DHZ

DHZ (152)

Úspešný denný hasičský tábor pre deti zorganizovali v Jelšave

    Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Jelšave v spolupráci s Mestom Jelšava zorganizovali v dňoch 08. – 12. 07. 2024 denný hasičský tábor.

     V pondelok 8. júla sedem detí s doprovodom zavítalo na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej (OR HaZZ), kde im príslušníci ukázali hasičskú techniku, operačné stredisko, výstroj a výzbroj zasahujúcich hasičov. Ďakujeme za umožnenie návštevy a za príjemne strávené predpoludnie. Po obede na Hasičskú zbrojnicu zavítali k jedenástim jelšavským deťom aj deti z Magnezitoviec a z Muráňa na spoločný tréning. Deti si vyskúšali rôzne disciplíny, v ktorých súťažili vo štvrtok na Hrádku.

     V utorok 9. júla sme s jedenástimi deťmi zavítali do obce Muráň, kde sme navštívili Obrovisko a Sysľovisko. Muránska strela nás odviezla od obecného úradu až na Sysľovisko. Bol to príjemný zážitok previezť sa na vláčiku s kolesami. Skôr sme však vyšli na Obrovisko, kde sme videli množstvo zvieratiek, drevených obrov. Deti si zajazdili na koníkovi, videli vystúpenie sokoliarov z Muráňa. Pizzu nám priamo na Obrovisko doniesli z Penzióna U sysľa, bola veľmi chutná, ďakujeme. Potom sme sa presunuli na lúku plnú sysľov. Po kŕmení sme sa ochladili pri vodnom mlyne a vláčikom sme sa vrátili na autobusovú zastávku a vrátili sme sa do Jelšavy. 

Previerky pripravenosti dobrovoľných hasičov okresu Revúca k storočnici DHZ Gemer

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ÚzO DPO) SR v Revúcej v spolupráci s obcou Gemer zorganizovali dňa 06. 07. 2024 previerky pripravenosti dobrovoľných hasičov okresu Revúca pri príležitosti 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Gemer.

Skoro ráno sa do Gemera začali schádzať dobrovoľní hasiči z revúckeho okresu, aby s miestnymi hasičmi oslávili ich storočnicu.

Deň začal slávnostným nástupom, kde prítomných privítal generálny inšpektor Ing. Pavol Zapletal, MBA, člen Prezídia DPO SR, predseda KO DPO SR v Banskej Bystrici, tajomník ÚzO DPO v Revúcej, ktorý privítal starostu obce Gemer Zoltána Jankóšika, primátorku mesta Tornaľa Ing. Eriku Gyõrfiovú, plk. Mgr. Jozefa Mikudu, riaditeľa OR HaZZ Revúca, Mgr. Petra Hlavatého, námestného farára evanjelickej a. v. cirkvi a všetkých prítomných hasičov a hasičky. Potom sa k prítomným prihovoril starosta obce Zoltán Jankóšik, ktorý odovzdal dobrovoľným hasičom z Gemera zástavu. Slávnostná časť pokračovala oceňovaním. Boli odovzdané nasledovné medaile a ocenenia:

Základné školenie členov hasičských jednotiek DHZO v okrese Rožňava aj s dokladom

Základné školenie členov hasičských jednotiek Dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) sa uskutočnilo v dňoch 1. a 2., tiež 8. a 9. júna 2024, v priestoroch obce Brzotín.

Po absolvovaní prednášok, spolu 40 hodín, sa uchádzači stretli dňa 9.6.2024 na zavŕšení školenia, zhodnotení vedomostí a skúškovom dni.

Stretli sme sa ráno v dohodnutý čas a všetko bolo pripravené, samozrejme skúšobná komisia, ktorej predsedal Mgr. Juraj Pavlov (profesionálny hasič – veliteľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Gelnica). Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Martine, pod ktorou sa toto školenie uskutočnilo, zabezpečila skúšobný materiál a testové otázky.

Všetci frekventanti mali čas na vlastnú prípravu pred skúškou, ktorú využili a následne išli svoje vedomosti a aj praktické znalosti zodpovedať pred skúšobnú komisiu.

