DHZ

DHZ (152)

Protipovodňové vozíky dostali aj obce a DHZO okresu Rožňava

V areáli Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila 7.6.2018 odovzdávka protipovodňových vozíkov pre obce a DHZO, ktoré sú aktívne, vykonávajú činnosti a sú aj vybavené potrebným počtom členov, ktorých majú aj vyškolených. Hlavnou podmienkou je zaradenie do Kategorizácie celoplošného rozmiestenia síl a prostriedkov. Odovzdávanie sa uskutočnilo za prítomnosti a z rúk pani ministerky vnútra SR Ing. Denisy Sakovej, PhD., tiež sa zúčastnili prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., generálny sekretár generálny inšpektor pán Vendelín Horváth, riaditeľ OR HaZZ SNV a riaditeľ OR HaZZ Rožňava pplk. Ing. Martin Kaprála, tiež vedúci odd. prevádzkovo-technického mjr. Ing. Florián Albert, starší inšpektor predseda ÚzO

Rejdová zvládla Previerky pripravenosti DHZO v okrese Rožňava pre rok 2018

V Rejdovej sa dňa 2. júna 2018 na športovom ihrisku pri amfiteátri stretli dobrovoľní hasiči, kde si pre rok 2018 vyskúšali, resp. potvrdili svoju pripravenosť DHZO (previerky pripravenosti - PP) pre prípad zásahovej činnosti. Znova aj v tomto roku sa vedenie ÚzO DPO SR Rožňava rozhodlo pre uvedený spôsob čerpania vody priamo z vodného zdroja, a to prírodného - z potoka. Chlapci, členovia DHZ Rejdová tieto prípravy už týždeň vopred zrealizovali a terén podľa požiadavky pripravili, pri potoku urobili úpravu terénu. Vykosili, zrovnali zeminu a potok zahatili, aby bolo poriadne z čoho čerpať. No a začalo sa v sobotu 2.6.2018, kedy sme sa zišli spolu 17 DHZO okresu Rožňava. Na úvod sme začali nástupom, zaradením a pozdravmi predsedu ÚzO DPO SR Rožňava pána Mariana Kapustu, a pani starostky obce Rejdová Mgr. Slávky Krišťákovej.

V Štítniku dobrovoľní hasiči pripravili IX. ročník Memoriálu Kolomana Holéczyho a Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava

Dňa 26.5.2018 sa uskutočnil v Štítniku už po 9-ty raz Memoriál Kolomana Holéczyho, súťaž dobrovoľných hasičov, kde si spomíname na predchodcu a územného veliteľa pána Kolomana Holéczyho. Na začiatku nás privítal starosta obce pán Ladislav Belányi a predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán Marián Kapusta. Tento rok sme v rámci tejto súťaže urobili aj súťaž o Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava. Prípravy pre uskutočnenie súťaže boli v plnom prúde, pomáhal každý člen, za čo im ďakujeme. Občerstvenie pre súťažiacich, hostí, ale aj rozhodcov, pripravoval samotný syn pána Kolomana Holéczyho a niekdajší predseda vtedajšieho Okresného výboru DPO SR Rožňava pán Ladislav Holéczy. Obed bol chutný, všetci sme si pomaškrtili a boli spokojní.

Protipovodňové vozíky od ministerky vnútra SR Denisy Sakovej si prevzalo aj trinásť dobrovoľných hasičských zborov z okresu Revúca

Štvrtok 14. 06. 2018 bol radostným dňom pre dobrovoľných hasičov v Banskobystrickom kraji. V tento deň si z rúk ministerky vnútra Ing. Denisy Sakovej, PhD. prevzalo v Lučenci a Banskej Bystrici 121 dobrovoľných hasičských zborov protipovodňové vozíky. Okrem ministerky vnútra sa „odovzdávky“ zúčastnil aj generál JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka, Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR, riaditelia OR HaZZ z Rimavskej Soboty, Revúcej, Veľkého Krtíša a Lučenca a samozrejme primátori a starostovia. Do Lučenca viedla cesta aj trinástich dobrovoľných hasičských zborov z okresu Revúca, a to Gemer, Gemerská Ves, Hucín, Chyžné, Jelšava, Leváre, Lubeník, Muráň, Ratková, Ratkovské Bystré, Rákoš, Sirk a Šivetice.

Jelšavskí hasiči prijali pozvanie do maďarskeho Tótkomlósa na medzinárodnú súťaž

Po dvoch rokoch jelšavskí hasiči aj v tomto roku dostali opäť pozvanie od maďarského družobného mesta Tótkomlós na medzinárodnú súťaž CTIF pre dospelých. V sobotu 28. apríla 2018 sme vo večerných hodinách zavítali ku našim priateľom, k dobrovoľným hasičom v Tótkomlósi. V telocvični prebehol tréning, väčšina súťažiacich z Jelšavy trénovala na túto súťaž prvýkrát. Po tréningu prebehli dlhé rozhovory – výmeny skúseností – s rozhodcami, ale aj s dobrovoľnými hasičmi v hasičskej zbrojnici. Po prezentovaní sa na súťaži v nedeľu ráno v telocvični slovenskej školy sme zistili, že súťažiť budeme s ďalšími 19 kolektívmi z celého Maďarska, ale aj zo Srbska. Na súťaž sa prišli pozrieť aj dobrovoľní hasiči z rumunského Nadlaku, ktorí naše družstvo povzbudzovali. Jelšavskí hasiči dokázali

