 11:44

Vedenie Košického samosprávneho kraja ocenilo seniorov

Napísal(a)
Vedenie Košického samosprávneho kraja ocenilo seniorov

Vzdať úctu starším a poďakovať sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov – to bol hlavný zámer stretnutia vedenia Košického samosprávneho kraja (KSK) so zástupcami okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska dňa 30. októbra 2018. Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí boli ocenení jedenásti dôchodcovia. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa na Úrade KSK stretli zástupcovia okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska s vedením úradu. Prítomná bola aj vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK KO JDS Košice, ktorá ocenila, že spolupráca s KSK je vždy ústretová, korektná a nápomocná. Združujeme v Košickom kraji takmer 7 300 členov. „Naším cieľom je zlepšiť jeseň života seniorov.

Členovia klubu - jubilanti na jednom zo stretnutí seniorov.

V Rožňave, pravdepodobne ako jediné združenie bývalých pedagógov a vychovávateliek na Slovensku, funguje od marca 2003 na základe ich dobrovoľnosti Klub učiteľov - seniorov. Je to z príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) a tiež z príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov (5. október). Tieto naše priateľské stretnutia vždy prídu pozdraviť žiaci ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave so svojím krátkym, ale dojímavým programom. Prítomní učitelia si zaspomínajú na svoje aktívne pôsobenie v školách pred mnohými rokmi, vzájomne sa potešíme svojou prítomnosťou. I keď niektoré školy (ZŠ) zabudli na svojich bývalých kolegov a kolegyne, na našich stretnutiach panuje vždy dobrá nálada, srdečné úsmevy i úprimné blahoželania k životným jubileám našich členov.

štvrtok, 18 október 2018 11:58

Vo Vlachove na víhone sadä buóp

Napísal(a)
Vo Vlachove na víhone sadä buóp

Zaujímavá akcia sa uskutočnila dňa 13. októbra 2018 vo Vlachove, kde sa stretli seniori zo Základných organizácií JDS Vlachovo, Vyšná Slaná, Dobšiná, Gemerská Poloma a Gočovo. Zrodil sa nápad uskutočniť súťaž vo varení fazuľovej polievky s údeným kolenom ako jedlom našich starých materí. Akcia mala aj svoje motto: „Vo Vlachove na víhone sadä buóp“ tak, ako sa to aj spieva v jednej ľudovej pesničke z Vlachova, „takie struki ako ruki, jajže hop, jajže hop..." A veru bolo aj veselo. O to sa postaral Mgr. Juraj Kováč, ktorý v kolektíve zahral na svojej harmonike. Hovorí sa, že nie je podstatné vyhrať, ale zúčastniť sa. Tak tomu bolo aj na našom stretnutí. Bolo zaujímavé chutnať tie dobroty od súťažiacich družstiev a s humorom poznamenať,

Október - Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj členovia ZO JDS v Revúckej Lehote

Október - Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj členovia ZO JDS v Revúckej Lehote, keď za krásneho slečného počasia prišli 4. októbra t. r. na slávnostné stretnutie do sály Kultúrneho domu, aby prežili spolu pár radostných chvíľ. Po krásnej básni, ktorú predniesla sama jej autorka Lidka Gažúrová, prítomných pozdravila predsedníčka ZO JDS, ako i starosta obce. V priateľských vzájomných rozhovoroch sa mnohí seniori vracali do svojich mladých čias, a tak v spomienkach sa navzájom dopĺňali v humorných zážitkoch. Ako to už býva zvykom, pozdravili sme členov, ktorí sa od posledného nášho stretnutia dožili okrúhleho životného jubilea. Oni sa postarali o bohaté občerstvenie i o to, aby bolo čím pripiť na zdravie. Hlavným sponzorom občerstvenia bol pán MVDr. Ján Šeševička.

Na podujatie gemerských seniorov R - 4 prišli aj seniori zo Spišskej Novej Vsi

Druhé podujatie rakovnických seniorov organizovaných v ZO JDS v rámci R - 4 (Rakovnica, Rožňavské Bystré, Rudná, Honce) sa konalo 12. júla 2018 na futbalovom ihrisku v Rakovnici. Cieľom stretnutia bolo športovanie zamerané na turistiku a aktivity na ihrisku, ako kop na bránu, bollobal, hod šípkami a mini-futbal v skupinách. Novinkou bolo prizvanie  a rozšírenie našej skupiny o seniorov zo Spišskej Novej Vsi, združených v spoločenskom klube pod názvom LIPA. Za účasti okolo 140 seniorov, prekrásneho počasia a privítania všetkých, sa naše podujatie mohlo začať. Začali sme ho seniorskou hymnou „Zahučali hory, zahučali lesy...“

