Zaslúžilý člen DPO SR pán Ladislav Berki sa dožíva významného životného jubilea

Významného životného jubilea – 70 rokov – sa dňa 23. októbra 2023 dožíva zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, pán Ladislav BERKI, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru Jelšava. Členom DPO SR je od roku 1969. Bol dlhoročný veliteľ v DHZ Jelšava, ale aj v rônych funkciách v okrese Rožňava a Revúca. Aj v súčasnosti je nápomocný svojimi radami. Za svoju dlhoročnú prácu bol viackrát ocenený rôznymi vyznamenaniami.

Do ďalších rokov života prajeme nášmu jubilantovi hodne zdravia, porozumenia, šťastia, spokojnosti a veľa životného elánu.

sobota, 21 október 2023 15:27

Kto v Dobšinej zneuctil Pamätník SNP?

Napísal(a)
Kto v Dobšinej zneuctil Pamätník SNP?

V ostatnom čase, okrem volieb do NR SR a súvislosťami okolo nich, ma zaujali aj iné udalosti. Jedna z nich sa týkala i Dobšinej. Dňa 28. augusta 2023 si v historickom banskom meste na hornom Gemeri slávnostne pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania. Zaznamenala to aj internetová stránka mesta Dobšiná. Vybral som si z nej nasledovné: „Na Námestí troch ruží v Dobšinej, kde je postavený pamätník na najväčšiu hrdinskú odozvu Slovákov počas druhej svetovej vojny proti okupačným vojskám, ktorý bol odhalený pri príležitosti 25. výročia SNP sa zišli občania mesta, zástupcovia samosprávy a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. … V boji za slobodu a pokojný život priamo v SNP, no i v ďalšom období oslobodzovacích bojov padlo 13 občanov z Dobšinej. Patrí im naša úcta, no najmä vďaka...

štvrtok, 19 október 2023 11:20

Futbalový klub Baník Drnava v ročníku 2015/2016

Napísal(a)
Mužstvo v sezóne 2015 / 2016, zdroj: ifrv

Futbalový klub Baník Drnava vyhral 1. triedu ObFZ Rožňava v roku 2015. V nasledujúcom ročníku už nebol taký úspešný, keď skončil na 4. mieste. Práve o tomto ročníku sa dočítame v príspevku. K dispozícii je káder, výsledky, tabuľky a prehľad strelcov.

Káder: Denis Zakhar – Peter Búlik, Zoltán Búlik, Radomír Znak, Michal Maliňák, Jaroslav Barczi, Brian Šoltés, Kilián Šoltés, Roland Szücs, Róbert Dókuš, Jozef Rencsok, Jakub Čelovský, Miroslav Mázik, Erik Polyák, Dalibor Babič, Jozef Kömlei, Jozef Görgei, Adrián Korszinski, Štefan Icso, Róbert Kovács, Ján Kovács, Jakub Maliňák, Karol Bakoš, Norbert Vozár, Tibor Kardoš (jar), Daniel Brutovszky, Ján Kovács II.

Budova sídla Okresného súdu v Rožňave od roku 1941.

Cesta výstavby budovy Okresného súdu v Rožňave nebola vôbec jednoduchá a ľahká. Trvala viac ako desať rokov a podieľali sa na nej československá a maďarská vláda. Okresný súd sídlil v prenajatých priestoroch mesta, ktoré boli malé a nevyhovujúce.

Vedenie okresného súdu a finančného úradu sa už v roku 1926 obrátili na zastupiteľský zbor mesta Rožňava s požiadavkou postaviť novú spoločnú budovu pre tieto úrady. Okresný výbor v Rožňave vydal vo februári 1927 konečné rozhodnutie o postavení spoločnej budovy týchto úradov na vlastnom pozemku. K tomu bolo potrebné vybrať pôžičku za podmienky, že štát by sa zaviazal na riadne splácanie anuity úveru a znášal by náklady spojené s udržovaním budovy. Prezídiu súdnej tabule v Košiciach sa predostretý návrh na novostavbu okresného súdu v Rožňave javil pre štát ako nevýhodný.

Vzdelávacia konferencia na Salaši Zbojská o tom, ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou

REVÚCA, 13. október 2023 – Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER (OOCR Gemer) v spolupráci s kolektívom z magazínu Kávičkári.sk usporiadali vzdelávaciu konferenciu s názvom “Mini (ne)konferencia Gastrolove Gemer". Podujatie sa nieslo v duchu o tom, ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou. Organizátori privítali nielen hostí z regiónu Gemer a Malohont, na konferenciu sa prišli obohatiť aj Horehronci, či Bystričania. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Salaša Zbojská v NP Muránska planina, malo edukačný a povzbudzujúci charakter. Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu si teda vedeli cenné rady aplikovateľné do praxe premietnuť do svojho života. 

Dve výročia Cirkevného zboru ECAV v Rožňavskom Bystrom umocnili jubilujúci konfirmandi

V nedeľu 8. októbra 2023 sa konala v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rožňavskom Bystrom milá slávnosť. Niesla sa v znamení dvoch výročí: 179. výročia posvätenia nášho kostola a 60. výročia konfirmácie. O tejto slávnosti nám vo svojom príspevku napísala zborová dozorkyňa Marta Lajčáková: "Cítili sme veľkú radosť z hojnej účasti veriacich, že môžeme ďakovať za to, že sa nám zachovala pamiatka našich prarodičov a rodičov – náš Boží chrám.

Naša radosť bola ešte viac umocnená, pretože slávnosti sa zúčastnili jubilujúci konfirmandi, aby si po 60 rokoch pripomenuli chvíle, kedy boli konfirmovaní vtedajším pánom farárom Belom Mihalidesom v bystränskom chráme Božom 19. mája 1963 a v Rakovnickom chráme Božom 26. mája 1963 a pripomenuli si tak sľub vernosti Trojjedinému Pánu Bohu.

