Ako ten čas rýchlo letí, už dávno nie sme malé deti – v Mesiaci úcty k starším to zaznelo aj v Rožňavskom Bystrom

Dňa 27. októbra 2023 sa v našej obci Rožňavské Bystré uskutočnila akcia "Mesiac úcty k starším", ktorú organizoval Obecný úrad v spolupráci so ZO JDS v Rožňavskom Bystrom. Zúčastnilo sa jej 80 dôchodcov z obce. Bolo pre nich pripravené posilnenie tela aj ducha, t. j. slávnostná večera, ktorú pripravili kuchárky školskej jedálne a motlitba pána farára Mgr. Petra Hlavatého, ktorý v obci pôsobí. Dôchodcom sa prihovoril aj predseda  ZO JDS v obci pán František Gelda. Okrem iného pripomenul, že ZO JDS bola založená v obci 10.12.2012, teda pred 11 rokmi a žiaľ, veľa zakladajúcich členov už nie je medzi nami. Toho času má ZO JDS 50 členov a je stále aktívna. 

Program pripravili deti z MŠ pod patronátom pani riaditeľky Bc. Ildikó Barbierikovej a pani učiteľky Gabiky Gallovej. Seniori ich odmenili potleskom a so slzami radosti. 

Malých vystriedala FSk Bystränky pod vedením Mgr. Dominiky Ďurskej, DiS art. a Tatiany Tomkovej.

Priateľské stretnutie seniorov Revúckej Lehoty venované Mesiacu úcty k starším

Slniečko akoby vedelo, že v stredu popoludní, 18.októbra  2023 majú seniori ZO JDS v Revúckej Lehote priateľské stretnutie vo veľkej sále KD. Po predchádzajúcich pochmúrnych dňoch vyšlo spoza mrakov, a tak spríjemnilo celkovú atmosféru tohto dňa.

V úvode si spomenuli na tých, ktorí naše rady v posledných mesiacoch opustili. Slávnostný príhovor mala Margita Mladšia, predsedníčka základnej organizácie JDS. K prítomným sa prihovorila aj pani Lucia Benediktyová, starostka obce, ktorá okrem pozdravenia informovala aj o tom, čo sa v obci v poslednom období urobilo a čo sa plánuje v najbližšom čase urobiť. Nechýbalo ani pozdravenie jubilantov, ktoré je v organizácii peknou tradíciou, a potom si spoločne zaspievali piesne podľa ich želania. Veľmi milé bolo pozdravenie detí a žiakov, ktorí svojím vystúpením prispeli k slávnostnej atmosfére tohto popoludnia, za čo im ďakujeme. 

Dvanásta beseda so siedmimi gemerskými umelcami a remeselníkmi

V priestoroch kultúrneho domu Betliar sa 6.10.2023 uskutočnila dvanásta beseda s gemerskými umelcami a remeselníkmi v rámci Dní obce Betliar, organizovaná Občianskym združením Gemerskí umelci. Toto podujatie sa konalo s projektovou podporou MsÚ Rožňava. 

Hlavná organizátorka podujatia Iveta Čapóová predsedníčka OZ GU na besedu pozvala sedem regionálnych remeselníkov, aby verejnosti odprezentovali svoju jedinečnú a originálnu tvorbu. Podujatie svojimi hudobno-speváckymi vstupmi sprevádzala FSk Genšenky z Honiec, ktorá v závere pridala humorne ladené zvykoslovné pásmo, ktoré rozosmialo všetkých prítomných. 

Plátenné vrece s potlačeným nápisom UNRRA - Predmet mesiaca november 2023

V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystaví Gemersko-malohontské múzeum nezvyčajný zbierkový predmet pochádzajúci z polovice 20. storočia, z obdobia plného konfliktov a osudových historických udalostí. Je to plátenné vrece s potlačeným nápisom UNRRA CZECHOSLOVAKIA, a viaže sa  k udalostiam po ukončení 2. svetovej vojny. Tento mimoriadny predmet si budete môcť pozrieť v priestoroch stálej expozície múzea od 1. novembra do 31. novembra 2023.   

