DHZ

DHZ (120)

Jelšavskí hasiči prijali pozvanie do maďarskeho Tótkomlósa na medzinárodnú súťaž

Po dvoch rokoch jelšavskí hasiči aj v tomto roku dostali opäť pozvanie od maďarského družobného mesta Tótkomlós na medzinárodnú súťaž CTIF pre dospelých. V sobotu 28. apríla 2018 sme vo večerných hodinách zavítali ku našim priateľom, k dobrovoľným hasičom v Tótkomlósi. V telocvični prebehol tréning, väčšina súťažiacich z Jelšavy trénovala na túto súťaž prvýkrát. Po tréningu prebehli dlhé rozhovory – výmeny skúseností – s rozhodcami, ale aj s dobrovoľnými hasičmi v hasičskej zbrojnici. Po prezentovaní sa na súťaži v nedeľu ráno v telocvični slovenskej školy sme zistili, že súťažiť budeme s ďalšími 19 kolektívmi z celého Maďarska, ale aj zo Srbska. Na súťaž sa prišli pozrieť aj dobrovoľní hasiči z rumunského Nadlaku, ktorí naše družstvo povzbudzovali. Jelšavskí hasiči dokázali

Jelšavčania čistili rieku Muráň od komunálneho odpadu

Mesto Jelšava, ako spoluorganizátor podujatia „Spoločne za čistú Muránku“, zorganizovalo v dňoch 20. a 21. apríla 2018 brigádu, na ktorej sa spoločne čistila rieka Muráň od komunálneho odpadu. Za krásneho slnečného počasia sa v sobotu ráno (21. 4. 2018) stretlo niekoľko dobrovoľníkov – zamestnancov mesta, členov organizácií mesta, ale aj niekoľko Jelšavčanov. Tejto brigády sa zúčastnili aj členovia DHZ Jelšava. Aj dobrovoľní hasiči zbierali komunálny odpad na brehu koryta rieky a odpad odnášali na Zberný dvor. Každý, kto sa zúčastnil tejto brigády, odchádzal z nej s pocitom, že niečo urobil pre životné prostredie v našom meste. Bolo to zaujímavé a vydarené podujatie.

sobota, 10 marec 2018 23:15

Plameniaci súťažili v halovej hre

Napísal(a)
Plameniaci súťažili v halovej hre

Soboty 10. marca 2018 sa dočkali už aj mladí hasiči Plameniaci, aby si mohli zasúťažiť v telocvični v jelšavskej škole. Územná organizácia DPO SR v Revúcej v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Jelšave a Základnou školou s Materskou školou (ZŠ s MŠ) v Jelšave zorganizovali v tento deň halovú súťaž hry Plameň pre deti revúckeho okresu. Deti súťažili v uzlovej štafete, v štafete 5 x 20 m a v štafete dvojíc, a to v kategórii chlapci a dievčatá. V chlapčenskej kategórii vyhrali deti z Rákoša a v dievčenskej kategórii vyhrali deti z Jelšavy. Všetky deti dostali medaily podľa umiestnenia a každé družstvo diplomy. Ďalšia súťaž pre deti bude začiatkom júna, a to okresné kolo letného zrazu Plameň, z ktorého sa bude postupovať na krajské kolo. 

Návšteva dobrovoľných hasičov zo Zvolena v Jelšave

V hasičskej zbrojnici v Jelšave boli ubytovaní lektori odbornej prípravy pre dobrovoľných hasičov z okresu Revúca Ing. Eva Mračková, PhD, Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD (členovia DHZ Zvolen) a Ing. Dušan Hancko (veliteľ DHZ Zvolen). Počas prvého víkendu – 23. – 24. 02. 2018 skrsla myšlienka výmeny skúseností medzi členmi DHZ Zvolen a DHZ Jelšava. V sobotu 3. marca 2018 sa táto myšlienka stala realitou. Členovia DHZ Zvolen zavítali medzi dobrovoľných hasičov do zbrojnice v Jelšave. Po prehliadke zbrojnice sa rozprúdila dlhá „debata“ o činnosti jednotlivých zborov. Prebrali sme prácu s mládežou, prevenciu a zásahovosť. Bolo to zaujímavé stretnutie.

Zorganizovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek revúckeho okresu

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Drevárskou fakultou, Katedrou protipožiarnej ochrany a Univerzitnou vedeckotechnickou spoločnosťou – Projekt Technická univerzita Zvolen zorganizovali v dňoch 23. 02. - 24. 02. 2018 a 03. – 04. 03. 2018 Základnú prípravu členov hasičských jednotiek (Dobrovoľný hasičský zbor mesta, obce). Tejto odbornej prípravy sa zúčastnilo 53 dobrovoľných hasičov z 12 obcí revúckeho okresu, t. j. z obcí Držkovce, Gemerská Ves, Gemerské Teplice, Chyžné, Jelšava, Leváre, Lubeník, Muráň, Ratková, Ratkovské Bystré, Sirk, Šivetice.

Jelšavčanov pozvali na výročnú členskú schôdzu dobrovoľných hasičov do Nadlaku i Tótkomlósu

Každý rok poslednú februárovú sobotu majú výročnú členskú schôdzu dobrovoľní hasiči v maďarskom Tótkomlósi. Nebolo ináč ani tento rok. V sobotu 24. februára 2018 prijala trojčlenná delegácia dobrovoľných hasičov z Jelšavy pozvanie na „výročku“. V skorých ranných hodinách sa vydali na dlhú cestu. V predpoludňajších hodinách zavítali na hasičskú zbrojnicu do rumunského Nadlaku. Po výmene skúseností a rozhovoroch sa spoločne s nadlackými hasičmi presunuli ku kolegom do Tótkomlósa. V podvečerných hodinách sa zúčastnili výročnej členskej schôdze v Slovenskej základnej škole v Tótkomlósi. Po oficiálnej časti sa rozprúdila živá debata, ktorá trvala do neskorých nočných hodín. 

Jelšavskí hasiči bilancovali uplynulý rok 2017

Tak ako každý rok sa na začiatku roka vyhodnocuje predchádzajúci rok, nebolo tomu inak ani teraz a v sobotu 17. februára 2018 sa stretli dobrovoľní hasiči z Jelšavy, aby vyhodnotili rok 2017 na výročnej členskej schôdzi. Na základe dlhoročnej medzinárodnej spolupráce na výročnú členskú schôdzu prijali pozvanie aj dobrovoľní hasiči z maďarského Tótkomlósa a rumunského Nadlaku. Na úvod si prítomní pozreli prezentáciu z rôznorodej činnosti dobrovoľných hasičov z Jelšavy, ktorú spracoval Ing. Pavol Zapletal, veliteľ, predseda DHZ. Potom privítal primátora mesta Jelšava MVDr. Milana Kolesára, prítomných zahraničných hostí a samozrejme všetkých prítomných.

Základnú prípravu členovia hasičských jednotiek z rožňavského okresu absolvovali na školení v Rakovnici

Základnú prípravu členovia hasičských jednotiek z rožňavského okresu absolvovali na školení v ďňoch 18. - 19. a 25. - 26.11.2017 v Rakovnici. Svoje vedomosti získavali o hasičskej technike, legislatíve a iných potrebných informáciách, ktoré sú dobrovoľným hasičom potrebné. Aj pri výkone tohto dobrovoľného poslania, pomoci blížnému, na ochranu majetku, zdravia, životov. Na začiatku ich privítal a otvoril školenie tajomník ÚzO DPO SR Rožňava Mgr. Michal Terrai a predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán Marián Kapusta. Školiteľ Ing. Miroslav Debnár, a druhý víkend lektor OŠ DPO SR v Martine pán Miroslav Šoška.

Strana 9 z 9