Konfirmandom sa prihovorila zborová dozorkyňa a peknou bohoslužobnou časťou poslúžil domáci brat námestný farár Mgr. Peter Hlavatý. 

Jedenáste futbalové kolo bez dlžníkov za členské príspevky voči SFZ

Ostatný futbalový víkend priniesol jesenné počasie so slabším mrholením, či dažďom, najmä v nedeľu. Odzrkadlilo sa to aj v nižšej návštevnosti divákov na futbalových štadiónoch 7. ligy na hornom Gemeri. Jedenáste kolo najvyššej futbalovej súťaže ObFZ Rožňava – 7. ligy dospelých sa začalo už bez kolektívu futbalistov ŠK Polom Gemerská Poloma, ktorý zo súťaže odstúpil. Jeho výsledky dosiahnuté v tomto ročníku sa anulovali, čo sa prejavilo i v najnovšej tabuľke. Počas 95 rokov existencie organizovaného futbalu v tejto obci s takmer 2 tisíc obyvateľmi a s bohatým futbalovým životom sa takéto niečo stalo už po druhýkrát. Dopad na futbalové kluby na území Slovenska mala aj zmena SFZ s prihliadnutím na faktúry, ktoré sú pre túto organizáciu dlhodobo neuhradené. Spomína to aj Sekretariát ObFZ Rožňava v Úradnej správe č. 12/2023-2024, v ktorej o tomto rozhodnutí SFZ informoval všetky kluby regiónu. Pokiaľ sa takáto osoba dostala z uvedených príčin do stavu, že má pozastavené členstvo, nebude môcť vykonávať žiadne úkony v klube a ani nebude možná účasť osoby na zápasoch. Takýto prípad sa u nás stal v sobotňajšom zápase 11. kola 7. ligy medzi TJ Zlatý klas Dlhá Ves – OTH Honce, ktorý sa z uvedeného dôvodu ani neodohral.

Futbalový klub ŠK Polom Gemerská Poloma odhlásil družstvo dospelých zo 7. ligy

V roku 2016 vznikol v obci Gemerská Poloma futbalový klub ŠK Polom namiesto TJ Družstevník, ktorý zanikol po sezóne 2014/2015. Začínať musel od najnižšej okresnej súťaže. Žiaľ, v priebehu aktuálneho ročníka 12. októbra 2023 došlo k odhláseniu družstva dospelých zo 7. ligy. Potvrdila to aj ŠTK ObFZ Rožňava v Úradnej správe č. 12/2023-2024. V príspevku sa dočítame o príčine odhlásenia dospelých zo 7. ligy a stručne o  účinkovaní mužstva dospelých od ročníka 2016/2017 doteraz.

Fakty

Ročník 2016/2017

Káder: Krnáč, Ďuraj, Pitoňák (jar) – Švihla, I. Galata st., I. Galata ml., J. Galata, M. Galata, Polyák, Sabadoš, Neubauer, Chladný, I. Harabín, J. Šimún, Miloš Schvarz (jar), Smädo (jar), Šimko, Jasenka, Mihalík, Kovács, Olexa, Spišiak, Sáreník, Valko (jar), Z. Greško, Kašai, Dorčák, Ďurán, Bodnár, J. Chochol, Kazoyan

Rožňavská hvezdáreň sa pripojila k Svetovému vesmírnemu týždňu

K celosvetovému podujatiu „Svetový vesmírny týždeň – World Space Week“, ktorý sa uskutočnil od 4. do 10. októbra vo viac ako 95 krajinách po celom svete sa svojím zaujímavým, moderným a náučným podujatím pripojila aj Rožňavská hvezdáreň, vysunuté pracovisko Gemerského osvetového strediska, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja. 

„Svetový vesmírny týždeň je oficiálne definovaný ako medzinárodný sviatok kozmonautiky a astronómie. Každý rok ho koordinuje Organizácia spojených národov (OSN) s podporou Asociácie svetového vesmírneho týždňa (WSWA). Cieľom podujatia je vzdelávanie ľudí na celom svete o výhodách, ktoré prináša výskum vesmíru a podpora využívania kozmického priestoru pre trvalo udržateľný hospodársky rozvoj. Tohto roku sa aj naša inštitúcia pripojila k tomuto sviatku, a to vzdelávacími programami pre rôzne cieľové skupiny,“ informuje Helena Novotná, riaditeľka GOS.

Zážitkové maľovanie v Betliari potešilo i deväťdesiatdvaročnú seniorku

Radi kvitujeme informáciu, o ktorú sa v týchto dňoch postarala pani Martina Štěpánová z portálu Gemart.sk. Pre tých, ktorý tento web nepoznajú, podotýkame, že GemArt – Gemerský umelecký inštitút je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je rozvoj a podpora kultúry na Gemeri. Ako v podtexte na portáli ďalej uvádzajú, spájajú gemerských umelcov organizovaním akcií pre Gemerčanov a ľudí, ktorí na Gemer zavítajú objavovať krásy do tohto krásneho regiónu. Nás však teší, že sa spoločne snažíme predovšetkým propagovať aktivity na území nášho historického regiónu. Pri tom pani Štěpánová rada pripomenula: „Veľa akcií organizujeme nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Napríklad, teraz v sobotu (7.10.2023) sme zorganizovali v Betliari zážitkové maľovanie na tému Harmónia farieb jesene, na ktoré prišlo 18 ľudí, vrátane troch tiet z Domu seniorov Zálesák. Jedna z nich bola dokonca 92-ročná, tak sme mali veľkú radosť. 

Strana 4 z 591