Jelšavčania čistili rieku Muráň od komunálneho odpadu

Mesto Jelšava, ako spoluorganizátor podujatia „Spoločne za čistú Muránku“, zorganizovalo v dňoch 20. a 21. apríla 2018 brigádu, na ktorej sa spoločne čistila rieka Muráň od komunálneho odpadu. Za krásneho slnečného počasia sa v sobotu ráno (21. 4. 2018) stretlo niekoľko dobrovoľníkov – zamestnancov mesta, členov organizácií mesta, ale aj niekoľko Jelšavčanov. Tejto brigády sa zúčastnili aj členovia DHZ Jelšava. Aj dobrovoľní hasiči zbierali komunálny odpad na brehu koryta rieky a odpad odnášali na Zberný dvor. Každý, kto sa zúčastnil tejto brigády, odchádzal z nej s pocitom, že niečo urobil pre životné prostredie v našom meste. Bolo to zaujímavé a vydarené podujatie.

sobota, 10 marec 2018 23:15

Plameniaci súťažili v halovej hre

Napísal(a)
Plameniaci súťažili v halovej hre

Soboty 10. marca 2018 sa dočkali už aj mladí hasiči Plameniaci, aby si mohli zasúťažiť v telocvični v jelšavskej škole. Územná organizácia DPO SR v Revúcej v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Jelšave a Základnou školou s Materskou školou (ZŠ s MŠ) v Jelšave zorganizovali v tento deň halovú súťaž hry Plameň pre deti revúckeho okresu. Deti súťažili v uzlovej štafete, v štafete 5 x 20 m a v štafete dvojíc, a to v kategórii chlapci a dievčatá. V chlapčenskej kategórii vyhrali deti z Rákoša a v dievčenskej kategórii vyhrali deti z Jelšavy. Všetky deti dostali medaily podľa umiestnenia a každé družstvo diplomy. Ďalšia súťaž pre deti bude začiatkom júna, a to okresné kolo letného zrazu Plameň, z ktorého sa bude postupovať na krajské kolo. 

Návšteva dobrovoľných hasičov zo Zvolena v Jelšave

V hasičskej zbrojnici v Jelšave boli ubytovaní lektori odbornej prípravy pre dobrovoľných hasičov z okresu Revúca Ing. Eva Mračková, PhD, Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD (členovia DHZ Zvolen) a Ing. Dušan Hancko (veliteľ DHZ Zvolen). Počas prvého víkendu – 23. – 24. 02. 2018 skrsla myšlienka výmeny skúseností medzi členmi DHZ Zvolen a DHZ Jelšava. V sobotu 3. marca 2018 sa táto myšlienka stala realitou. Členovia DHZ Zvolen zavítali medzi dobrovoľných hasičov do zbrojnice v Jelšave. Po prehliadke zbrojnice sa rozprúdila dlhá „debata“ o činnosti jednotlivých zborov. Prebrali sme prácu s mládežou, prevenciu a zásahovosť. Bolo to zaujímavé stretnutie.

Zorganizovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek revúckeho okresu

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Drevárskou fakultou, Katedrou protipožiarnej ochrany a Univerzitnou vedeckotechnickou spoločnosťou – Projekt Technická univerzita Zvolen zorganizovali v dňoch 23. 02. - 24. 02. 2018 a 03. – 04. 03. 2018 Základnú prípravu členov hasičských jednotiek (Dobrovoľný hasičský zbor mesta, obce). Tejto odbornej prípravy sa zúčastnilo 53 dobrovoľných hasičov z 12 obcí revúckeho okresu, t. j. z obcí Držkovce, Gemerská Ves, Gemerské Teplice, Chyžné, Jelšava, Leváre, Lubeník, Muráň, Ratková, Ratkovské Bystré, Sirk, Šivetice.

Jelšavčanov pozvali na výročnú členskú schôdzu dobrovoľných hasičov do Nadlaku i Tótkomlósu

Každý rok poslednú februárovú sobotu majú výročnú členskú schôdzu dobrovoľní hasiči v maďarskom Tótkomlósi. Nebolo ináč ani tento rok. V sobotu 24. februára 2018 prijala trojčlenná delegácia dobrovoľných hasičov z Jelšavy pozvanie na „výročku“. V skorých ranných hodinách sa vydali na dlhú cestu. V predpoludňajších hodinách zavítali na hasičskú zbrojnicu do rumunského Nadlaku. Po výmene skúseností a rozhovoroch sa spoločne s nadlackými hasičmi presunuli ku kolegom do Tótkomlósa. V podvečerných hodinách sa zúčastnili výročnej členskej schôdze v Slovenskej základnej škole v Tótkomlósi. Po oficiálnej časti sa rozprúdila živá debata, ktorá trvala do neskorých nočných hodín. 

Strana 11 z 11