DHZ

DHZ (148)

Jelšavskí dobrovoľní hasiči predstavili deťom protipovodňovú súpravu - „štvorkolku“

V rámci marca  mesiaca požiarnej ochrany už pravidelne jelšavskí dobrovoľní hasiči organizujú podujatia hlavne pre deti mesta. Nie je to inak ani v tomto roku. V piatok 8. marca 2019, napriek prázdninám, sme zvolali deti na krúžok, na ktorom deti pripravujeme na súťaž jednotlivcov „DETSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ“. Počas tréningu zavítali na Hasičskú stanicu v Jelšave deti, ktorým sa venujú v miestnom Komunitnom centre. Deti, ktoré trénovali, im ukázali, čo trénujú a mohli si tiež vyskúšať jednotlivé disciplíny. Potom sme im ukázali protipovodňovú súpravu „štvorkolku“ a výstroj, potrebný pre hasiča do zásahu.
Bolo to pekné popoludnie.

Na návšteve u priateľov v maďarskom Tótkomlósi

Každý rok poslednú februárovú sobotu majú výročnú členskú schôdzu dobrovoľní hasiči v maďarskom Tótkomlósi. Nebolo to ináč ani tento rok. V sobotu 23. februára 2019 prijala štvorčlenná delegácia dobrovoľných hasičov z Jelšavy pozvanie na „výročku“. V ranných hodinách sa vydali na dlhú cestu, ubiehala však veľmi rýchlo. Cestu sme si krátili spomienkami na spoločné chvíle strávené s maďarskými kolegami. Prvá cesta viedla na hasičskú zbrojnicu v Tótkomlósi, odkiaľ sme sa presunuli do priestorov slovenskej školy, kde sa konala samotná výročná členská schôdza. Po oficiálnej časti sa rozprúdila živá debata s domácimi dobrovoľnými hasičmi, ale aj s hasičmi z rumunského Nadlaku a srbského Horgošu, ktorá trvala do neskorých nočných hodín.

Jelšavskí hasiči bilancovali aj za účasti hostí z rumunského Nadlaku a maďarského Tótkomlóša

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Jelšave netradične v piatok, 15.2.2018, bilancoval svoju činnosť za rok 2018 na výročnej členskej schôdzi. Na hasičskú zbrojnicu sa po obede začali schádzať aj zahraniční hostia z rumunského Nadlaku a maďarského Tótkomlóša. Pred 16. hodinou sa začala napĺňať veľká zasadačka Mestského úradu v Jelšave, kde sa konala spomínaná schôdza. Úvod patril videu, kde si prítomní obrazom pripomenuli, aký bohatý rok, čo sa týka rôznorodých činností, majú dobrovoľní hasiči za sebou. Potom prítomných privítal Ing. Pavol Zapletal, veliteľ DHZ Jelšava a menoval návrhovú komisiu – Zdenka Švejkovského, Ondreja Chlebuša a zapisovateľa Gabrielu Jakubecovú.
Potom nasledovali správy o činnosti za rok 2018, ktoré predniesli:

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava eviduje za vlaňajšok vyše tridsať zásahov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava (DHZM) eviduje k 31. 12. 2018 spolu 34 zásahov, z toho 25 požiarov, technických zásahov 7 a iných technických zásahov 2. Na tieto zásahy sme boli vyzvaní operačným dôstojníkom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici, alebo boli ohlásené na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava. Technických zásahov – technických pomocí - vykonaných v rámci mesta, bez vyzvania KR HaZZ bolo 6. Najviac sa zasahovalo v pondelok 8-krát, potom v stredu a v nedeľu po 6-krát, utorok, štvrtok a v sobotu po 4-krát, štvrtok 9-krát a v piatok najmenej 2-krát. Najčastejšie horel lúčny porast 5-krát, rodinné domy 3-krát a kontajnery 2-krát.

Zimný zraz hry PLAMEŇ v Jelšave potešil deti revúckeho okresu

Územná organizácia DPO SR v Revúcej zorganizovala v sobotu 29. 12. 2018 zimný zraz hry Plameň v telocvični Základnej školy s Materskou školou (ZŠ s MŠ) v Jelšave pre deti revúckeho okresu vo veku od 8 do 16 rokov. Súťažili 5 – členné družstvá chlapcov a dievčat z okresu Revúca v uzlovej štafete, v štafete 5 x 20 metrov a v štafete dvojíc. Všetky kolektívy mali po dva pokusy. V oboch kategóriách zvíťazili plameniaci z Chyžného – dievčatá s časom 141,00 sekundy a chlapci s časom 117,62 sekundy. Víťazi boli ocenení medailami podľa umiestnenia a kolektív diplomom za umiestnenie. Bolo to príjemné spríjemnenie voľných chvíľ počas zimných prázdnin. Najbližšiu súťaž pre deti plánujeme v mesiaci marec – bude to pretek jednotlivcov pod názvom Železný hasič.