Jelšavskí hasiči uspeli v medzinárodnom programe INTERREG

Banskobystrickému samosprávnemu kraju spoločne s maďarskou Novohradskou župou, sa podarilo získať viac ako 1 milión eur z programu INTERREG na materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov. Tí tak budú lepšie pripravení zasahovať pri katastrofách, ktoré súvisia aj so zmenami klímy, ako veterné smršte, záplavy či požiare.

Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dostanú špecializované prívesné vozíky s vybavením pre núdzové prekrývanie striech po požiaroch či veterných smrštiach a tiež so súpravami materiálu, ktorý je potrebný na krátkodobé núdzové ubytovanie osôb po mimoriadnych udalostiach.

Banskobystrická župa s maďarskou Novohradskou župou uspela v programe INTERREG a na projekt s názvom „Zvýšenie pripravenosti maďarských a slovenských regiónov na riadenie rizík súvisiacich  s katastrofami“ získala viac ako milión eur. Za tie obstará materiálno-technické vybavenie, ktoré rozdelí medzi vybrané dobrovoľné hasičské zbory v jednotlivých okresoch oboch krajov.

Previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov obcí okresu Rožňava tentoraz v Rakovnici

Pre rok 2024 sa Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Rožňava dohodla a zorganizovala Previerky pripravenosti (PP) Dobrovoľných hasičských zborov obcí pre rok 2024 okresu Rožňava s vedením Obce Rakovnica a DHZO Rakovnica. Členovia DHZO Rakovnica pripravili terén, vodný zdroj, organizačné zabezpečenie, a spolu s členkami aj občerstvenie a príjemnú obsluhu. Dňa 18.5.2024 sa ráno všetko začalo kontrolou terénu a nastavenia potrebného náradia podľa pravidiel. Všetky DHZO mali určené svoje boxy pre uloženie svojej techniky a náradia. Po registrácii a pridelení štartovných čísel sa pristúpilo k previerkam.

Otvorenie začalo nástupom a príhovormi predsedu UZO DPO SR Rožňava pána Mariána Kapustu, starostky obce Rakovnica Ing. Radoslavy Uhrínovej, a tiež sa k prítomným prihovoril aj tajomník ÚzO DPO SR Rožňava Dr. Michal Terrai, MBA, ktorý všetkých privítal a povzbudil do úspešných pokusov v previerke, nakoľko všetky prítomné 12 DHZO k tomu pristupujú zodpovedne a bez problémov.

Pripomenuli si 140. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Betliari

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Betliar, vedenie Obce Betliar a občania obce Betliar si spoločne spomenuli na výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý oslávil v tomto roku 140 rokov. Oslavný deň sa uskutočnil 18. mája 2024, kedy si spoločne na námestíčku v obci a pred hasičskou zbrojnicou slávnostne zaspomínali.

Pred samotným nastúpením členov DHZ Betliar si spolu s občanmi všetci v rámci osláv Majálesu postavili „mája“, ktorý v parku pred obecným úradom postavili dobrovoľní hasiči, kde obdržali veľký potlesk od prítomných občanov.

Potom sa spoločne hasiči v zástupe presunuli pred hasičskú zbrojnicu, kde bol slávnostný nástup. Veliteľ DHZ Lukáš Pitka podal hlásenie predsedovi Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ÚzO DPO) SR Rožňava pánovi Mariánovi Kapustovi a po ich zaradení sa prítomným prihovorila a genézu od vzniku, prechodom jednotlivými výročiami DHZ, vyzdvihnutím jednotlivých členov, ktorí sa zaslúžili o vznik, pokračovanie a celú potrebnú činnosť DHZ, až po jeho prítomnosť, prerozprávala starostka Obce Betliar, zároveň členka DHZ pani Ing. Helena Kúkelová.

Vysoké vyznamenania udelili aj trom dobrovoľným hasičom z revúckeho okresu

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) v súlade so Stanovami DPO SR vydala Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR na ocenenie práce a obetavosti členov DPO SR, fyzických a právnických osôb. Odovzdávajú sa aj nové vyznamenania.

