DHZ

DHZ (151)

Deti si naostro vyskúšali hasenie pomocou džberovej striekačky na „horiaci domček“

Počas tohtoročných letných prázdnin sa v našom meste Jelšava robia rôzne podujatia pre deti. Zamestnanci z Komunitného centra nás oslovili, či by mohli opäť navštíviť našu zbrojnicu. Dňa 23. 08. 2018 zavítali deti v rámci letnej prázdninovej činnosti do Komunitného centra v Jelšave. Dobrovoľní hasiči spolu s mladými hasičmi - plameniakmi z Jelšavy ukázali deťom výstroj a výzbroj hasičov, ktorú využívajú v zásahoch. Potom si deti naostro vyskúšali hasenie pomocou džberovej striekačky na „horiaci domček“, čo je jedna z disciplín na brannom preteku. 
Bolo to príjemné popoludnie.

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy a Rimavskej Soboty získali vzácne ocenenie

BRATISLAVA 22. august 2018 – Záchrana života, ratovanie strechy nad hlavou, či dlhodobé úsilie o výchovu skúsených hasičov. To všetko robia dobrovoľní hasiči, ktorí neraz riskujú svoje zdravie, aby pomohli iným. Poctivo vykonaná práca si preto zaslúži odmenu. Velkopopovický Kozel si váži hrdinov všedných dní a rozhodol sa týchto hrdinov odmeniť pivom Kozel 11 % s o stupeň bohatšou chuťou, ktoré im bude výnimočné ocenenie pripomínať celý rok. Hrdinovia všedných dní žijú všade okolo nás. Pomáhajú zachraňovať naše životy a majetok, denne čelia nebezpečným situáciám a svoju prácu berú ako poslanie. Často sa im však za ich obetavosť nestihneme poďakovať.

štvrtok, 23 august 2018 14:55

Deň s jelšavskými dobrovoľnými hasičmi

Napísal(a)
Deň s jelšavskými dobrovoľnými hasičmi

V sobotu 18. augusta 2018 sa jelšavskí dobrovoľní hasiči prezentovali až na dvoch podujatiach. Doobeda zavítali do Slovenských magnezitových závodov, a. s. v Jelšave, kde bol Deň otvorených dverí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sprievodcov – permoníkov v autobusoch robili dorastenci. Dospelí umožnili deťom prezrieť si hasičskú techniku, deti sa mohli povoziť na elektrických autíčkach, striekať „na horiaci dom“ a vyšantili sa v hasičskej pene. 
Popoludní sa premiestnili do mesta na Kaštieľny deň. Pri stanovišti hasičov pred kaštieľom bola vodná hmla, kde sa mohli všetci prítomní osviežiť. Pre deti boli aj tu pripravené elektrické 

Poď sa hrať!, zaznelo v Plešivci a deti s radosťou prišli a vyšantili sa

Obec Plešivec (okres Rožňava) v spolupráci s DHZ Plešivec zorganizovali v piatok 3. augusta 2018 v areáli za kultúrnym domom zábavné popoludnie pre deti pod názvom POĎ SA HRAŤ.  Počas tohto popoludnia boli pre deti pripravené rôzne zábavno súťažné hry, kde si deti mohli precvičiť svoju zručnosť.

Dobrovoľný hasičský zbor z Jelšavy (okres Revúca) bol organizátormi oslovený, či by pre deti nepripravil prekvapenie – hasičskú penu. S radosťou sme pozvanie prijali a prekvapenie sa skutočne podarilo. Deti sa vyšantili a osviežili.

Plešivecké deti počúvli výzvu Poď sa hrať a hasiči im za to pripravili hasičskú penu

Obec Plešivec (okres Rožňava) v spolupráci s DHZ Plešivec zorganizovali v piatok 3. augusta 2018 v areáli za kultúrnym domom zábavné popoludnie pre deti pod názvom POĎ SA HRAŤ. Počas tohto popoludnia boli pre deti pripravené rôzne zábavno-súťažné hry, kde si deti mohli precvičiť svoju zručnosť.
Dobrovoľný hasičský zbor z Jelšavy (okres Revúca) bol organizátormi oslovený, či by pre deti nepripravil prekvapenie – hasičskú penu. S radosťou sme pozvanie prijali a prekvapenie sa skutočne podarilo. Deti sa vyšantili a osviežili.