Tento rok sa seniori "turisti" stretli v Jelšave

Za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil 3.7.2018 Osemnásty Okresný turistický zraz seniorov v Jelšave. Medzi 250 účastníkmi nechýbali samozrejme ani seniori z "LEHVATKY", ktorých bolo 16. Po prezentácii, ktorá bola na nádvorí Coburgovského kaštieľa, si účastníci mali možnost tento aj prezrieť. Potom sa rozdelili do troch skupín, tí zdatnejší si boli pozrieť zrúcaniny starého jelšavského hradu, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 5 km, další šli "na zahradky", no a tretia skupina navštívila Múzeum, rímsko-katolícky a evanjelicky kostol a prezreli si mesto. Všetci sa stretli v mestskom dome kultúry, kde ich čakal chutný kotlíkový guláš, čapované pivo, kofola a káva.

Seniori z Revúckej Lehoty s čelovkami či baterkami prešli Slavošovským tunelom

Členovia JDS v Revúckej Lehote sa vo štvrtok 21.6.2018 vybrali na výlet - poznávať svoje blízke okolie. Tentokrát to bol Slavošovský tunel. Tak ako prialo počasie, aj nálada a sily postačili. Po stretnutí sa presunuli autami ku vchodu do tunela v Kopráši, odkiaľ pod vedením D. Pavláka, s čelovkami na hlavách či baterkami v ruke, sa dali na 2,5 km prechod tmavým tunelom. Po cca 50 minutách ich už "na druhom konci" - v Slavošovciach čakali tí, ktorým zdravotný stav nedovolil zažiť tento prechod, a tak sa tam presunuli autami. 
Po krátkom oddychu a záživnej ceste už čakali plamienky ohňa na slaninku, klobásku či cibuľku, aby uspokojili aj vyhladnuté žalúdky. V krásnom prostredí sa potom viedla družná debata a účastníci si popozerali atrakcie, ktoré sa tam nachádzajú. 

Zástupcovia všetkých okresných organizácií rokovali na Krajskom sneme KO JDS Banská Bystrica

Krajský snem KO JDS Banská Bystrica sa konal v stredu 30.5.2018. Na sneme sa zišli zástupcovia všetkých okresných organizácií – delegáti, ktorí boli zvolení na okresných snemoch v počte 35. Krajský snem viedla Zuzana Homoliaková, podpredsedníčka KO JDS, privítala prítomných delegátov a hostí, predsedu JDS pána Jána Lipianskeho, pani Valériu Pokornú, ekonómku JDS. Po schválení rokovacieho poriadku, programu a komisií, odzneli správy: správa o činnosti za uplynulé trojročné volebné obdobie, ktorú predniesol predseda KO, správa o hospodárení, ktorú predniesla Mária Dominiková a správu krajskej revíznej komisie Eliška Fodorová. Rokovanie pokračovalo prednesením plánu práce a rozpočtu na rok 2018 a ocenením zaslúžilých predsedov, ktorí ukončili svoje funkcie

Na Krajskej prehliadke v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Banskobystrického kraja v Brezne

V priestoroch Synagógy v Brezne 6.6.2018 vítali členovia predsedníctva OO JDS Brezno seniorov z celého Banskobystrického kraja na Krajskej prehliadke v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby, pod záštitou prednostky Okresného úradu v Brezne PhDr. Ingrid Poliakovej a primátora mesta JUDr. Tomáša Abela. Moderátor privítal prítomných prednášajúcich seniorov, predsedov OO JDS a hostí: Pani Ingrid Poliakovú, prednostku OÚ, p. Tomáša Abela, primátora, p. Jána Hlaváča, predsedu KO JDS BB p. Mareka Nosku, starostu Muránskej Dlhej Lúky a porotu. Moderátor požiadal spevácky súbor Senior z denného centra, aby svojím programom prispeli k dobrej pohode. Ako prekvapenie pre prítomných bolo vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ Pionierska 2 v Brezne.

Z krajskej prehliadky spevácky súborov seniorov v Poltári

Priestory kultúrneho domu v Poltári 3. mája 2018 patrili seniorom, ktorí prišli na prezentáciu speváckych súborov seniorov z 12 okresov Banskobystrického samosprávneho kraja na „Krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov“. Moderátorka Mária Pribilincová privítala prítomných seniorov, spevákov a hostí. K prítomným seniorom sa prihovorila predsedníčka OO JDS Poltár, Mária Gavalcová, ktorá organizovala podujatie. Poďakovala sa všetkým, ktorí na podujatie prispeli finančne či materiálne. Poltár bol miestom krajskej prehliadky už po druhýkrát. Seniorov pozdravil primátor mesta pán Pavol Gavalec, ktorý bol zároveň garantom prehliadky, a podpredsedníčka KO JDS BB Mgr. Zuzana Homoliaková. Obidvaja popriali seniorom pekné zážitky z podujatia a spevákom ešte

Strana 5 z 18