piatok, 01 máj 2020 14:26

Ondrej Rozložník, Mikuláš Rozložník: Dobšinská ľadová jaskyňa a jej príbeh (6) Doporučený

Napísal(a) O a M Rozložníkovci
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Pôvodný vstup do jaskyne (1872) Pôvodný vstup do jaskyne (1872)

Teraz zostúpime spoločne do tajomných útrob ľadovej ríše. Od vchodu schádzame po 38 drevených schodíkoch, mierne sa točíme doľava a sme v rozšírenom vstupnom hrdle jaskyne. Klenby a bočné steny tejto haly sú skalnaté, ale podlažie tvorí čistá, citeľne chladiacim až mrazivým dojmom pôsobiaca hrubá ľadová vrstva. Ešte zopár krokov a sme v priestorovo najrozsiahlejšej „Veľkej sieni“. Jej výška je 10-11 m, dĺžka 120 m, šírka 35-60 m, vnútorný objem 4644 m³.
Stojíme v priestrannej dvorane so zrkadlovo hladkou a klzkou ľadovou plochou. Nevdojak sa chytáme za ruky, za ramená, bojíme sa urobiť čo len krôčik, že sa v nežiaducej polohe ocitneme na podlaží toho prírodného klziska. Pri osvetlení petrolejovými lampami sa svetlo odráža od hladkej ľadovej plochy a v tom pološere vzniká kombinácia premietaného obrazu so skutočnosťou,

dlj 150 vyr 1a 1v prirodzenom opare s pohybujúcimi sa postavami. Je to dokonalá tieňohra, ktorej sa žiadna iná vo svete nevyrovná. Prežívame čarovnú rozprávku „Tisíc a jedna noc“. Nedokážeme sa od nej odpútať. Dojmami nás toto kúzlo prenáša ďaleko na sever, až na ľadový severný pól. Pôvodnú „Veľkú sieň“ rozdelilo vekom sa uvoľnené skalné bralo, ktoré nikým a ničím neovplyvnené jednoducho spadlo zo stropu. Vytvorilo tak prirodzený priedel, a z jednej veľkej dvorany vznikli dve – „Veľká a Malá sieň“.

Takto nejako by sme si mohli prečítať jedného z prvých knižných sprievodcov Dobšinskou ľadovou jaskyňou, ktorý sa objavil krátko po sprístupnení tejto jaskyne pred skoro 150 rokmi. Napísal ho János E. Pelech, vtedy lekár v Dobšinej. Pravda, iba v maďarskom jazyku, pretože poloha jaskyne patrila do územia Rakúsko-Uhorska. Dnes už existuje aj slovenský preklad, o ktorý sa postaral známy veterinárny lekár Dobšinej MVDr. Ladislav Husár. O odbornú časť prekladu sa podujali ďalší dvaja Dobšinčania RNDr. Ondrej Rozložník a Ing. Mikuláš Rozložník, ktorí sú aj autormi nášho pokračovania napísaného k 150. výročiu sprístupnenia Dobšinskej ľadovej jaskyne. Krátkou vsuvkou doplňame ich údaje aj o jeden z ďalších knižných sprievodcov, napísaný Jánom E. Pelechom aj s jeho portrétom. (vložil O.D.)

 DLJ 150 skalná stena vchov

Dámy DLJ 150  

DLJ knižný sprievodca 3

DLJ sprievodca obrazová d

DLJ 150 Velôka pozri

DLJ 150 hotel Ladova jaskyna

DLJ 150 čast stratenskeho udolia

Priehrada DLJ 150

      

 

 Dr. Pelech E. János - profil

 

MUDr. Ján E. Pelech DLJNarodil sa 27. februára 1851 v Rožňave ako syn prof. Pelech Jánosa, riaditeľa ev. a v. gymnázia v Rožňave a Zuzany, rod. Schirovej. János po maturite na rožňavskom gymnáziu a po úspešnom ukončení štúdia medicíny na lekárskej fakulte Univerzity v Budapešti r. 1874, bol promovaný na doktora humánnej medicíny.

Do r. 1878 bol hlavným lekárom banského mesta Dobšiná. Popri lekárskej praxi sa venoval aj štúdiu geológie, mineralógie a ochranárstvu prírody. Z Dobšinej odišiel do Solivaru pri Prešove, kde vo funkcii hlavného banského lekára soľných baní pokračoval v lekárskej praxi.

Dr. Pelech János sa okrem medicíny v plnej miere angažoval vo vednom odbore rybárstvo. Bol aktívnym členom a funkcionárom Uhorského zväzu rybárov, zakladal a propagoval nové a nové chovy, najmä lososovitých rýb a to najmä v Tatrách a celej podtatranskej oblasti.