Prezentovaný zbierkový predmet, ktorý je svedkom významných historických udalostí pochádza zo 40. rokov 20. storočia, približne z obdobia medzi rokmi 1945-1947. Je to biele plátenné vrece so žltými a modrými pásikmi na boku, a na prednej strane s potlačeným nápisom NET WEIGHT 150 LBS, 62-271-1, UNRRA CZECHOSLOVAKIA. WINTER WHEAT SEED (semená zimnej pšenice). 

Bowling prilákal na okresnú súťaž aj revúckolehotských seniorov

Seniori obce Revúcka Lehota opäť reprezentovali svoju obec. Napísala nám o tejto peknej skutočnosti pani I. Pavláková a s textom poslala i fotografie pani Nemogovej. V informácii sa uvádza, že v Revúcej sa 27. októbra 2023 uskutočnila okresná súťaž v bowlingu. Do súťaže sa prihlásilo 12 dvojčlenných družstiev mužov a 12 dvojčlenných družstiev  žien. Zakladnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúcka Lehota reprezentovali 3 dvojčlenné družstvá: 1. družstvo nastúpilo v zložení Oliver Žiak, Ing. Dušan Stanko, 2. družstvo tvorili: Mgr. Elena Belicová, Ing. Iveta Pavláková a 3. družstvo hralo v tejto zostave: Anna Nemogová, Alena Stanková.

Súťaž pre revúckolehotských seniorov skončila úspešne, keď tretie miesto v okresnej súťaži získala ich dvojica – Mg. Elena Belicová a Ing. Iveta Pavláková.

Ďakujeme za reprezentáciu.

pondelok, 30 október 2023 14:52

Gotika Gemera putuje do metropoly východu

Napísal(a)
Gotika Gemera putuje do metropoly východu

Výstava z fotografického workshopu z Gemera mieri do košického obchodného centra Optima. V máji roku 2023 sa Gemer stal centrom stretnutia fotografov a kreatívnych umelcov. V štyroch lokalitách na Gotickej ceste sa uskutočnil fotografický workshop, vedený renomovaným lektorom, profesorom Ľubom Stachom. S nadšením a zápalom sa do zachytávania gotickej architektúry i historických pamiatok v kostoloch Plešivca, Štítnika, Ochtinej a Koceľoviec pustili účastníci: Kristína Kerekešová, Štefan Majerčák, Peter Palgut a Eva Tóbisz. Toto pútavé podujatie sa stalo súčasťou rozsiahleho projektu Rok nástennej maľby, ktorý nadväzuje na označenie Európskeho kultúrneho dedičstva získaného vďaka freskám v Gemeri a Malohonte.

Výsledkom tejto aktivity je unikátna výstava fotografií s názvom „Tichí svedkovia gotiky na Gemeri“. Každá z fotografií zrkadlí osobitný prístup autora a jeho cit pre gotické umenie. Výstava nás pozýva na dobrodružnú cestu do minulosti, aby sme mohli obdivovať a cítiť pôsobivosť gotického obdobia, ktoré rezonuje aj v súčasnosti.

Vyšná Slaná stratila v Drnave futbalovú neporaziteľnosť

Do konca jesennej časti futbalových zápolení mužstvám na hornom Gemeri zostalo po tomto trinástom kole odohrať už iba zápasy 14. kola. Tie nám povedia, kto sa stane lídrom súťaží a kto bude držať lampáš posledného po celú zimnú prestávku. V 13. kole 7. ligy diváci boli svedkami 6 majstrovských zápasov. Potešili sa v nich s 33 strelených gólov. Tri zápolenia pripadli domácim mužstvám, dve hosťom a jedno nemalo víťaza. Zaznamenali sme aj jednu červenú kartu udelenú domácemu hráčovi na ihrisku v Hrhove. Zjesenilo sa tiež žltými kartami na všetkých ihriskách, okrem stretnutia v Rudnej, odkiaľ sa rozišli súperi bez kariet.