Prečo je hasičská pena aj pre deti z Chyžného taká zaujímavá

Počas letných mesiacov sa na dedinách i mestečkách nášho Gemera najmä pre deti robia rôzne aktivity. Prázdniny sú pre ne na to najvhodnejšou chvíľou, aby sa mohli počas voľna v celej paráde predstaviť a ukázať svoju šikovnosť i dôvtip. Deti sú vďačné a verte, či neverte, ale vždy sa na niečo nezvyčajné tešia. Najmä ak to nesúvisí s vyučovaním, alebo zadávaním rôznych domácich úloh. Presvedčila nás o tom svojím príspevkom pani Gabriela Jakubecová z Jelšavy, ktorá sa na našej stránke predstavuje rôznymi zaujímavými informáciami z oblasti dobrovoľného hasičstva. Tentoraz si vybrala malú obec Chyžné, ktorá sa nachádza neďaleko Jelšavy a stručne nám napísala:

Navždy nás opustil Ivan Kováč z Jelšavy

Navždy sa 19. júla 2018 zastavilo srdce dobrovoľného hasiča

Ivana  K o v á č a  z Jelšavy, 

ktorého sme všetci poznali, vážili si ho a mali ho radi.

V sobotu 21. júla 2018, sme odprevadili na poslednú cestu Zaslúžilého člena Ivana Kováča, čestného predsedu a najstaršieho člena Dobrovoľného hasičského zboru Jelšava. Do DPO SR vstúpil v roku 1958. Pôsobil ako preventivár obce a dlhé roky ako predseda DHZ. Ako plynuli roky a nevedel byť aktívne nápomocný aj v zásahovej činnosti, odovzdával svoje skúsenosti mladšej generácii pri rôznych stretnutiach na zbrojnici,

Silica zvládla taktické cvičenie dobrovoľných hasičov okresu Rožňava

Dobrovoľní hasiči okresu Rožňava sa nestretávajú iba na súťažných akciách, nielen na previerkach pripravenosti, ale aj na súčinnostných taktických cvičeniach (TC). Jedno také TC bolo naplánované na 7. júla 2018 v Silici, kde sa zhromaždili všetky povolané DHZO okresu Rožňava, zaradené v kategorizácii celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, a ktoré dostali aj hasičskú techniku. Plán a projekt TC nám pripravil pán Filip Revúcky (predseda Preventívno-výchovnej komisie pri Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Rožňave a zároveň veliteľ DHZ Slavošovce), ktorý si dal na tom záležať, aby všetko bolo správne vypočítané a naplánované. Ostatné potrebné k akcii sme dohodli a zabezpečili prostredníctvom ochotného pána starostu, zároveň

Zo ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku poďakovali DHZ v Jelšave za pomoc pri nedávnej povodni

Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM) Jelšava je v roku 2018 zaradený do kategórie A na základe celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku. Z toho dôvodu na vyzvanie Krajského operačného strediska v Banskej Bystrici sme povinní vykonať aj výjazd mimo mesta Jelšava. Tak to bolo aj 13. júna 2018, keď jednotka DHZM bola vyslaná do obce Lubeník, kde vykonali technické zásahy – odčerpávanie vody z priestorov autoservisu, zo Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou a na Obecnom úrade. Zásah bol vykonaný na DA Mitsubishi v počte 1 + 2 a na CAS 15 IVECO DAILY v počte 1 + 7. Voda sa odčerpávala za použitia čerpadiel a zásahy spolu trvali 3 hodiny 28 minút. 

Na Klenovskej Rontouke sa jelšavskí hasiči prezentovali funkčným kočom z roku 1873

Mesto Jelšava prijalo pozvanie od Obce Klenovec na 40. ročník Klenovskej Rontouky prezentovať sa na Jelšavskom dvore. Účastníci z Jelšavy poňali toto pozvanie veľmi vážne a Jelšavský dvor navštívilo mnoho záujemcov. Varili sa gemerské gule, bola ukážka, ako sa vyrábajú gágoríky, nechýbal prezentačný stánok a samozrejme sa prezentovali aj dobrovoľní hasiči. Do Klenovca sme priviezli historický, no funkčný koč z roku 1873. Hasiči nezaostali, tiež sa prezliekli do replík historických uniforiem z roku 1930. Záujemcovia si mohli popozerať klenot jelšavských hasičov, ale mohli si aj vyskúšať, ako s ním hasili naši predchodcovia. Bol to krásne strávený deň. Bolo pre nás potešením, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia.

Strana 10 z 11