Prišla poďakovať zasahujúcim hasičom, ktorí jej zachránili rodinný dom v Chyžnom

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Revúcej vykonalo dňa 14. 12. 2018 odborno – metodické zamestnanie veliteľov dobrovoľných hasičských zborov revúckeho okresu. Toto zamestnanie sa uskutočnilo v priestoroch OR HaZZ v Revúcej. Zamestnanie začalo výkladom vyhlášky MV SR číslo 611/2006 o hasičských jednotkách s vysvetlením jednotlivých ustanovení tejto vyhlášky. Ďalej bolo usmernenie k vykonávaniu zásahovej činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v prípade samostatného zásahu a v prípade zásahu s jednotkou HaZZ. Táto téma rozprúdila živú debatu medzi prítomnými. Najviac sa rozoberala spojovacia služba – spojenie a komunikácia počas zásahu.

Jelšavskí hasiči na oslavách 135. výročia DHZ v Nadlaku (Rumunsko)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Jelšava má podpísanú zmluvu o spolupráci s DHZ v Nadlaku. V Rumunsku oslavujú Deň hasičov v septembri. V tomto roku oslavuje DHZ v Nadlaku aj 135. výročie od svojho založenia. Z týchto dôvodov dostali jelšavskí dobrovoľní hasiči pozvanie do Nadlaku, aby si pripomenuli tieto výročia.
V sobotu 29. septembra 2018 v popoludňajších hodinách 4-členná delegácia jelšavských hasičov – Ladislav Berki, podpredseda, Ladislav Horváth, st., člen revíznej komisie a strojná služba

Praktický výcvik hasičov s protipovodňovými prívesnými vozíkmi

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Technickou univerzitou, Katedrou protipožiarnej ochrany vo Zvolene zorganizovali dňa 22.9.2018 v priestoroch Rybníka v Gemerských Tepliciach spoločný praktický výcvik dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) pri použití protipovodňových prívesných vozíkov v čase povodní. Praktický výcvik viedli lektori TUZVO Ing. Dušan Hancko, Ing., Mgr. Ivan Chromek a Ing. Eva Mračková, PhD. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré bolo podobné ako počas povodní, tohto výcviku sa zúčastnili 63 dobrovoľní hasiči z 13 DHZ z revúckeho okresu: Držkovce 5 hasičov, Gemerská Ves 4 hasiči, Gemerské Teplice 5 hasičov, Hucín 5 hasičov, Chyžné 5 hasičov,

Putovný Gemerský pohár 2018 si vysúťažili dobrovoľní hasiči okresu Rimavská Sobota

Naše malebné Slovensko sa člení na niekoľko regiónov. Jednám z nich je aj Gemer, ktorý hraničí s národnými parkami Slovenský raj, Muránska planina a chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Región Gemer zahŕňa okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Pred takmer 30 rokmi sa vtedajší funkcionári týchto troch okresov rozhodli, že budú organizovať súťaž pre dobrovoľných hasičov o Putovný Gemerský pohár. Podľa Štatútu súťaže o Putovný Gemerský pohár organizuje každý rok iný okres, vždy tretiu septembrovú sobotu. Súťažia medzi sebou muži – po 4 družstvá z každého okresu, ženy, dorastenci a dorastenky – po 1 družstve z každého okresu. Okrem víťaza v každej kategórii sa zbierajú body pre okresy. Dňa 15. 09. 2018 organizovala už XXVII. ročník tohto pohára

K oslavám SNP prispeli aj dobrovoľní hasiči z Jelšavy

Tohtoročné spomienky na 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania mali v obciach a mestách nášho Gemera rôzny priebeh i spôsob. Všade však prebehli dôstojne a slávnostne. Okrem informácií, ktoré ste mohli sledovať aj na našej stránke, rôzne organizácie prispeli preto aj rôznym spôsobom. Trošku odlišným, ako inde, prispeli napríklad aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) z Jelšavy, o čom nám poslala krátky príspevok aj pani Gabriela Jakubecová, v ktorom píše: "Členovia DHZ z Jelšavy vykonali dňa 29. 08. 2018 požiarno – asistenčnú hliadku v areáli futbalového ihriska v Revúcej. Organizátori tu zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 74. výročia SNP. Po kultúrnom programe bola zapálená vatra.  Pre prítomných dobrovoľní hasiči pripravili aj

Strana 9 z 11