sobota, 28 október 2023 14:27

Z aktuálnej futbalovej kuchyne horného Gemera

Napísal(a)
FK Krásnohrské Podhradie

V aktualitách z okresného futbalu sa dočítame o rôznych novinkách, ktoré sa udiali najmä v kluboch 7. ligy ObFZ Rožňava (prestupy, odhlásenie FK). Okrem toho autor článku predstavuje dva futbalové kluby, uvádza výber z úradných správ ObFZ Rožňava a na záver prehľad najstarších hráčov v jednotlivých kluboch 7. ligy.  

Prestupy a hosťovania:

Michal Dorčák – ŠK Polom G. Poloma – Honce

Roman Polyák – ŠK Polom G. Poloma – Honce

Radovan Árvai – ŠK Polom G. Poloma – Honce

Matúš Zatroch – ŠK Polom G. Poloma – Honce

Patrik Šimko – ŠK Polom G. Poloma – Honce

Miroslav Tomášik – ŠK Polom G. Poloma – Rožň. Bystré 

Lukáš Jasenka – ŠK Polom G. Poloma – Betliar

Pavlo Berezianskyi – Myrivka – Rožňava

Seniorov Čiernej Lehoty pozdravil v Mesiaci úcty k starším aj predseda KSK pán Rastislav Trnka

Na spoločné posedenie v rámci mesiaca október, ktorý je Mesiacom úcty k starším, pozvala starostka obce Ing. Iveta Potočná a poslanci Obecného zastupiteľstva v Čiernej Lehote do sály Kultúrneho domu seniorov a členov ZO JDS v Čiernej Lehote.

V úvode stretnutia všetkých privítala a programom sprevádzala predsedníčka ZO JDS V Čiernej Lehote i Klubu dôchodcov v Čiernej Lehote pani Mária Jakobejová. Po jej úvodných slovách sa predstavili so svojím programom žiaci MŠ z Čiernej Lehoty v sprievode so svojimi pani učiteľkami. Deti boli veľmi milé, s krásnym programom, v ktorom pozdravili svojich starých rodičov a v závere im odovzdali ručne vyrobené darčeky.

Po ich vystúpení sa prítomným a hosťom prihovorila starostka obce Ing. Iveta Potočná. Pri tomto spoločnom posedení boli pozdravení aj oslávenci, ktorí si v tomto roku pripomínajú 65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov. Boli im odovzdané darčeky od obce a všetci urobili zápis do pamätnej knihy. Všetkým gratulujeme.

Trinástu besedu s gemerskými umelcami a remeselníkmi venovali akademickému maliarovi Jaroslavovi Rešovskému

V priestoroch Lukia´s Lounge & More v Rožňave dňa 19.10. 2023 sa uskutočnila trinásta beseda s gemerskými umelcami a remeselníkmi, organizovaná Občianskym združením Gemerskí umelci. Toto podujatie sa konalo s projektovou podporou MsÚ Rožňava. 

Hlavná organizátorka podujatia Iveta Čapóova, predsedníčka OZ GU na besedu pozvala rodinu akademického maliara Jaroslava Rešovského, in memoriam, významného reštaurátora historických artefaktov východného Slovenska, rodáka z Rožňavy, ktorý svoje detstvo prežil v Dobšinej, kde aj maturoval. Podujatie bolo vzdaním pocty k jeho nedožitému 70. výročiu narodenia. Svoju skvelú výtvarnú tvorbu predstavila jeho manželka Margita Rešovská, bývalá riaditeľka Šarišskej galérie v Prešove a syn Ján, ktorý je pokračovateľom reštaurátorskej tvorby po svojom otcovi a zároveň tvorca jedinečných, originálnych drevených plastík z ovocného dreva, ktorý žije v Levoči.

Strana 12 z 600