R. 1880 nasadil 5000 pstruhov potočných, ulovených z rieky Poprad do vody Štrbského plesa. Vody Štrbského plesa sa stali jediným miestom na svete, kde zásluhou Dr. Pelecha žije v súčasnosti aj vzácna ryba - sih maréna. V r. 1885 Dr. Pelech pri príležitosti celoštátnej rybárskej výstavy vypracoval návrh nového uhorského zákona o rybárstve. Od r. 1881 bol členom výboru Uhorského karpatského spolku.

Patril medzi významné vedúce osobnosti tatranského a spišského turizmu, environmentalistiky a ochranárstva prírody vôbec. Bol neúnavným publicistom. Svoje poznatky, skúsenosti, výsledky výskumných a bádateľských prác z vedných odborov - poľovníctvo, rybárstvo, medicína, kúpeľníctvo a zdravotnícka osveta uverejňoval v renomovaných odborných a vedeckých časopisoch.

Tento historiografický dokument patrí medzi ukážky Pelechovej odbornej a záujmovej mnohostrannosti ako aj literárnej vyspelosti.

Dátum, miesto úmrtia a pochovania nie sú známe.

Informácie o živote Dr. Pelecha poskytol pán Hadobás Sándor, Rudabánya, Maďarsko.

Spracoval Dr. Ladislav Husár

 

DLJ 150 Strateské údolie 1 

 -----------------------------------------

 

Informácie pre návštevníkov Dobšinskej ľadovej jaskyne

1. Cestujúci od severu sa k jaskyni dostanú Košicko - Bohumínskou magistrálou. Vystúpia na železničnej stanici Poprad, kde si môžu v každom čase najať pohodlný turistický otvorený, príp. v nepriaznivom počasí zastrešený kočiar. Ten ich za 4-5 hodín jazdy po dobre udržiavanej vozovke dopraví až k hotelu pri ľadovej jaskyni.

2. Prvotriedne ubytovanie, stravovanie a ostatné služby poskytne návštevníkom personál hotelového komplexu za solídne ceny. Zariadená 1-4 posteľová izba iba na 1 deň bez nocľahu stojí 40 korún, s nocľahom 80 korún. Dobrý obed dostanete za 1 forint. Majiteľ hotela vám ochotne splní všetky vaše želania, vrátane obstarania kvalifikovaného sprievodcu v ľadovej jaskyni. V hoteli je kniha želaní a kniha sťažností, v ktorých môžu hostia vyjadriť svoje dojmy, želania, prípadné návrhy na vylepšenie prevádzky. V prípade oprávnenej sťažnosti, ktorá sa rieši okamžite, je ešte počas pobytu hosť náležite odškodnený.

3. Jaskyňa je so sprievodcom prístupná pre návštevníkov od 1. mája až do 30. novembra.

4. Každý návštevník jaskyne je povinný pred vstupom do jaskyne zapísať sa do knihy návštev, v nej uvedie svoju úplnú adresu a ostatné osobné údaje

5. V jaskyni je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodiť výzdobu, ľadové útvary

6. Návštevníci sú povinní prispieť na osvetlenie priestorov ľadovej jaskyne petrolejovými lampami podľa štyroch cenových kategórií:


a/ za osvetlenie 120 petrolejovými lampami 7 frt. 50 gr.
b/ za osvetlenie 80 petrolejovými lampami 5 frt.
c/ za osvetlenie 40 petrolejovými lampami 2 frt. 50 gr.
d/ za osvetlenie 20 petrolejovými lampami 1 frt. 25 gr.

 

Uvedené poplatky sa vyberajú za celú skupinu návštevníkov, bez ohľadu na počet osôb. Každý návštevník platí vstupné do jaskyne za seba, a to 40 grajciarov pre správu jaskyne a 10 grajciarov priamo sprievodcovi. Okrem týchto poplatkov si sprievodca nesmie nárokovať nijaké mimoriadne platby. Bez sprievodcu je vstup do jaskyne zakázaný.

7. Návštevníci jaskyne si môžu u sprievodcu zakúpiť sviečky, slúžiace na individuálne osvetlenie tmavších priestorov. Sprievodca disponuje aj magnéziovým zdrojom svetla, ktoré za poplatok a na žiadosť návštevníkov na žiadanom mieste zapáli. Za 1dm magnéziovej pásky inkasuje 4 grajciare.

8. Pri výstupe z jaskyne sprievodca je povinný predložiť každému návštevníkovi výkaz poplatkov, ktoré od neho počas pobytu v jaskyni vyžiadal.

 

 Straczenai LJ obalka

DLJ 150 SUDJ 4 1

 

RNDr. Ondrej Rozložník, Ing. Mikuláš Rozložník

Čítať 2521 krát Naposledy zmenené piatok, 01 máj 2020 17:53

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!