sobota, 21 august 2021 11:41

Príspevok k dejinám kúpeľov v Rožňave (4) Doporučený

Napísal(a) M. a O. Rozložníkovci
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

I keď boli úspešne vyriešené viaceré problémy, ostala doteraz jedna naliehavá, nevyriešená skutočnosť. Išlo o opravu prístupovej cesty z mesta do kúpeľov a ďalej do obce Čučma. Napriek tomu, že na naliehanie starostu mesta v roku 1892 ju dočasne opravili, bola v nevyhovujúcom stave. Problém sa markantne prejavil v roku 1895, keď sa v kúpeľoch konalo valné zhromaždenie členov spolku lekárov a lekárnikov, na ktorom bola otázka nevyhovujúceho stavu cesty na dennom poriadku. K náprave došlo nakoniec až po rozhodnutí vo veci opráv cesty, ktoré bolo vydané na základe jednania na zasadaní podžupanov, konanom v júli 1898.
V marci roku 1899 sa vedenie kúpeľov obrátilo na predstaviteľov mesta so žiadosťou o povolenie vybudovať chodník pre peších z mesta do kúpeľov. Plánovaný chodník, o dĺžke 358 ől (asi 680 m), by začínal pri dome mestského lesného dozorcu, pokračoval vedľa potoka Drázus cez les nad tzv. záhradou Szerecs až ku parným kúpeľom. Po uplynutí istého času však celá záležitosť pomaly upadala do pozadia.

Podľa rozpočtu, ktorý vypracoval štátny stavebný úrad, výstavba prvého úseku cesty z mesta do kúpeľov by si vyžiadala celkové výdavky vo výške 5 400 forintov. Úrad podžupana, na zabezpečenie finančných prostriedkov, stanovil výšku príspevkov pre jednotlivých zainteresovaných nasledovne: mesto Rožňava 20%, obec Čučma 10%, riaditeľstvo kúpeľov 25%, rožňavské biskupstvo 20%, majiteľ baní gróf Gejza Andrássy 7%, majiteľ baní Miller 10%, štát ako majiteľ baní 3%, banská a železiarska spoločnosť Concordia 3%, majitelia súkromných rekreačných objektov 2% a okrem toho sa počítalo aj s tým, že predstavenstvo župy uhradí náklady na materiál. V nasledujúcom období však k žiadnym badateľným zmenám nedošlo, až kým sa veci osobne neujal hlavný okresný slúžny, a tak na jar roku 1899, pod vedením okresného komisára pre dopravu Pála Alitisz, prikročili k čiastočnej oprave.

Na jar v roku 1902 však v predmetnej veci došlo znovu k prieťahom, keď sa proti výške príspevku odvolal majiteľ kúpeľov Ede Altstock. Cesta však bola aj naďalej v takom zlom stave ako dovtedy nikdy, ale ani vedenie mesta, ani župný výbor neurobili dostatočné opatrenia. Problém ostával aj naďalej – zlý stav cesty odrádzal záujemcov od návštevy kúpeľov. Istá nádejná situácia vznikla na jar roku 1905, keď podžupan László Bornemisza, po osobnej návšteve, ihneď prikázal cestu opraviť. V júni v roku 1905, na základe poverenia, obhliadku cesty z koča vykonal inžinier štátneho stavebného úradu z Rimavskej Soboty. Vo svojej správe z cesty stav hodnotil ako katastrofálny a okrem iného sarkasticky uviedol, že: „cestou v takomto stave v minulosti vozili bosorky na upálenie“. Cesta aj tak nebola opravená. Napriek všetkým doterajším príkazom, základné práce na oprave ešte ani v roku 1912 neboli ukončené.

 rv Obr. 08 roznava kupele 1a     rv Obr. 09 roznava kupele 1a 

 Obr. 8 – 9 Parková úprava okolia v kúpeľnej osade a objekt hotela okolo roku 1931

