streda, 26 október 2022 17:38

Rok skla s Baníckym múzeom v Rožňave

Napísal(a)
Rok skla s Baníckym múzeom v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo podujatie s názvom Rok skla s Baníckym múzeom. Podujatie sa uskutoční v nadväznosti na rezolúciu Organizácie Spojených Národov, v rámci ktorej Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2022 za Medzinárodný rok skla (United Nations International Year of Glass).
„V súčasnom svete obmedzenom rôznymi environmentálnymi tlakmi je sklo jedným z najviac recyklovateľných materiálov, má rôzne úlohy pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ako sú energeticky úsporné nátery, dvojité/trojité sklá a solárne články, je vyrobené zo široko dostupných materiálov a prispieva k zásadným zlepšeniam nášho zdravia“ (zdroj: IYoG2022 - www.iyog2022.org).
Podujatie Rok skla Baníckeho múzea v Rožňave bude zamerané na prezentáciu dejín skla, od neolitu až po jeho súčasnosť. Vzdelávaciu aktivitu obohatí geologická ukážka Mohsovej stupnice tvrdosti minerálov, poukazujúca na jej 10 stupňov tvrdosti, od prvého mastenca až po najtvrdší diamant.

Stručný prehľad histórie rozpojovania hornín v našom baníctve (2)
Ručné dobývanie
 
Ručné dobývanie bolo jediným spôsobom baníckej práce našich predkov.
Najjednoduchším spôsobom ručného dobývania je práca s čakanom, motykou (hrabačkou) a lopatou, ktorý mal upotrebenie v sypkých a drobivých horninách.
Je dlhodobo používaným spôsobom ručného rozpojovania, postupne zaniklo až po prvom použití strelného prachu v baniach. Želiezko je 15 – 20 cm dlhé, má štvorcový prierez; zhotovené je z ocele, na jednom konci je zahrotené a je nasadené na násade (porisku). Kladivo (mlatok) je zo železa, má tvar mierne zakrivený podľa polomeru asi 50 cm a je pevne nasadený na porisku spravidla z jaseňového alebo hrabového dreva. Mlatkom, držanom v pravej ruke, sa tlčie na želiezko, držané za násadu v ľavej ruke a vysekávajú sa do horniny ryhy, čím vzniknú vyvýšeniny, ktoré sa osekávajú. Vyobrazené želiezko s kladivom v skríženej polohe predstavuje oddávna znak baníctva.
ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

Dňa 27. októbra 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční podujatie – „Čajori romani... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá“, ktoré sa viaže k výstave „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“. Komentovaná prehliadka bude zameraná predovšetkým na zbierky dokumentujúce rómske etnikum. Súčasťou prehliadky bude aj sprievodné slovo k novým zbierkam v etnologickom fonde múzea, ktoré sú prezentované na výročnej výstave. Výstavou sprevádza etnologička Mgr. Ľudmila Pulišová. Vstupné je 2 eurá.

Od 8. septembra 2022 je v priestoroch Gemersko-malohontského múzea sprístupnená výstava Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea venovaná 140. výročiu založenia múzea. Medzi prezentovanými zbierkami sú i predmety z fondu etnológia získané a zreštaurované za posledných 10 rokov.

V Gemerských Tepliciach historicky prvýkrát založili stolnotenisový oddiel

V obci Gemerské Teplice konkrétne v časti obce Gemerský Milhosť sa podarilo vďaka stolnotenisovému nadšencovi Bc. Jaroslavovi Vargovi a pani starostke Mgr. Laure Durančíkovej založiť historicky prvýkrát stolnotenisový oddiel. „Tento šport od mladosti milujem a keďže sa mi podarilo dať dohromady partiu nadšencov, veľkú podporu miestnej samosprávy a pochopenie v rodine dielo bolo na svete,“ uviedol J. Varga. „Bola som nadšená pri zrode tejto myšlienky založiť STO Gemerské Teplice. Som ich veľkým fanúšikom a budem ich naďalej podporovať,“ povedala starostka obce L. Durančíková. Prvý zápas, ktorý hrali doma v Gemerskom Milhosti proti STK Metabond Tornaľa v zložení Bc. Jaroslav Varga, Ondrej Varga, Adam Fabo, Ing. Ján Straka a Ivan Kračún-Lang sa odohral 21.10.2022. Naši hráči dokázali pritiahnuť naozaj veľké publikum, ktoré im s nadšením fandilo. Na tvárach hráčov bolo vidieť obrovské zapálenie a nadšenie pre hru. Zápas sa im síce nepodarilo vyhrať, ale ich verní fanúšikovia veria, že v ďalšom zápase,

