Ratková

Ratková (42)

Prechádzka po starom dobovom popise 300. výročia augsburského vierovyznania

rat pr 1aNevnímajme dnes v predvečer pre ECAV významného sviatku Pamiatky reformácie prechádzku po starom dobovom popise sviatočnej udalosti v anachronizme uplynulého, skoro dvestoročného intervalu, ale vcíťme sa do priam emocionálneho prežívania slávnosti so všetkými atribútmi prejavu

Strana 1 z 3