sobota, 06 február 2021 20:25

Z histórie Mestskej polície v Rožňave Doporučený

Napísal(a) Archív Rožňava
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ilustračný obrázok polície na výstbe železničnej trate Slavošovce - Tisovec Ilustračný obrázok polície na výstbe železničnej trate Slavošovce - Tisovec

Činnosť mestskej polície v meste Rožňava siaha až do dávnej minulosti. Už v roku 1723 sa stretávame prvýkrát s funkciou mestského kapitána, ktorého volili z troch kandidátov. Neskôr, v roku 1886, mestského policajného kapitána menoval hlavný župan. Policajný kapitán mal vlastný úrad a dozeral na čistotu ulíc a trhu, na denné a nočné stráže, vydával cestovné pasy, dobytčie pasy, zaistil trestancov, či pátral po ukradnutých veciach. Do roku 1900 verejný poriadok v meste udržiavala mestská polícia, ktorá pozostávala z dvoch policajtov a kapitána. O rok neskôr verejný poriadok udržiavalo maďarské žandárstvo za pomoci dvoch mestských policajtov.
Mestská rada Rožňavy v roku 1907 uzavrela s uhorskou vládou zmluvu o službách verejnej istoty. Tieto služby tvorilo desať mužov vtedajšieho četníctva. Mesto malo v tom období troch policajtov – četníkov, ktorí väčšinou zastávali práce vnútornej organizácie mesta, teda kancelárske a doručovacie služby. Za tieto služby četníctva mesto zo vzniknutých nákladov platilo 30% do pokladnice monarchie. Tento zmluvný pomer a poskytovanie služby verejnej istoty trval do obsadenia mesta československým vojskom.

Neskôr bolo mesto vyzvané, aby zriadilo vo svojej pôsobnosti mestskú políciu, nakoľko četníctvo už nevykonávalo služby verejnej istoty. V tom období mesto nemalo zastupiteľstvo, ale bol vymenovaný správny výbor mesta, ktorý v danej veci začal ihneď pojednávať. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska listom zo dňa 10. marca 1920 vyrozumel župana Gemersko-malohontskej župy. V ňom žiadosti mesta Rožňava nevyhovel, aby služby bezpečnosti namiesto mestských strážnikov vykonávalo četníctvo, pretože to na tieto služby nestačilo. Mesto Rožňava muselo z rozpočtu vyčleniť prostriedky pre zabezpečenie služby mestskej polície. Minister ponúkol pri zriaďovaní tejto služby dvoch četníkov strážmajstrovi. Zloženie stráže bolo potrebné vybrať na základe výberového konania v súlade so súbehom, a to len osoby úplne spoľahlivé. archiv roznava 6aV máji roku 1920 policajný kapitán Rožňavy predložil svoj návrh mestskej rade o zriadení mestskej polície. Mestská polícia by mala byť zabezpečená v denných i nočných službách. K trom policajtom, ktoré už mesto malo, by prijali ďalších sedem mužov. Mali byť v zložení: 1 čatár, 2 inšpektori a 7 policajti, ktorí mali byť prijatí na dobu určitú, na jeden rok. Ďalej navrhol ročnú mzdu policajta vo výške 2.100 Kčs, okrem ostatných príspevkov poskytnutých štátom. Zároveň sa mzda mala odvíjať aj od rodinného stavu, či počtu detí policajta. Na zasadnutí správneho výboru 14. júna 1920 sa vedenie uznieslo, že sa obráti na ministerstvo, aby dospeli k vzájomnej dohode pri zriaďovaní mestskej polície, nakoľko mesto nemalo financie na jej zabezpečenie. Vedenie mesta vyslalo na pracovné stretnutie Dr. Jozefa Póscha a Endre Járossiho. V mene správneho výboru mesta žiadali ministra, aby  vyhovel žiadosti mesta službu verejnej istoty vykonávať v zmysle zmluvy uzavretej s bývalou vládou četníkmi, alebo aby v zmysle zákona z 18. marca 1919, č. 165 bola v meste zriadená štátna polícia, ktorá by ľahšie dosiahla očakávaného výsledku.
Mesto nebolo schopné platiť mestských policajtov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Správny výbor mesta zastával názor, že stanovené ciele by sa mohli dosiahnuť len tak, ak by služby verejnej istoty vykonávali spoľahlivé osoby. Aby sa zachovala disciplína, verejný poriadok a v každej vrstve obyvateľstva mala polícia vážnosť, dalo sa podľa neho docieliť len zabezpečením štátnej polície a prostredníctvom četníkov.

V auguste roku 1921 štátna polícia prevzala službu v meste. Do Rožňavy bolo dosadené oddelenie štátnej stráže bezpečnosti v počte: 1 podúradník a 16 mužov po skončení výcviku. Dovtedajší veliteľ oddelenia Jozef Šebela bol zatiaľ podriadený pri vykonávaní mestskej bezpečnostnej služby mestskému policajnému kapitánovi. Úrad policajného kapitána pôsobil v Rožňave do roku 1923, kedy vyhláškou Ministerstva vnútra zo dňa 15/IX 1923 bolo zriadené pre obvod mesta Rožňavy policajné komisárstvo.

Zdroj: MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, fond:Magistrát mesta Rožňava 1323 - 1922

 

Čítať 1257 krát Naposledy zmenené nedeľa, 07 február 2021 10:56

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!