Folklórny večer v Dome osvety – Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku

Milí priaznivci folklóru, 27.10.2022 (štvrtok) Vás srdečne pozývame na Folklórny večer do Domu osvety – Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.
Od 15:00 je stretnutie začínajúcich aj pokročilých gajdošov s lektorom Drahomírom Dalošom.
Od 16:00 ste všetci vítaní na škole spevu Po gemersky z Gôčova s lektorkou Máriou Hlaváčovou a Ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča z Gočova.
Od 17:30 Vás pozývame na vernisáž výstavy Kyjatických hračiek majstra ľudovoumeleckej výroby pána Ladislava Hedvigiho.
Od 18:00 Vás pozývame na scénický hudobno-spevácky program s účinkujúcimi: Folklórna skupina Lieščina z Rimavskej Soboty, Vladimír Petrinec a

utorok, 25 október 2022 10:51

Mesiac úcty k starším aj v Čiernej Lehote

Napísal(a)
Mesiac úcty k starším aj v Čiernej Lehote

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku, práve dnes (21.10.2022) sme si spoločne uctili našich starších, skôr narodených spoluobčanov. Vedenie KD a JDS Slovenska v Čiernej Lehote, starostka obce Ing. Iveta Potočná a Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote, svojich spoluobčanov, ktorých si veľmi vážime a ctíme, pozvali na príjemné, milé posedenie, pri dobrej kávičke, koláčiku, občerstvení a dobrej nálade, ktorú im pripravili vnúčatá a pravnúčatá navštevujúce MŠ Čierna Lehota so svojimi pani učiteľkami, a tiež FS Lehoťanka. So svojimi vystúpeniami pripomenula zvyky a obyčaje, ako to bolo kedysi v Čiernej Lehote. Nakoľko FS Lehoťanka v tomto roku oslavuje svoje okrúhle 30. výročie, preto pri tejto udalosti urobili aj pásmo výročitých vystúpení. Do programu zapojili spoločne aj deti z MŠ Čierna Lehota. Išlo im to spoločne veľmi dobre. A takto sa buduje aj nábor do folklóru. Pri tejto oslavnej príležitosti jubilujúce folkloristky pozdravili aj priatelia – vedúca FSk Genšenky pani Mária Lukáčová a Peter Glassa z Honiec, tiež pani riaditeľka DMS Rožňava Ing. Zlatica Halková, pracovníčka DMS pani Tatiana Tomková a tiež z Obce Pača pán JUDr. Juraj Bernár, a odovzdali im pekné pamätné darčeky a kvetinové dary.

Z majstrovského futbalu mladších dorastencov  III.ligy MFK Rožňava - Stará Ľubovňa 1:1.

DOSPELÍ

V. LIGA JUH VsFZ – 12. KOLO

MFK Rožňava – Družstevník Cejkov 6:1 (3:0). G: M. Domik 2, Á. Tamás, Y. Kambarov, F. Kovács, J. Korfanta – E. Barna. ŽK: Y. Kambarov – J. Blanár. M. Panda. R: T. Okruhľanský - P. Ištoňa, D. Štofanko. DS: A. Mišenčík. Div.: 250.

ROŽŇAVA: Frederik Spišák - Juraj Horvát (74´ Á. Tamás), Tomáš Gecelovský (59´ D. Bodnár), Filip Szabó, Jozef Korfanta, Kristian Šikur, Gabriel Majoroš (59´ A. Hajduk), Michal Domik, Yelzhas Kambarov, Jaroslav Figúr (C), Filip Kovács.

CEJKOV: Marek Karhút - Roland Himaľ, Ján Vajda (C), Lukáš Bučko, Adrián Barna, Ján BlanárLadislav Uhrin (59´ J. Max), Patrik Balint, Erik Barna, Marcel Hami, Jakub Paľovčík (71´ M. Panda).

