Seniori

Seniori (248)

Delegáti Rožňavského okresu na Sneme OO JDS zhodnotili svoju činnosť

Dňa 23. marca 2018  sa zišli delegáti z Rožňavského okresu na Sneme OO JDS v priestoroch MsÚ v Rožňave, aby zhodnotili svoju činnosť v oblastiach:

Členská základňa: 
Naša organizácia už v predchádzajúcom období preukázala, že je schopná realizovať záujmy našich seniorov. Členská základňa: 2015 – 1898 členov, 2016 - 1983 členov, rok 2017 - 2011, čo je nárast od roku 2014 o 396 členov, čo robí 19,8 %. Za hodnotené obdobie pribudli 5 nových ZO a to: v roku 2015 - Rožňavské Bystré - 50 členov, Kečovo – 57 členov, v roku 2016 - 3 nové ZO, a to: Rudná - 69 členov, Jablonov nad Turňou - 62 členov, Krásnohorská Dlhá Lúka - 56 členov.

Činnosť ZO JDS a KD za rok 2017 hodnotili aj v Čiernej Lehote

V Čiernej Lehote sa dňa 9. marca 2018 uskutočnila výročná členská, hodnotiaca schôdza JDS a KD Čierna Lehota. Na tomto rokovaní si členovia zvolili aj svoje nové vedenie, ktoré ich organizáciu bude zastupovať a viesť vo volebnom období 2018-2022. Po úvodných slovách a prečítaní programu rokovania a priebehu osláv MDŽ, vystúpil s básňou Michal Terrai. Svojich starých rodičov, hlavne babky, pozdravili aj deti z MŠ Čierna Lehota a ZŠ Slavošovce. Všetky vystúpenia potešili a dojali všetkých prítomných. Boli to krásne chvíle, kedy naši najmenší občania si pre svojich starých rodičov pripravili krásny program a pekné piesne. Za kultúrne vystúpenie patrí poďakovanie aj FSk Lehoťanka.

Revúcki seniori si na hodnotiacej členskej schôdzi zvolili nového predsedu

Revúcki seniori, členovia ZO JDS, ktorá je jednou z najväčších dôchodcovských organizácií na Slovensku, dňa 7.3.2018 hodnotili činnosť za predošlé volebné obdobie. Hodnotiacu členskú schôdzu otvoril a viedol Ing. Igor Hock. Hodnotiacej schôdze sa zúčastnila aj primátorka mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová, poslanci samosprávneho kraja Ing. Július Laššan, Ing. Július Buchta a MVDr. Milan Kolesár. Ing. Július Lašan z príležitosti sviatku MDŽ rozdal ženám kytičky ruží. Po schválení programu schôdze, vyhodnotení prijatých uznesení a voľbe orgánov, predsedníčka ZO JDS v Revúcej Oľga Kuchtová oboznámila členov s činnosťou ZO za rok 2017, kde podrobne hodnotila všetky aktivity uplynulého roku.

Rožňavskí seniori tiež zhodnotili činnosť v ZO JDS za uplynulé obdobie

Dňa 21.02.2018 sa v Klube dôchodcov v Rožňave stretli na svojej hodnotiacej výročnej schôdzi aj členovia ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Všetkých členov privítal a schôdzu viedol podpredseda MO JDS pán Kavečanky. Privítal zástupcov MÚ, za Okresný výbor JDS pána Vavreka, ako aj iných zástupcov spoločenských organizácií. Po krátkom kultúrnom programe boli zvolené komisie potrebné k rokovaniu a slova sa ujal predseda MO JDS pán Kardoš, ktorý zhodnotil činnosť organizácie za uplynulý rok. Správu revíznej komisie predniesla pani Poliová, správu o hospodárení predniesla pani Šimkovičová. S plánom činnosti na rok 2018 prítomných členov oboznámila pani Droždiaková.