Jediné, čo sa medzi časom v prospech kúpeľov udialo, bolo to, že v roku 1908 došlo k vyhláseniu ochranného pásma minerálnych prameňov. Dôležitosť tejto skutočnosti vyplynula aj z miestnych podmienok, keďže sa v neďalekom okolí vykonávali banské a vrtné práce. Podnetom bola žiadosť vtedajšieho vlastníka kúpeľov (Rožňavská sporiteľňa a záložňa, a. s.) zo dňa 24. 9. 1908, spracovaná v zmysle § 16 nariadenia č. 72796/VI. zákona o vodách. Návrh ochranného pásma prameňov železitých minerálnych vôd a geologickú mapu vypracoval a v septembri 1908 predložil banskoštiavnický banský radca a vysokoškolský učiteľ Hugó Böck. Ochranné pásmo pozostávalo z väčšieho vonkajšieho ochranného pásma, ktoré malo viacuholníkový nepravidelný tvar a vnútorného ochranného pásma s vyšším stupňom ochrany kruhového tvaru o polomere 115 m, kde bola akákoľvek činnosť ostatným subjektom zakázaná, resp. podliehala zvláštnemu povoleniu.

V desaťročí pred prvou svetovou vojnou mali návštevníci kúpeľného areálu k dispozícii 38 pohodlných izieb pre hostí a kúpeľne vybavené 24 vaňami. Na prelome 20. storočia sa hospodárom riaditeľstva kúpeľov stal rožňavský spravodajca Miklós Markó. V tých časoch došlo k rozkvetu kúpeľov, a to vďaka aj novému vedeniu pohostinských služieb kúpeľov. Na vedúce miesto v roku 1900 nastúpil rožňavský krčmár Žigmund Schuszter, prezývaný „Veľký Žiga“. Za jeho pôsobenia boli jeho kvalitné služby veľmi využívané. Je nesporné, že v roku 1903 boli uskutočnené početné pozitívne zmeny, ktoré prevažne súviseli s novým vedením v kúpeľoch. Spravovanie kúpeľných poplatkov presunuli od vedúceho hosťovských služieb výhradne do kompetencie majiteľa a zároveň došlo aj k zmenám v organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti, keď lekár musí povinne liečiť nemocných a zároveň vykonávať aj zdravotný dozor a potrebné zdravotnícke zákroky kúpeľných hostí. V okolí kúpeľného areálu tiež došlo k zmenám. Úsek prechádzkovej trasy so stromoradím upravili, opravili cesty, parné kúpele a miestnosti pre studenovodné liečebné procedúry vymaľovali a upravili, strednú kruhovú parkovú úpravu v kúpeľnej osade prerobili, okolie vodometu zveľadili zasadením okrasných kríkov a výhonkov zakrpatenej jedle, zrevidovali ceny a zaviedli nový cenník jedál a nápojov, postavili tenisový kurt a uvažovali aj so zavedením člnkovania na jazere. Napriek všetkým týmto opatreniam, kúpele stále zostávali v stave akejsi stagnácie. Jedinú možnosť, ako vyslobodiť kúpele z takejto situácie a zabezpečiť im širší ako miestny charakter, jednotlivci stále vnímali tak, že povzniesť by ich mohlo nejaké konzorcium disponujúce značným množstvom finančných prostriedkov.

rv Obr. 10 roznava kupele 1a

obr. 10

   

rv Obr. 11 roznava kupele 1a

obr.11

rv Obr. 12 roznava kupele 1a

rv Obr. 13 roznava kupele 1a

obr. 13

   

rv Obr. 14 roznava kupele a

obr. 14

 Obr. 10 – 14  Pohľady na detaily kúpeľných objektov, kúpeľný hotel v roku 1900 na fotografii D. Vogela, časť parkovej úpravy okolia a jazera na člnkovanie

 

(POKRAČOVANIE)

Ing. Mikuláš Rozložník, RNDr. Ondrej Rozložník

Čítať 1078 krát Naposledy zmenené nedeľa, 22 august 2021 10:38

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!