Podľa výsledku i hry, ktorú predvádzali na ihrisku v Rožňave bolo vidieť iba jedno mužstvo, ktoré si skôr vyplnilo hrací čas tréningom. Strelecky sa uviedol už po druhýkrát domáci hráč s bielenou „čiapočkou“ na drese s číslom 10 – Michal Domik. Na ihrisku sa ukázal všade tam, kde ho bolo treba. V druhom polčase prenechal streľbu ďalším spoluhráčom a tak sa jej uviedli Jozef Korfanta, Filip Kovács a Ákos Tamás. Keďže M. Domik má iba 19 rokov, jeho budúcnosť sa iste prejaví rovnako ako v tomto zápase.

Spojené voľby do orgánov samosprávy krajov a orgánov samosprávy obci 2022

Koncom mesiaca október sa uskutoční veľmi dôležitá udalosť, ktorá na štyri roky ovplyvní dianie v našich obciach i krajoch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Táto udalosť dovolí v uvedený deň rozhodnúť, ktorý z kandidátov dostane od voličov aj na hornom Gemeri hlasovaním potvrdenie byť zvolený do jednotlívých orgánov.

Teraz vám priblížime zoznam kandidátov z obce Rožňavské Bystré v okrese Rožňava, ktorí v stanovenom termíne využili právo byť volený do spomínaných orgánov obce i Košického samosprávneho kraja.

Ešte si pripomeňme, že právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Stručný prehľad histórie rozpojovania hornín v našom baníctve (1)

Baníctvo, ako odvetvie priemyslu, je prvovýrobou, lebo nevyžaduje nijaké suroviny, ale získava ich priamo z prirodzeného prostredia. Týmto pojmom nazývame vo všeobecnosti súhrn všetkých prác, ktorých cieľom je vyhľadávať, získavať, upravovať a spracovávať také úžitkové nerasty, ktoré sú z národohospodárskeho hľadiska dôležité ako základné suroviny.
Získavanie nerastných surovín je také staré ako dejiny ľudstva. Už dávnoveký človek používal rôzne nástroje a zbrane, zhotovené zo surovín, ktoré musel dobývať  Pozostatky „dobývacích“ prác primitívneho človeka sú známe už z počiatku mladšej doby kamennej.
Postupom času ľudia spoznali aj kovy a začal ich získavať z rúd. Najstarším spôsobom získavania kovov bolo tzv. ryžovanie, čo je vlastne oddeľovanie kovu premývaním vodou, ktorý obsahuje zvetralá hornina. Takýto spôsob získavania kovov či iných prírodnín však vystačil iba dovtedy, kým ich človek získaval z povrchových ložísk, kde zvetrala a dala sa ľahko oddeľovať. Ak sa však surovina na povrchu minula, bolo potrebné prenikať do hlbších častí ložiska, kde už bola hornina celistvá a o oddeľovanie kusov hornín od kompaktného celku sa človek musel postarať. Časom spoznal, že horniny žiarom krehnú a rozpadávajú sa.

utorok, 18 október 2022 17:06

Spomienky seniora v mesiaci úcty k starším

Napísal(a)
Spomienky seniora v mesiaci úcty k starším

Tak môj, ako aj vek nás všetkých seniorov, nám dáva nielen možnosť, ale aj morálne právo na to, aby sme si mohli pripomenúť svoje detstvo, mladosť a svoj prežitý život až po dnešok. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že podľa odbornej literatúry, rozdeľujeme náš život na 12 vývinových období. U každého z nás (jednotlivca) začína rovnako, jeho narodením, tzv. novorodeneckým obdobím. Predposledné nad 70 rokov sa uvádza, žiaľ, ako staroba. Obidve nad 75 rokov, ešte väčší žiaľ – ako vysoká staroba. Posledné menované sa vzťahujú, či chceme alebo nie, práve na nás seniorov, kedy začíname pociťovať ubúdanie našich telesných i duševných síl. Tiež oslabenie činnosti našich orgánov, čo spôsobuje vznik rôznych onemocnení a potrebu medicínskej pomoci, s užívaním rôznych potrebných liekov.
Neodvrátiteľná skutočnosť nám umožňuje pripomenúť si, aj keď len vo veľmi skrátenej podobe, prežité cesty nášho života. Každý do takej miery, ako mu to napovie jeho pamäť a obnovené spomienky. U nikoho z nás však nebudú rovnaké, čiže totožné, ale úplne odlišné. Tie svoje sa pokúsim priblížiť v nasledujúcom texte.

Strana 10 z 572