DPO SR v Bratislave pozvala dobrovoľných hasičov z krajov Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický na akt odovzdávania vyznamenaní dňa 16. 05. 2024 do Domu DPO SR v Bratislave – Rad svätého Floriána, Rad Čestného hasičstva, Medaila prezidenta DPO SR.

Rad svätého Floriána je výberové vyznamenanie, ktoré sa udeľuje k sviatku svätého Floriána a môže byť udelené okrem iného členom DPO SR, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva. Tento Rad navrhuje Prezídium DPO DR z vlastného podnetu alebo výbor Územnej organizácie  (ÚzO) DPO SR a schvaľuje ho Prezídium DPO SR.

Jelšavčania oslávili storočnicu dobrovoľných hasičov v Totkomlósi

Dňa 16. apríla 1924 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Tótkomlósi (Maďarsko) (Tótkomlósi önkétes tűzoltó testület) ako predchodca dnešného spolku. Spolok prešiel niekoľkými premenami, aby mohol v súčasnosti plniť úlohy na úseku požiarnej ochrany. Nezabúdajú však na svoju minulosť a kladú veľký dôraz na zachovanie tradícií. V dňoch 10. 05. – 11. 05. 2024 spomínali na minulosť, ukázali súčasnosť a plánovali budúcnosť.

Na toto krásne výročie dostal pozvanie aj DHZ Jelšava, ktoré prijal s veľkou radosťou. V piatok 10. mája zamierili šiesti dobrovoľní hasiči  z Jelšavy na CAS 15 IVECO DAILY do Tótkomlósa.

Tento deň patril histórii. O 15-tej hodine odhalili sochu sv. Floriána, ktorá bola inštalovaná pred budovou miestnej hasičskej zbrojnice. Sochu po príhovoroch požehnali páni farári – evanjelický a katolícky. Po odhalení sochy položila delegácia jelšavských hasičov k nemu venček.

V deň svätého Floriána v Magnezitovciach sa stretli Zaslúžilí členovia DHZ okresu Revúca

Opäť je tu 4. máj, kedy si hasiči pripomínajú svoj deň, deň sv. Floriána, svojho patróna. Stalo sa už tradíciou, že v tomto čase sa stretávajú Zaslúžilí členovia okresu Revúca na svojom Aktíve.

V tomto roku padol 4. máj na sobotu, najvhodnejší čas, aby sa Zaslúžilí členovia stretli presne v tento sviatočný deň v obci Magnezitovce.  V okrese máme 10 Zaslúžilých členov. Aktívu sa zúčastnili šiesti – Ladislav Berki, Pavol Berki (obaja DHZ Jelšava), Ing. Milan Brdársky (DHZ Revúca), Andrej Hudák (DHZ Magnezitovce), Vladimír Javor (DHZ Ratkovské Bystré) a Karol Karáro (DHZ Rákoš).

Dobrovoľní hasiči na taktickom cvičení v Revúcej zachraňovali historickú budovu

S blížiacim sa sviatkom hasičov, Dňom sv. Floriána, sa organizuje niekoľko podujatí, na ktorých sa hasiči prezentujú.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Revúcej vypracovalo námet na taktické cvičenie, kde mala horieť historická budova Kohúta. Taktické cvičenie bolo naplánované na piatok 3. mája 2024. Bolo zriadených niekoľko zásahových úsekov. Na jednom z úsekov zasahovali dobrovoľní hasiči z Jelšavy, ktorí hasili za pomoci lafety z plošiny. Dvaja členovia boli v priestore budovy hľadať osoby. Boli použité aj autonómne dýchacie prístroje. Dobrovoľní hasiči z Muráňa dopĺňali vodu CAS T 148 do jelšavskej CAS T 815. Lubenícki dobrovoľní hasiči boli na odbernom mieste. Na vyhodnotení boli vymenované aj dobré postupy, ale sa pripomenuli aj drobné vzniknuté chyby.

Bola vystavená aj hasičská technika z OR HaZZ. 

Strana 1 z 11