Uplynulé volebné obdobie zhodnotili aj seniori ZO JDS v Revúckej Lehote

V stredu 21.2.2018 popoludní sa stretli seniori ZO JDS v Revúckej Lehote v priestoroch svojho klubu, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné volebné obdobie. Medzi "starými" členmi privítali aj 4 nových, a tak miestnosť bola plná vravy, veď každý si mal čo povedať. Správu o činnosti podala predsedníčka ZO Mgr. Margita Mladšia, ktorá kladne hodnotila všetky uskutočnené akcie a srdečne poďakovala celému výboru za veľmi zodpovednú prácu a ochotu pri organizovaní činnosti. Poďakovala tiež OcÚ a OO JDS za dobrú spoluprácu počas celého volebného obdobia. Nechýbali ani konkrétne poďakovania všetkým členom, ktorí sa podieľali najmä na veľmi úspešnom priebehu 17. okresného turistického zrazu v obci

Záujem seniorov Rakovnice o členstvo v ZO JDS naďalej vzrastá - konštatovali na hodnotiacej schôdzi

Od predsedu ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku z Rakovnice Mgr. Ladislava Fabiána nám prišiel e-mail, v ktorom približuje rokovanie rakovnických dôchodcov na hodnotiacej členskej schôdzi. Pre jeho zaujímavosť vám ho stránka Maj Gemer prevzala v plnom znení, aj s fotografiami Dr. Jozefa Saba, CSc. "Len nedávno sme v kruhu svojich blízkych – rodiny a priateľov – privítali Nový rok 2018. Býva zvykom, že sa v tých chvíľach ohliadame späť a prehodnocujeme prežité, avšak na druhej strane už plánujeme všeličo nové do budúcnosti. Tento všeobecný spoločenský model zhodnocovania uplynulých aktivít a tvorby nových plánov má v činnosti našej ZO JDS pravidelne formu hodnotiacich členských schôdzí. Ich obdobie práve prichádza.

Revúcki seniori na záver fašiangov s humorom a pri zábave pochovali basu

Seniori zo ZO JDS v Revúcej už tradične na konci fašiangov poriadajú jeden zo svojich skvelých programov, ktorým je Pochovávanie basy. Tohto roku to bolo 13.2.2018 za spoluúčasti MsDK v Revúcej, kedy v priestoroch Alfa klubu MsDK privítali aj ďalších spoluobčanov mesta. Ako o tom informuje aj webová stránka spomínanej organizácie seniorov (seniori-revuca.estranky.sk) všetkých účastníkov vítali pohárikom hriateho a "jednohubkou". Pre účastníkov pripravili občerstvenie - šišku a pohárik vína. Celé podujatie fotograficky zachytil neúnavný propagátor revúckych a iných podujatí pán Peter Poboček. Jeho fotografie vám v ďalšej časti pripájame.

sobota, 23 december 2017 15:31

Vianočný príhovor

Napísal(a)
Vianočný príhovor

Milí seniori, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase Vianoc, najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dni je plná spomienok i očakávaní,  nič nie je bežné, ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

Na predvianočnom posedení seniorov v Rudnej pozdravili aj tohtoročných jubilantov

Dňa 15.12.2017 sa zišlo 59 členov ZO JDS Rudná na predvianočnom posedení, na ktorom sme pozdravili aj jubilantov, resp. členov, ktorí sa tento rok dožili významného životného jubilea - 85 rokov, 80 rokov,75 a 70 rokov. Na úvod predsedníčka pani Tokárová privítala všetkých prítomných, osobitne hostí, a to zástupcov ZO JDS Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Vo svojom príhovore zdôraznila význam vianočných sviatkov, ktoré k nám prinášajú lásku, pokoj, radosť, ľudské porozumenie a rodinné stretnutia.

Seniori z Rakovnice na predvianočnom stretnutí vyjadrili úprimný vzťah k blížiacim sa najkrajším sviatkom roka

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen nám starším, ale každej generácii. Predvianočné obdobie je aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka. Je to aj obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia vzájomnú úctu a lásku. S týmto zámerom zorganizoval výbor ZO stretnutie pre členov Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici.

Strana 6 z 18